Kan voldsudsatte integrationsborgere flytte?

Voldsudsatte integrationsborgere kan have svært ved at skifte kommune efter et ophold på krisecenter. Men sådan bør det ikke være ifølge Lev Uden Vold.

Ofte kan voldsudsatte integrationsborgere ikke vende tilbage til sin hjemkommune efter et ophold på krisecenter. Men ifølge Lev Uden Vold kan det være særligt problematisk for denne gruppe at etablere sig i en anden kommune.

Der er ikke noget i integrationsloven, der forhindrer, at integrationsborgere kan flytte fra den kommune, som Udlændingestyrelsen har henvist dem til. Men hvis den nye kommune ikke ønsker at overtage integrationsindsatsen, kan det få konsekvenser for borgerens adgang til tilbud om fx sprogskole, bolig, udbetaling af ydelser samt opnåelsen af permanent opholdstilladelse.

En kommune kan altid vælge at overtage ansvaret, men i praksis kan det være vanskeligt at få kommunerne til det. Og som regel ender anmodningerne med et afslag.

Integrationsborgere bør få medhold

Det er catch 22 for voldsudsatte med en integrationskontrakt med hjemkommunen. De kan ikke flytte hjem på grund af frygten for nye trusler, overgreb eller forfølgelse fra voldsudøveren eller dennes familie og netværk. Og de kan ikke flytte til en anden kommune uden at risikere, det får konsekvenser for deres ophold i landet.

Men det bør ikke være sådan, skriver Lev Uden Vold i et notat. I en såkaldt principafgørelse har Ankestyrelsen nemlig bestemt med henvisning til integrationslovens § 18, stk. 2, at en kommune var forpligtet til at overtage integrationsansvaret for en kvinde og hendes børn på grund af vold og chikane.

Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag. Men Lev Uden Vold mener på baggrund af afgørelsen, at voldsudsatte integrationsborgere må kunne kræve, at en ny kommune overtager integrationsansvaret med henvisning til § 18, stk. 2.

Du kan læse hele notatet ved at klikke her samt se den principafgørelse, der refereres til, her.

Lev Uden Vold

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning og driver en national hotline, der rådgiver mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller selv er voldelige. Ring på 70 20 30 82.

Både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan henvende sig til Lev Uden Vold for hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.

Lev Uden Vold er etableret af Mødrehjælpen, Danner, Landorganisation af Kvindekrisencentre, Dialog Mod Vold og Mandecentret.

Mandecentrets tilbud til voldsudsatte mænd

Mandecentret og fonden Fundamentet driver efter udbud i Ligestillingsministeriet et specialiseret tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer.

Er du mand og udsat for vold i nære relationer, kan du få hjælp og rådgivning hos Mandecentret. Læs mere her eller ring på 70 11 62 63.

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.