Donationer og fondsmidler

Uden fondsmidler ville Mandecentret ikke være der hvor vi er i dag.

Fondsmidler og donationer har hjulpet os meget

Fondsmidler har blandt andet stået bag muligheden for at kunne åbne og udvide de fleste af vores afdelinger. Derudover sikre samarbejde med virksomhed, der gavmildt donerer både penge og gaver at vi gav give beboerne og deres medfølgende børn, nogle gode oplevelser og gaver.

Som NGO og botilbud er vi dybt afhængige af at fonde, virksomheder og privatpersoner donerer midler til fremtidige projekter og udvidelser. Vi søger jævnligt fondsmidler til projekter der gavner mænd, fædre og deres børn. Vi søger penge der går direkte til at forbedre mænd og deres børns livsvilkår når de står et svært sted i livet, og vi søger midler til det som vi ved har den største afledte effekt.

Vi er altid interesseret i samarbejder med virksomheder og fonde, der enten delvist eller helt kan hjælpe os med at finansiere projekter. Derudover tager vi, med stor taknemmelighed, også gerne imod produkter, varer, overskudsvarer, og andet, der kan gavne manden og hans børn

Vi vil gerne takke Oak Foundation Denmark, Den A.P. Møllerske støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansen fonden og Augustinusfonden for midler til etablering og udvidelse af afdelingerne i Slagelse og i København. Derudover vil vi gerne sige en stor tak til alle samarbejdspartnere, private og virksomheder for uvurderlig støtte.