Fra og med i dag kan mænd tilbydes krisecenterplads på lige vilkår med kvinder

Fra og med i dag, den 1. juli 2024, er mænd udsat for partnervold ikke længere nødsaget til at søge tilflugt på et herberg for at komme væk fra volden. I stedet kan mænd nu på lige fod med kvinder få plads på et krisecenter. Her kan de, med eller uden ledsagede børn, søge beskyttelse, rådgivning og hjælp.

Et enigt Folketing vedtog i april i år en ny lov, der sikrer, at alle har ret til at få hjælp på et krisecenter, hvis de er udsat for vold i nære relationer. Mandecentret, som indtil nu har hjulpet kriseramte mænd og mænd udsat for partnervold via Servicelovens § 110 (herberg), kan nu med den nye lov og den nødvendige godkendelse fra Socialtilsynet tilbyde mænd og deres ledsagede børn de samme rettigheder, som kun kvinder hidtil har haft.

Foruden en række tekniske foranstaltninger; såsom retten til en kommunal koordinerende rådgivning og dermed hurtigere ‘sagsflow’ samt gratis psykologhjælp til mænd og børn, er den allerstørste glæde ved at kunne tilbyde mænd krisecenterpladser, at mænds voldsudsathed endelig anerkendes. Det er vores forhåbning, at denne anerkendelse vil forandre den generelle opfattelse af, hvad partnervold er. Så vi skærper vores opmærksomhed på, at partnervold ikke kun rammer kvinder, men hele familien.

Ligestillingen af mænd er på dagsordenen
Den nye lov kommer i kølvandet på en række andre initiativer, som står beskrevet i Ligestillingsministeriets allerførste handlingsplan for mænd og drenges ligestilling. Initiativer, der har ambitionen om at sætte fokus på mænd og drenges overrepræsentation i de allerdårligste statistikker. Handlingsplanen er et modigt paradigmeskifte og et skridt i den rigtige retning, men stadig langt fra nok.

Vi er på vej i den rigtige retning, og vi har aldrig talt så meget om mænd, som vi gør lige nu, og den måde, vi taler om mænd på, er i forandring. Det oplevede jeg selv, allersenest, da jeg på Folkemødet var inviteret ind i flere debatter, der handlede om mænds ligestilling, rettigheder og udfordringer,” Jacob Astrup, direktør i Mandecentret.

Bare det ikke stopper her
Mandecentret er landets største tilbud til mænd udsat for partnervold, og vi glæder os over at kunne tilbyde mænd krisecenterpladser. Men ligestillingen må ikke stoppe her, der er lang vej endnu, både for voldsudsatte mænd, den udsatte mand, og for den helt almindelig mand.

Du kan læse om lovændringen her

Du kan læse mere om handlingsplanen for mænd og drenges ligestilling her

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.