19.000 mænd udsat for fysisk partnervold i 2017

I 2017 var 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold i Danmark. I 2005 var tallet 7000. Det viser en ny national undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Siden 2005 er antallet af voldsudsatte mænd i Danmark næsten tredoblet. Det viser den seneste undersøgelse af partnervold og seksuelle krænkelser fra Statens Institut for Folkesundhed, der er blevet offentliggjort i dag. I 2005 var tallet 7000, mens der i 2017 var ca. 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold.

I samme periode har antallet af voldsudsatte kvinder været nogenlunde konstant ifølge en pressemeddelelse fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen. I 2017 var ca. 38.000 kvinder udsat for fysisk partnervold. Samtidig er det stadig kvinderne, der er udsat for de groveste former for fysisk vold. I al overvejende grad fra mandlige partnere.

Blandt de 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold var udøveren i 11 procent af tilfældene en mand. I 94 procent af tilfældene var det en kvinde.

Vold er aldrig acceptabelt

Ligestillingsministeren ærgrer sig i pressemeddelelsen over, at det ikke er lykkedes at knække voldskurven.

“Vold er aldrig acceptabelt – og da slet ikke i hjemmet. Her skal man kunne være tryg sammen med den, man elsker og måske har børn med. Vold i parforhold er stadig alt for udbredt i Danmark,” siger Eva Kjer Hansen.

Hun arbejder lige nu på en ny handlingsplan for vold, der skal afløse den nuværende fra 2014. Det er under den, Mandecentret driver et specialiseret tilbud til voldsramte mænd.

Faglig projektleder i projektet ‘Mænd udsat for vold’, Jørgen Juul Jensen, er glad for, at undersøgelsen på ny sætter tal på en tidligere overset gruppe danskere. Men han mener også, at stigningen i hvert fald delvist kan skyldes et tabu, der bliver mindre og mindre.

Større fokus – højere tal

“Tallene er måske ikke nødvendigvis udtryk for en pludselig stigning i antallet af udøvere af vold mod mænd. Det handler nok lige så meget om et øget fokus på, at mænd også kan være voldsudsatte i deres parforhold. Så tallet kan måske forventes at stige meget mere,” siger Jørgen Juul Jensen.

“Tabuet er mindre, og hos Mandecentret oplever vi i disse år, at flere mænd ringer ind til os for at tale om vold i deres parforhold. Tidligere har det været noget, der typisk dukkede op senere i et forløb omkring for eksempel en skilsmisse.”

Du kan læse hele rapporten ‘Vold og seksuelle krænkelser’ her (download med “højreklik + gem som”).

Udvalgte tal fra undersøgelsen

– Blandt kvinder angiver 1,6 % at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Det skønnes, at svare til ca. 38.000 kvinder på landsplan. Dette antal har siden 2005 været stort set konstant.

– Blandt mænd angiver 0,8 % at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Det skønnes, at svare til ca. 19.000 mænd på landsplan. Dette antal har siden 2005 været stigende.

– Blandt de 16-24-årige angiver 3,2 % af kvinder og 1,6 % af mænd at have været udsat for fysisk partnervold det seneste år. Dette svarer skønsmæssigt til 10.500 kvinder og 5.500 mænd.

– Blandt kvinder udsat for fysisk partnervold har 97 % været udsat for vold fra en mand og 9 % fra en kvinde.

– Blandt mænd udsat for fysisk partnervold har 11 % været udsat for vold fra en mand og 94 % fra en kvinde.

– Blandt kvinder angiver 0,3 % at have oplevet at blive forsøgt kvalt eller angrebet med våben. Blandt mænd er tallet mindre end 0,1 %.

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.