8 mænd – 8 uger

Del denne side


Submit

8 mænd - 8 uger

Udover selve ens krise, kan noget af det værste være, at føle, at man er alene. Med det gratis gruppeforløb 8 mænd – 8 uger viser Mandecentret dig, at det er du ikke.

Mænd har større risiko end kvinder for at gå ned med flaget efter en skilsmisse eller er parbrud. Og de har tit sværere end kvinder ved at søge hjælp – ofte også fordi de ikke har et godt netværk. Med det gratis gruppeforløb 8 mænd – 8 uger kan du få både hjælp og få styrket dine evner til at skabe relationer.

Det kan give en følelse af lettelse at møde andre mænd, der står i en situation, som har en del fællestræk med ens egen. Deltagerne oplever over tid en gradvis stigning i tilfredshed med livet, og samtidig foretager de flere handlinger ud fra, hvordan de selv gerne vil leve.

Det er vores erfaring, at grupperne kan hjælpe til med at skabe nye sociale relationer, øge dine kompetencer i god kommunikation og hjælpe dig til at få styr på følelsesmæssige udfordringer. Social støtte fra gruppen, samt identifikation med og inspiration fra de andre mænd, skaber et grundlag for at kunne skabe mening og sammenhæng i det komplekse liv.

Hvad sker der på 8 mænd – 8 uger?

De gratis gruppersamtaler er et tilbud til dig, der kæmper for at forhindre en skilsmisse, står midt i en svær skilsmisse eller et parbrud, eller føler, at du er gået i stå efter dit parbrud.

I grupperne deltager mange forskellige mænd. Men fælles er det, at man kommer med ønsket om at få snakket højt om livets udfordringer.

Over otte gange vil du få mulighed for at:
– finde fokus og skabe overblik
– skabe gode relationer
– blive bedre til at tackle svære samtaler
– få styrket dine ressourcer og finde mere livskraft
– dele vigtige oplevelser, tanker, følelser og handlinger med ligestillede
– få inspiration fra andre mænd til at komme videre

Hvad sker der bagefter?

Hen over otte uger får deltagerne en fornemmelse af, hvad en gruppe kan løfte  sammen. Forløbet bidrager til en læreproces, hvor man fremover bedre kan være i og håndtere livets bump. Og dermed påvirke meningen med og retningen i ens liv.

Deltagerne kan aftale, om de vil fortsætte med at ses. Hvis de ønsker at fortsætte, kan det være som en selvhjælpsgruppe uden gruppeleder, eller som en netværksgruppe med sociale aktiviteter. Eller begge dele.

Uanset hvad er ingen uberørt eller helt den samme efter 8 uger med 8 mænd.

8 mænd – 8 uger rulles ud over alle Mandecentrets afdelinger i løbet af 2018. Find information om tid og sted på dit lokale Mandecenters side:

Mandecentret Aalborg

Mandecentret Aarhus

Mandecentret Esbjerg

Mandecentret Fyn

Mandecentret København

KONTAKT OS FOR MERE

TELEFON: 70 11 62 63 MAIL: info@mandecentret.dk