Viden

Mandecentret besidder en unik viden om mænd og deres krise i forbindelse med parbrud og/eller voldsudsathed. Det er samtidig vores ansvar og pligt at kunne tilbyde virksomme og fagligt kompetente indsatser til de kriseramte mænd, som tager ophold i Mandecentrets afdelinger og modtager rådgivning.

Mere end 16 års erfaring og viden

Mandecentret bygger på mere end 16 års erfaring og viden. Viden udvikler sig hele tiden. Det er derfor afgørende for succesen af Mandecentrets indsatser, at Mandecentret har adgang til den nyeste viden og selv udforsker den viden, vi producerer. Denne viden er grundlaget for at skabe indsatser og projekter, der dokumenteret virker.

I 2020 oprettede Mandecentret en national vidensenhed under navnet Faglig Udvikling og Formidling. Enheden har to hovedopgaver. For det første skal afdelingen organisere og drive udviklingen af bæredygtige indsatser og kompetente fagligheder på tværs af og i samarbejde med Mandecentrets lokalafdelinger. For det andet er afdelingen ansvarlig for indhentning, bearbejdning, analyse og formidling af viden om kriseramte mænd og de indsatser, der iværksættes over for gruppen. Mandecentret vil arbejde vidensbaseret og samtidig være en stærk fortaler for de forhold og udfordringer, som kriseramte mænd og deres børn møder.

Viden har værdi, når den omsættes til praksis og danner grundlag for faglig refleksion og udvikling på vores områder. Derudover er det centralt for vores vidensarbejde, at resultaterne formidles bredt og derved medvirker til at nedbryde tabuer og barrierer samt bygger bro mellem forståelse og er med til at sikre, at ingen står alene.

Fokusområder i vores vidensarbejde

Kontakt

Mandecentret

Du kan altid henvende dig til Mandecentret – både telefonisk og ved døren. Ved al henvendelse sker der en visitation, hvor vi afdækker din situation, og ud fra dét laver vi en individuel vurdering af, hvad Mandecentret kan tilbyde dig, og om Mandecentret er det rigtige tilbud for dig.  

Telefontid alle hverdage mellem 9.00-15.00