Pårørende rådgivning

Mandecentrets pårørende rådgivning er til dig, som gerne vil hjælpe en kriseramt mand godt videre.

Tilbuddet er til dig, som er pårørende til mænd i krise efter samlivsophør/skilsmisse eller vold i nære relationer.

Det er ofte svært for manden selv at bede om hjælp, da det kan virke uoverskueligt og svært at række ud.

Og her kan en pårørendes hjælp være afgørende.

Men det er ikke altid let at stå ved siden af en mand, som har det svært. Ofte lukker de sig ind i sig selv og har ikke altid lyst til at tale med nogen om problemerne.

Derfor kan det være rart for dig at have nogle at tale med.

Som pårørende kan du bl.a. få rådgivning og vejledning om, hvilke tilbud Mandecentret kan tilbyde den kriseramte, så du kan hjælpe din søn, kammerat, bror, kollega eller far godt videre.

Du kan få viden om vores tilbud om:

  • Personlig rådgivning
  • Gruppeforløb
  • Konfliktmægling
  • Midlertidig bolig

Praktisk:

  • Rådgivningen er gratis og faglig funderet
  • Rådgivningen varer op til 30 minutter
  • Du bestemmer indholdet
  • Rådgivningen kan bestå af et enkelt spørgsmål eller være en længere samtale, alt efter behov
  • Rådgiveren har tavshedspligt

Mere end 1500 henvender sig årligt til Mandecentret, og vi oplever et stigende behov for råd og vejledning. Det er ofte en pårørende, som ringer ind for at høre, hvordan de kan hjælpe en ven, bekendt eller et familiemedlem godt videre. Derfor har vi udvidet vores tilbud, så vi kan imødekomme det stigende behov for hjælp.

Kontakt

Du kan kontakte pårørende-hotlinen på:

Åbningstider for hotlinen
Tirsdage mellem 10-12  
Onsdage mellem 15-17