Første danske tal for psykisk partnervold

Psykisk partnervold rammer dobbelt så ofte som fysisk, viser ny rapport, der for første gang forsøger at belyse omfanget af psykisk partnervold i Danmark. Undersøgelsen er dog ikke dækkende, og lægger op til grundigere studier af den psykiske vold.

Psykisk partnervold er den mest udbredte form for vold i nære relationer, og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. Det viser en ny rapport, der for første gang har undersøgt psykisk partnervold i en dansk kontekst.

Ifølge rapporten har 2,5 procent af den danske befolkning mellem 16-64 år været udsat for psykisk partnervold inden for et år. Til sammenligning har lidt over 1 procent af befolkningen været udsat for fysisk partnervold. Det skriver den nationale enhed mod vold i nære relationer, Lev Uden Vold (LUV), i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er udført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og er bestilt af Lev Uden Vold. Find hele rapporten om psykisk partnervold her.

Vigtigt med fokus på psykisk partnervold

Tidligere undersøgelser har peget på, at psykisk vold ofte optræder som en forløber for fysisk og seksuel vold. Desuden kan konsekvenserne af psykisk vold være lige så alvorlige, som hvis man er udsat for fysisk vold. Derfor er det vigtigt med fokus på den psykiske vold.

“Viden om psykisk partnervold er afgørende for at kunne bekæmpe volden. Med denne undersøgelse tager vi et første skridt i forhold til at sætte tal på volden og få synliggjort den psykiske vold og få sat fokus på denne voldsform,” siger Lotte Grostøl, sekretariatsleder i LUV.

“Men der er fortsat behov for at blive klogere på volden – dens dynamikker, hvordan den udvikler sig, de kønsmæssige forskelle m.m. – for at kunne forebygge og stoppe volden.”

Der mangler viden

Det er direktør for Mandecentret, Morten Kjær Egebjerg, enig i. Han glæder sig over, at der med rapporten endelig er kommet danske tal på bordet.

“Men der mangler stadig viden om den psykiske partnervold,” siger han og peger på, at der er en lang række former for psykisk partnervold, der ikke indfanges af undersøgelsen.

“Tallene i undersøgelsen vil svare til, at knap 50.000 mænd årligt er udsat for psykisk partnervold sammenlignet med de seneste tal for fysisk vold. Men det inkluderer for eksempel ikke falske påstande om overgreb mod parrets børn eller trusler om eller aktiv afbrydelse af børns relation med den ene forælder. Det er voldsformer, både kvinder og mænd oplever, men som ser ud til at ramme mænd oftest,” siger han.

Undersøgelsen giver med andre ord ikke mulighed for at vurdere den samlede psykiske voldsudsathed for danskerne. Mandecentret mener derfor som forfatterne til rapporten, at det er afgørende at opnå yderligere systematisk viden om psykisk vold i nære relationer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er bestilt af Lev Uden Vold. Undersøgelsen er baseret på VIVEs SHILD-data, der blev indsamlet blandt 20.000 tilfældigt udvalgte voksne danskere i 16-64 års-alderen i 2012 og 2016. Som en del af undersøgelsen er der en række spørgsmål om vold.

Psykisk partnervold er i undersøgelsen målt ved, om man i løbet af det sidste år dels har været udsat for voldstrusler fra en nuværende eller tidligere partner. Dels om man er blevet udsat for nedværdigelser, ydmygelser, latterliggørelse eller konstant kritik af denne.

Undersøgelsen viser, at tre gange så mange kvinder som mænd har været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner inden for et år (knap 4 ud af 100 kvinder og godt 1 ud af 100 mænd).

Kvinder bliver hyppigere udsat for vold af en tidligere partner, mens mænd hyppigere oplever volden i en nuværende parrelation.

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er en national enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i nære relationer. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, og ved at skabe en øget opmærksomhed og debat i samfundet om vold i nære relationer. Målet er færre voldsudsatte i fremtiden.

Lev Uden Vold er etableret af Mandecentret, Mødrehjælpen, Danner, LOKK og Dialog Mod Vold. Læs mere her.

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.