Vedtægter og governance

Mandecentret botilbud har til formål at yde sociale indsatser efter Servicelovens § 110. Mandecentret Botilbud ejes af Fundamentet, som er en NGO, hvis formål er at yde sociale indsatser, som forøger livskvaliteten for udsatte mennesker.

Driften af Mandecentret Botilbud er forankret i Serviceloven

Mandecentret botilbud har til formål at yde sociale indsatser efter Servicelovens   § 110. Mandecentret Botilbud ejes af Fundamentet, som er en NGO, hvis formål er at yde sociale indsatser, som forøger livskvaliteten for udsatte mennesker.

Driften af Mandecentret Botilbud er forankret i Serviceloven, og Socialtilsynet fører årligt tilsyn med botilbuddet med udgangspunkt i Lov Om Socialtilsyn.

Et eventuelt overskud i Mandecentret Botilbud kan efter generalforsamlingens beslutning og inden visse rammer i Lov om Socialtilsyn udbetales til Fundamentet. Udbyttet anvendes til at understøtte Mandecentrets aktiviteter – både som økonomisk sikkerhedsnet og i forbindelse med åbningen af nye afdelinger. Vækst og udvikling af nye indsatser til mændene og deres børn er kun mulig med økonomisk opbakning fra puljer, fonde eller andre private bidragydere.

Kontakt

Mandecentret

Du kan altid henvende dig til Mandecentret – både telefonisk og ved døren. Ved al henvendelse sker der en visitation, hvor vi afdækker din situation og laver en individuel vurdering af, hvad Mandecentret kan tilbyde dig, og om Mandecentret er det rigtige tilbud for dig.  

Telefontid alle hverdage mellem 9-15