Forældre­myndighed, bopæl og samvær

Oplever du, at dit nuværende eller tidligere parforhold har en overskyggende indflydelse på dit liv og din livskvalitet? Har I konflikter om børnene? Eller oplever du, at jeres relation er dysfunktionel, præget af kontrol og magt?

Et brud med en partner er altid svært

Når der er børn i forholdet, kan det være en endnu sværere og opslidende proces at komme igennem. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dine rettigheder og reglerne omkring forældremyndighed, bopæl og samvær.

Vigtigst er det dog, at du under hele forløbet fokuserer på, hvad der er bedst for dit barn, at du bliver på din egen banehalvdel, at du holder dine følelser for den anden forælder ude af sagen, og at du undgår alle former for konfliktoptrappende adfærd.

Hvis du står i en skilsmisse, er det en god ide at have en viden om dine forpligtigelser og rettigheder, hvis du og din partner har børn. Du kan læse Mandecentrets guide her.

Ansøgning om forældremyndighed, bopæl, samvær

Det helt klare udgangspunkt er, at skilte forældre har fælles forældremyndighed. Retten kan beslutte, at den ene forælder skal have fuld forældremyndighed, hvis I ikke kan blive enige om væsentlige spørgsmål i jeres barns liv. Væsentlige spørgsmål kan være væsentlig lægelig behandling, pas, skolevalg, flytning til udlandet, navngivning, dåb og konfirmation.

Når forældre bliver skilt, skal barnets bopæl placeres. Barnets bopæl placeres hos den forælder, som er barnets primære omsorgsperson. Barnets primære omsorgsperson er den, som barnet er mest knyttet til. Som udgangspunkt er det den forælder, der har varetaget den daglige omsorg af barnet. Barnets adresse skal være hos bopælsforælderen.

Den forælder, som barnet ikke bor hos, er samværsforælder. Samværsforælderen kan ikke have mere samvær end bopælsforælderen. Det vil sige maximalt 7 dage ud af en 14 dages periode.

Ansøgninger om forældremyndighed, bopæl og samvær skal sendes til Familieretshuset. Der er krav om, at ansøgningen udfyldes på Familieretshusets digitale blanketter, som du finder på Familieretshusets hjemmeside eller ved brug af dette link:

Midlertidige afgørelser

I forbindelse med ansøgning om forældremyndighed, bopæl og samvær kan du søge om, at Familieretshuset træffer en midlertidig afgørelse. Midlertidige afgørelser gælder indtil, der er faldet endelig afgørelse i din sag.

Der skal meget til for at få midlertidig fuld forældremyndighed. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der konkret er en risiko for bortførsel af barnet eller i tilfælde, hvor du og/eller dit barn har været udsat for vold begået af den anden forælder.

Det kan være nødvendigt at få afklaret spørgsmålet om bopæl hurtigt i tilfælde, hvor en af forældrene har taget barnet med f.eks. på krisecenter.

Hvis kontakten til dit barn er afbrudt, og betingelserne for at søge midlertidig fuld forældremyndig eller bopæl ikke er opfyldt, skal du søge om fastsættelse af midlertidigt kontaktbevarende samvær eller midlertidigt samvær.

Midlertidigt kontaktbevarende samvær fastsættes som et minimumssamvær og er standardiseret efter barnets alder. Ansøgningsblanketten finder du her: https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/samvaer/samvaer-etablering-foraelder-uenig-ikke-kontakt.

Familieretshuset er forpligtet til at træffe afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær indenfor tre uger.

I stedet for midlertidigt kontaktbevarende samvær kan du søge om et midlertidigt samvær. Det bør du overveje, hvis det kontaktbevarende samvær ikke er til barnets bedste, fordi det er for meget eller for lidt i forhold til din tidligere kontakt med barnet.

Forløbet i Familieretshuset efter ansøgning om forældremyndighed, bopæl eller samvær

Når Familieretshuset har modtaget din ansøgning om forældremyndighed, bopæl og samvær, visiterer Familieretshuset sagen med henblik på at indkalde forældrene til møde i Familieretshuset. Visitationen afgør, hvilken type sag, der skal behandles, og dermed hvem, som skal deltage på mødet, og hvilket type møde, der skal indkaldes til. Du får en indkaldelse til mødet, hvor det klart fremgår, hvad du kan forvente af mødet, og hvad du omvendt ikke kan forvente.

Du har ret til at tage en bisidder eller en advokat med til mødet i Familieretshuset. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for advokatbistanden i Familieretshuset.

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt til mødet.

Ansøgninger om midlertidige afgørelser træffes som udgangspunkt på skriftligt grundlag inden for få uger.

Familieretshusets opgave er at oplyse sagen. Det være sig ved samtaler med forældrene, barnet, indhentelse af relevante oplysninger fra andre (f.eks. krisecenter, kommune, læge, misbrugscenter, politi). I ukomplicerede samværssager kan sagen afsluttes med en afgørelse i Familieretshuset. I alle andre sager sender Familieretshuset sagen videre til Familieretten, når sagen er færdigoplyst.

Når sagen modtages i Familieretten, anbefales det, at du kontakter en advokat. Du har mulighed for at søge fri proces i Familieretten.

Tvangsfuldbyrdelse

Hvis kontakten til dit barn er afbrudt, og du har en dom, afgørelse eller anden skriftlig aftale, kan du anlægge sag ved Familieretten for at få udleveret dit barn. Du skal i det tilfælde ikke kontakte Familieretshuset, da du allerede har aftale, der som udgangspunkt skal overholdes. Du skal heller ikke kontakte politiet, da de ikke kan hjælpe dig på dette stadie af sagen.

… eller du kan kontakte en advokat for bistand. Der er mulighed for at søge fri proces i tvangsfuldbyrdelsessager.

Kontakt

Mandecentret

Har du brug for juridisk rådgivning, kan du bestille en tid til en af vores frivillige jurister ved at ringe på 7011 6263. Første rådgivning er gratis.

Bemærk, at nogle afdelinger kan have ventetid på rådgivningen, så vi anbefaler, at du ringer i god tid. 

Telefontid alle hverdage mellem 9-15