Lov om ligestilling af krisecentertilbud er vedtaget

I dag, torsdag d. 4. april, har et enigt Folketing vedtaget en ændring af servicelovens § 109. Ændringen indebærer en ligestilling af krisecentertilbud, så mænd udsat for vold i en nær relation og deres eventuelle ledsagende børn kan få støtte og omsorg på krisecentre på lige fod med kvinder. Dette er en ligestilling, som vi hos Mandecentret har ventet på længe.

 

Mandecentret har mere end 18 års erfaring med at hjælpe kriseramte mænd og har siden 2015 hjulpet de voldsudsatte mænd med udgangspunkt i en godkendelse som herberg efter servicelovens § 110. Derfor er det en stor glæde, at loven endelig ændres, så Mandecentret kan blive et § 109-tilbud.

For selvom Mandecentret har kunnet meget, har vores kategorisering som et herberg begrænset vores muligheder i forhold til et traditionelt krisecenter. Vi har således ikke kunnet tilbyde den samme voldsfaglige og højt specialiserede hjælp til mændene og deres børn som på kvindekrisecentrene.

For eksempel har kravet om støtte og rådgivning ikke været lovgivningsbestemt, men noget, Mandecentret har tilbudt under tilsyn fra Socialtilsynet. Dette har gjort det muligt for os at give mændene et kvalificeret tilbud, som ligner det, der tilbydes på kvindekrisecentrene. Dog har der været mangler, især i forhold til en koordinerende sagsbehandler samt adgang til psykologhjælp for både mænd og deres børn. For de mænd, der er fædre, har vi indtil nu ikke kunnet tilbyde psykologhjælp til deres børn, da det kun har været muligt i følgeskab med en voldsramt mor. Dette ændres med den nye lov. Hvad angår psykologhjælp til voldsudsatte mænd, har det hidtil været en forsøgsordning, men det bliver nu en permanent ordning forankret i loven.

Med lovændringen får vi altså langt flere hjælpemuligheder til rådighed i mødet med den voldsudsatte mand og hans børn. Ikke desto mindre er det også en betydelig anerkendelse af, at vi nu i 2024 lægger forældede kønsstereotyper bag os og retter fokus mod én ting: at hjælpe så mange voldsudsatte personer som muligt.

“Det er en historisk dag, ikke kun for voldsudsatte mænd, men også for deres familier og for ligestilling. Vi har taget et afgørende skridt mod at hjælpe de familier, der lever med vold tæt inde på livet. Politikerne har banet vejen, men det er nu op til os alle at følge op. Vi er dybt taknemmelige for Marie Bjerres vedvarende indsats, og vi vil også gerne takke alle vores samarbejdspartnere i sektoren for det uvurderlige samarbejde,” udtaler Mandecentrets direktør, Jacob Engmose Astrup.

Lovforslaget træder i kræft den 15. april, herefter kan botilbud søge om at blive godkendt som krisecenter til voldsudsatte mænd efter den nye lovgivning. Fra 1. juli 2024 kan de første krisecenterpladser til voldsudsatte mænd og deres børn stå klar.

Mandecentret er i fuld gang med at forberede os på de forandringer, den nye lovgivning bringer, og vi glæder os enormt meget til, at vi kan hjælpe endnu flere mænd, børn og familier, der har vold tæt inde på livet.

Læs Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets pressemeddelelse her: Ny lov sikrer ligestilling af krisecentertilbud til voldsramte mænd

Del denne artikel

Relaterede artikler

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.