Indsatsområder

I Mandecentret arbejder vi for, at ingen mand skal stå alene. Alle Mandecentrets indsatser er rettet mod at hjælpe manden og hans familie.

Forebyggelse

I Mandecentret arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for, at ingen mand skal stå alene. Vi arbejder målrettet med forebyggelse gennem vores ambulante rådgivning. Derudover arbejder vi på at afhjælpe social udsathed, såsom ensomhed, social deroute, isolation og selvmord, samt skabe et tilhørsforhold, fællesskab, tryghed og større forståelse for manden.

At være en del af et fællesskab og føle sig set, hørt og forstået, er afgørende faktorer for ethvert individs tryghed og trivsel. Alt for mange mænd står helt alene, både når livet er svært, og når livet bare går sin gang.

Botilbud

Når mænd kommer i krise, skal de have et sted at gå hen for at få hjælp. Mænd fortjener at blive set og anerkendt for den krise, de er i. Derfor hjælper vi manden gennem vores botilbud, hvor han kan bo trygt med sine børn, hvis han har børn.

Vi giver ham tag over hovedet, trygge rammer og ro til at komme på benene igen. Vi støtter og rådgiver ham til at finde potentialet i sig selv og styrker ham til at tage hovedrollen i sit eget liv igen. Mandecentrets botilbud skal tilbydes, hvor der er brug for hjælp. Derfor er Mandecentret et landsdækkende tilbud.

Efterforsorg

Nogle af Mandecentrets beboere har behov for en forlængende støtte efter endt boophold. Disse mænd tilbydes efterforsorg efter servicelovens §110. 

Vurderes det, at manden har behov for efterforsorg, kan der tilbydes en akut og kortvarig støtte (4-6 uger) med fokus på etablering i egen bolig og evt. overlevering til anden støtte. 

Viden

Mandecentret besidder en unik viden om mænd og deres krise i forbindelse med parbrud og/eller voldsudsathed. Det er samtidig vores ansvar og pligt at kunne tilbyde virksomme og fagligt kompetente indsatser til de kriseramte mænd, som tager ophold i Mandecentrets afdelinger og modtager rådgivning.

Viden og ansvar forpligtiger. Mandecentret oprettede derfor i 2020 en national vidensenhed under navnet Faglig Udvikling og Formidling.

Enheden har to hovedopgaver. For det første skal afdelingen organisere og drive udviklingen af bæredygtige indsatser og kompetente fagligheder på tværs af og i samarbejde med Mandecentrets lokalafdelinger. For det andet er afdelingen ansvarlig for indhentning, bearbejdning, analyse og formidling af viden om kriseramte mænd og de indsatser, der iværksættes over for gruppen. Mandecentret vil arbejde vidensbaseret og samtidig være en stærk fortaler for de forhold og udfordringer, som kriseramte mænd, og deres børn, møder. 

Kommunikation

Igennem de seneste år har Mandecentret taget en position som førende fortaler for mænd. Vores erfaring og viden forpligter.

Vores viden og erfaring skal være forandringsskabende og skal være med til at sikre bedre vilkår for mænd i krise. Mandecentrets kommunikationsindsats har til formål at udbrede kendskabet til Mandecentret, så flere mænd ved, hvor de skal gå hen, hvis de rammes af en krise – også gerne før krisen rammer.

Vi er med til at nedbryde tabuer om at være en krise- og voldsramt mand, og så er vi med til at lave kommunikation, som får flere mænd til at bede om hjælp i tide.

Mandecentret har en målsætning om at være den førende interesseorganisation på sit felt, være en stærk fortaler for mænds (volds) udsathed og øge kendskabet til Mandecentret. 

Vi er synlige på Christiansborg og hos lokalpolitikerne gennem stærkt lobbyarbejde.

Vi skaber relationer og kendskab hos kommunerne, i sundhedssektoren og i psykiatrien, så vi fremmer frontpersonalets kendskab til, hvor de kan sende mænd hen.

Vi laver historier til pressen, så mænds historier bliver fortalt. De stærke fortællinger er vigtige. De er både med til at ændre vores billede af, hvad det vil sige at være mand, og de er med til at bryde tabuerne.

Vi bruger medierne som stærk samarbejdspartner og platform til at udgive debatindlæg og kronikker for at gøre opmærksom på de udfordringer, mænd møder.  

Kontakt

Mandecentret

Du kan altid henvende dig til Mandecentret – både telefonisk og ved døren. Ved al henvendelse sker der en visitation, hvor vi afdækker din situation og laver en individuel vurdering af, hvad Mandecentret kan tilbyde dig, og om Mandecentret er det rigtige tilbud for dig.  

Telefontid alle hverdage mellem 9.00-15.00