Gradbøjer du ordet vold i parforholdet?

Vender du den anden kind til, når ting, ord eller slag flyver omkring, fordi din partner har set sig sur på dig? Se her, hvordan du lærer at karakterisere vold som vold i parforholdet.

Mange af de mænd, der er udsat for vold i parforholdet, opfatter sig ikke som voldsramte. Og det selvom om den vold, mændene fortæller om i Mandecentret, nogle gange er meget grov. Både fysisk og psykisk. Jo mere den anden kind bliver vendt til, jo større chance er der for, at det fortsætter, og at det går ud over selvværdet hos den voldsudsatte mand.

Socialstyrelsen definerer vold i nære relationer sådan:

“Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Læs mere om vold i nære relationer på Socialstyrelsens hjemmeside.

Volden mod mænd

Partnervold kommer i mange forskellige former, og for mænd er det ikke nødvendigvis fysisk vold, som har de alvorligste konsekvenser for manden. Psykisk vold kan være lige så skadelig og have stor betydning for mandens psykiske sundhed og livskvalitet.

I Mandecentret ser vi, at mænd typisk er udsat for:

– Psykisk vold
– Fysisk vold
– Materiel vold
– Økonomisk vold
– Seksuel vold
– Stalking

“Registreringer af Mandecentrets brugere viser, at over 10 procent af de henvendelser, vi får, drejer sig om vold mod mænd. Spørger man manden selv, viser tallene sig større,” siger Jørgen Juul Jensen, rådgiver og projektleder i Mandecentrets projekt ‘Mænd udsat for vold’.

5 tegn på, at du er udsat for psykisk eller fysisk vold:

– Bliver du gentagne gange truet med, at børnene bliver fjernet fra dig?

– Er der tendens til, at tingene flyver rundt efter dig, når I prøver at tale sammen om hverdagen eller andre ting?

– Får du jævnligt dask eller slag af din kone/ekspartner, når I er uenige, eller du har gjort noget forkert?

– Bliver du udsat for ekstrem kontrol i dine daglige handlinger derhjemme?

– Får du sms’er med trusler?

Læs mere om projektet ‘Mænd udsat for vold’ her.

Mandecentrets rådgivning til voldsramte mænd er gratis, og du kan ringe til os på 70 11 62 63 eller læse mere om vores tilbud her.

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.