Vold i hjemmet

Over halvdelen af de mænd, som bor på Mandecentret, er udsat for vold i hjemmet.

 

Mere end 43.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk og psykisk vold

I Mandecentret møder vi mænd, som har været udsat for forskellige former for vold. Volden kan være udøvet af en nuværende eller tidligere partner, familie eller andre på vegne af (eks)partner eller familie. Oftest udøves volden af en kvindelig (eks)partner. De fleste mænd bliver udsat for mere end én voldsform, og grovheden af volden kan variere. I nogle situationer har volden fundet sted i lang tid, mens den for andre kan være opstået i forbindelse med et brud i parforholdet. Voldsformerne, grovheden og varigheden kan have betydning for konsekvenserne for manden, samt hvordan vi arbejder med det i Mandecentret.

Alt for mange hjem er præget af vold. Mange har den opfattelse, at volden kun kan gå ud over kvinder og børn. Men sådan er det langt fra. Mere end 43.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk og psykisk vold.

Seks forskellige voldsformer

Psykisk vold

Psykisk vold er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer et andet menneske. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse dit liv.

Det kan eksempelvis være, at du gennem længere tid oplever kommentarer om, at du ikke er noget værd, at du ikke er en rigtig mand, og at du er en dårlig far. Det kan også være, når dit samvær med din familie og dine venner bliver kontrolleret. Eller hvis du bliver truet med eller forhindret i at se dine børn.

Fysisk vold

Fysisk vold er fysiske handlinger af mere eller mindre grov karakter eller skade påført med våben eller andre genstande.

Det kan eksempelvis være, at du bliver rusket, skubbet hårdt, revet, spyttet på eller bidt. Får kastet ting efter dig, bliver slået eller sparket. Volden kan også være livstruende, f.eks. hvis du bliver stukket med kniv eller angrebet med andre genstande.

Materiel vold

Materiel vold er ødelæggelse af eller at blive nægtet adgang til personlige ejendele.

Det kan eksempelvis være, at din partner ødelægger dine ting, tøj eller computer i forbindelse med konflikter eller smider dine ting ud.

Seksualiseret vold

Seksualiseret vold eller overgreb er handlinger, der er uønskede, og som du bliver presset til at deltage i. Det kan foregå fysisk, verbalt og digitalt.

Det kan eksempelvis være uønskede, seksualiserende berøringer. Hvis du får delt intime billeder på nettet. Når du direkte eller indirekte bliver presset til samleje, for eksempel med trusler om ikke at få dine børn at se med mindre I har sex, eller når (eks)partneren fysisk gennemtvinger samleje. Det kan også være nedværdigende ord om dit køn, kønsdele eller seksuelle præstation.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er fratagelse af råderetten over dine egne økonomiske midler eller at blive nægtet adgangen til jeres fælles økonomi.

Det kan eksempelvis være, at du bliver tvunget til gældsstiftelse, at der kort før skilsmissen hæves store beløb på jeres fælles konto, eller hvis du bliver frataget dine betalingskort eller nægtet adgang til netbank. Det kan også være, at du manipuleres eller trues til at overlade store økonomiske værdier såsom hus, bil eller firma til partneren eller partnerens familie.

Stalking

Stalking er en form for psykisk vold, der består af en systematisk række af fysiske eller digitale kontaktforsøg og adfærd, der er uønsket og vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende. Det kan eksempelvis være, at du selv, din familie eller netværk uønsket og gentagne gange opsøges i hjemmet eller på arbejdspladsen. At du oplever dig kontrolleret og chikaneret gennem utallige sms’er og opkald.

Er du udsat for vold i hjemmet?

Er du udsat for vold i hjemmet, eller i tvivl om du er udsat for vold i hjemmet, så kontakt Mandecentret. Vi hjælper dig med at afdække din situation og med at finde frem til den rigtige hjælp for dig. 

Du kan også kontakte Lev Uden Volds hotline på 1888. De har åbent døgnet rundt.

Peter og hans kæreste var sammen i fire år. Peter ønskede ikke at få børn, men han oplevede ofte at blive presset til ubeskyttet sex. Det var lettere for Peter at gå med til sex end at tage de voldsomme konflikter. Hans kæreste løj også om sin prævention.