Erik flyttede på Mandecentret

Erik og hans kone var gift i 38 år. Han var glad for sin kone og havde det godt i ægteskabet. Da hun en dag efter nytår meddelte, at hun ville skilles, kom det derfor som et chok for Erik. Hun flyttede kort tid efter. Og Erik sad tilbage alene i huset.

Når skilsmissen får livet til at ramle

Erik og hans kone var gift i 38 år. Han var glad for sin kone og havde det godt i ægteskabet. Da hun en dag efter nytår meddelte, at hun ville skilles, kom det derfor som et chok for Erik. Hun flyttede kort tid efter. Og Erik sad tilbage alene i huset.

I de første måneder gik Erik stadig på arbejde. I sin fritid begravede han sig i husligt arbejde. Dagene blev længere og længere, og Erik fik det tiltagende dårligt. Han stoppede med at sove og spise, dagene gled sammen, og til sidst måtte han sygemelde sig fra sit arbejde. Tre gange henvendte han sig til psykiatrien, der henviste ham til egen læge. Lægen fortalte ham, at han var i chok. Han startede herefter på antidepressiv- og sovemedicin.

I juli måned havde Erik det stadig ikke bedre. Han henvendte sig igen til psykiatrien, der denne gang henviste ham til Mandecentret. Her blev han indskrevet, da han ikke kunne opholde sig i eget hjem og havde brug for støtte til at bryde den sociale deroute, som han var på vej mod.

Den første tid på Mandecentret var præget af gråd, og det var svært for Erik at deltage i sociale arrangementer, fordi han ikke kunne rumme at være sammen med andre mennesker. Han havde ingen appetit og kunne ikke sove. Han fik derfor råd og vejledning i, hvordan han kunne finde tilbage til roen. Erik led et stort identitetstab. Han var ensom og følte sig fortabt. Erik blev derfor støttet til at starte på arbejde og fastholde kontakten til sin familie. Han fandt ud af, hvor stor en glæde det var for ham at opholde sig hos sin søster og besøge sin bror, ligesom han koblede af ved at dyrke sin fritidsaktivitet.

Under sit ophold på Mandecentret fik han samtaler, hvor han bearbejdede sine følelser. Og lige så stille begyndte han at få øje på sine ønsker og håb for fremtiden. Med tiden genvandt han troen på sig selv, og med en rådgiver ved sin side besøgte han sit hus. I oktober flyttede han ud af Mandecentret, klar til en ny hverdag i sin egen bolig.

I december kom Erik forbi til en uformel snak på Mandecentret. Han går stadig hos sin psykolog, men der går længere og længere imellem deres samtaler. Erik har fået mere overskud, genfundet livsglæden, har det godt i sit hus og fortæller smilende, at han har fået en ny kæreste.

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.