ÅRET DER GIK 2018: Flere pladser til kriseramte mænd og fokus på partnervold

En ny afdeling på Frederiksberg, et 10-års jubilæum i Aarhus, og snarlig afslutning på det 3-årige projekt om vold mod mænd i nære relationer, er blandt de store bølgetoppe i Mandecentrets tilbageblik på 2018.

For 12 år siden åbnede den første afdeling af Mandecentret på Christianshavn, og to år senere fulgte afdelingen i Aarhus. Sidstnævntes jubilæum blev markeret på flotteste vis den 2. november med reception, pølsevogn, liveoptræden af Mike Andersen og tale fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der satte yderligere fokus på Danmarks indsats for de kriseramte mænd.

I 2018 kunne afdelingerne i Esbjerg og Odense fejre henholdsvis deres første og anden fødselsdag, og det satser vi på bliver til mange flere. Ikke mindst fordi 2019 kommer til at byde på udvidelser af begges botilbud til 11 pladser i Esbjerg og 7 pladser i Odense.

I Aalborg bliver der også udvidet med seks pladser næste år. Sammen med åbningen af Mandecentrets afdeling på Frederiksberg i sommer, betyder det, at Mandecentret i løbet af 2019 kommer op på 53 værelser til kriseramte mænd på landsplan.

Det er et stykke fra nok, men med de 8 nye pladser på Frederiksberg og de kommende udvidelser rundt om i landet tager Mandecentret et stort skridt mod at kunne imødekomme et stigende behov for botilbud til mænd og deres børn.

Partnervold i fokus

En af de ting, der har fyldt mest i det forgange år, er vold i nære relationer. Med udgangen af 2018 afsluttes Mandecentrets 3-årige projekt ‘Mænd udsat for vold’, der blev påbegyndt efter udbud fra ligestillingsministeren i 2016.

At mænd også er udsat for partnervold, kommer stadigvæk bag på mange, men heldigvis er det et tabu, der er under pres. Det har vi i år set dels i et stadigt stigende antal henvendelser fra mænd, som identificerer sig som voldsramte. Dels i de mange deltagere i vores aktørseminarer i Odense og Aalborg, hvor vi har delt erfaringer og resultater fra projektet, samt en stigende interesse fra medierne.

I løbet af projektet har Mandecentret indskrevet 56 voldsudsatte mænd. 79 % har oplyst, at de har været udsat for fysisk vold, mens 100 % har været udsat for psykisk vold. I 88 % af tilfældene har udøveren været en kvindelig partner.

Et eksempel herpå har man i efteråret blandt andet kunnet høre i Mandecentrets foredrag på udvalgte biblioteker, hvor en voldsudsat mand har fortalt sin historie. Noget, der hver gang har gjort stort indtryk på tilhørerne.

Som sagt afrundes projektet nu, men arbejdet med at hjælpe mænd udsat for partnervold fortsætter både i Mandecentret og den nationale enhed Lev Uden Vold (LUV), som Mandecentret har etableret sammen med Mødrehjælpen, Danner, Dialog Mod Vold og Landsorganisation af Kvindekrisecentre. Her vil fokus i 2019 blandt være på kriminaliseringen af psykisk vold – et lovarbejde LUV har leveret input til – samt yderligere vidensarbejde på voldsområdet.

Ministerbesøg og Indefra

I 2018 fik Mandecentret Esbjerg fornemt besøg af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og Dansk Folkepartis ligestillingsordfører, Karina Adsbøl. Her gjorde mændenes fortællinger stort indtryk, som det også var tilfældet for Anders Agger, der besøgte afdelingen i Esbjerg med sit TV-hold i slutningen af 2017 for at optage et afsnit af serien ‘Indefra med Anders Agger’.

Programmet blev sendt på DR2 den 5. november i år, og som det ofte er med positiv dækning i landsdækkende medier, gav det en del henvendelser fra mænd, der ønskede Mandecentrets hjælp.

I det hele taget har der i 2018 været et stigende antal mænd igennem det ambulante tilbud, og i 2019 er det ambitionen at kunne tilbyde endnu flere mænd over hele landet ambulant sparring og rådgivning i forbindelse med skilsmisse og parbrud eller vold i nære relationer.

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår!

Del denne artikel

Relaterede artikler

Nyt samarbejde med Hjælp Din Næste

Mandecentret Hovedstaden har indgået et samarbejde med organisationen Hjælp Din Næste. Hos Hjælp Din Næste arbejder de for at forbedre levestandarden og livskvaliteten for hjemløse

Læs mere

Jacob Engmose Astrup

Direktør
Mandecentret

I 2017 blev Jacob en del af Mandecentrets bestyrelse, men tiltrådte i marts 2018 som vicedirektør og i 2020 som direktør. Jacob er cand.jur. og har tidligere været afdelingsdirektør i koncernjura i Nykredit samt advokatfuldmægtig i forskellige advokatfirmaer.