MÆND UDSAT FOR VOLD

Share with your friends


Submit

Voldsramte mænd

Med fonden Fundamentet driver Mandecentret et tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer. Samtidig klæder vi fagpersoner på til at kunne hjælpe voldsramte mænd.

Mandecentret og fonden Fundamentet driver efter udbud fra ligestillingsministeren et specialiseret tilbud til voldsramte mænd. De skal ligesom kvinder have et sted at henvende sig, når de er udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer.

Mandecentret arbejder med vold mod mænd på tre måder:

Vi sikrer voldudsatte mænd og deres børn et midlertidigt sted at bo, og rådgiver og hjælper mændene til at komme videre til et liv uden vold.

Vi undersøger på vegne af ligestillingsministeren, hvordan voldsramte mænd i fremtiden skal have hjælp. Det gør vi ved at kortlægge, hvilke behov for rådgivning og støtte vores voldudsatte beboere har.

Vi underviser fagpersoner i at kunne hjælpe mænd udsat for vold, og informerer danskere generelt om, at også mænd bliver udsat for vold fra partnere, ekspartnere og andre familiemedlemmer.

Det specialisererede tilbud til voldudsatte mænd er tre-årigt og afvikles fra 2016-2018.

Hvor mange mænd er udsat for vold?

Statens Institut for Folkesundhed skønner, at 19.000 mænd i Danmark er årligt udsat for fysisk partnervold. Det er hver tredje af de 57.000 danskere, der hvert år udsættes for fysisk vold i et parforhold.

Flere internationale undersøgelser peger på, at næsten lige så mange mænd som kvinder er udsat for partnervold, når man ser bort fra den mest grove fysiske vold.

Der findes ingen danske undersøgelser, der siger noget om, hvor udbredt psykisk vold mod mænd er.

Hvilken form for vold er mænd udsat for?

I Mandecentret har vi observeret seks former for vold, som mænd er udsat for:

– Psykisk vold
– Fysisk vold
– Materiel vold
– Økonomisk vold
– Seksuel vold
– Stalking

Socialstyrelsens hjemmeside kan du læse, hvordan voldsformerne defineres og kommer til udtryk.

Hvordan bliver en mand voldsramt?

Når Mandecentret holder oplæg eller underviser i vold mod mænd, bliver vi ofte spurgt, hvorfor mænd finder sig i vold fra en kvinde, som de er fysisk overlegen.

Årsagen til, at der udvikler sig vold i et parforhold, er kompleks. Samtidig udvikler den skævhed i relationen, som volden er et udtryk for, sig som regel over tid. Fra psykisk vold til fysisk vold. Det gælder uanset, om det er manden, kvinden eller begge, der udøver volden.

Der kan være mange årsager til, at en mand ikke forsøger at stoppe eller forlader sin partner, når han er udsat for vold. Men en række typiske årsager er, at manden:

frygter, at andre ikke vil tro på, at han er udsat for vold,

er nervøs for selv at blive beskyldt for volden,

er bange for at miste kontakten til sine børn, hvis han forlader hjemmet,

elsker sin partner,

har vænnet sig til at leve med volden og ikke betragter den som vold,

oplever, at sagsbehandlere tager partnerens parti,

ikke kan overskue at forlade sin partner af praktiske, økonomiske eller mentale årsager,

har mistet sit netværk gennem parforholdet og derfor har ingen eller meget få bekendtskaber udover sin partner.

Hvor alvorlig er volden?

Den vold, vi møder i Mandecentret, har sommetider en meget grov karakter. På halvandet år (1.1.2016-30.6.2017) har vi afvist 11 mænd, som oplevede stalking i sådan en grad, at vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne tilbyde dem et ophold i Mandecentret.

Det er ikke nødvendigvis fysisk vold, som har de alvorligste konsekvenser for manden. Psykisk vold kan være lige så skadelig og have stor betydning for mandens psykiske sundhed og livskvalitet.

Noget af det, der rammer mændene hårdest, er, når partneren som et led i volden forhindrer dem i at have kontakt med deres børn.

Almindelige symptomer for mænd udsat for vold er:
– depression og angst
– PTSD (Post Traumatic Stress Syndrome)
– søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær
– irritabilitet og verbalt udadreagerende adfærd
– selvbebrejdelser og lavt selvværd

Hvad gør jeg, hvis jeg er udsat for vold?

Se hvad Mandecentret kan gøre for dig eller kontakt os med det samme på 70 11 62 63 eller info@mandecentret.dk.

Fakta om projektet ‘Mænd udsat for vold’

Det er fonden Fundamentet, der driver projektet ‘Mænd udsat for vold’. Botilbud og rådgivning sker i Mandecentrets afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og på Frederiksberg.

Projektet løber fra januar 2016 til udgangen af 2018.

Projektet er blevet til som led i Den Nationale Handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer (2014). Bevillingen kommer fra det daværende Ministeriet fra Børn, Undervisning og Ligestilling, i dag Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

I forbindelse med projektet har vi etableret et officielt samarbejde med Dialog Mod Vold og forskningsleder på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen.

Ved projektets afslutning med udgangen af 2018 udfærdiger fonden Fundamentet i samarbejde med Mandecentret en kortlægning af, hvilke behov for hjælp voldudsatte mænd har.

Mandecentret og de voldsudsatte mænd

Mandecentrets arbejde med voldsramte mænd begyndte for ti år siden. Dengang var der ikke et specialiseret tilbud til mænd udsat for vold, men vi mødte dem i forbindelse med rådgivning omkring skilsmisser.

Her dukkede volden typisk op som en sidebemærkning. Dels fordi manden ikke selv betragtede sig som voldsudsat. Dels fordi det var og stadig er skamfuldt for en mand at indrømme, at han er udsat for vold fra sin partner.

I dag er tabuet mindre. Der er kommet fokus på, at også mænd har brug for hjælp, rådgivning og et sted at være, når deres partner eller andre i en nær relation udsætter dem for vold.

I begyndelsen af 2016 bad Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fonden Fundamentet etablere et tilbud til voldsramte mænd i Mandecentret. Siden har vi drevet et specialiseret tilbud, hvor mænd udsat for vold kan flytte ind i Mandecentret, mens de modtager rådgivning og hjælp til at komme til at leve et liv uden vold sammen med deres børn.

Kontakt os for oplæg og undervisning

Det er altafgørende, at fagpersoner, der møder voldsudsatte mænd, har en forståelse af og viden om vold i nære relationer. Herunder det at opdage mændene og tale om volden. Derfor har Mandecentret udviklet et kursus om mænd udsat for vold.

Kurset henvender sig til fagpersoner og arbejdspladser, der kan møde voldsudsatte mænd i deres arbejde. Det kunne være socialrådgivere og psykologer i kommunerne, kommunernes familieafdelinger, statsforvaltningerne, læger, politiet samt uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om og bestil kurset her.

Vi tilbyder også et gratis oplæg om mænd udsat for vold til dig, der vil vide mere om vold i nære relationer. Få indsigt i voldsformer- og mønstre, hvordan mænd reagerer på volden, og en forståelse af hvordan volden spottes.

Læs mere om oplægget her.