fbpx

Vold i nære relationer (Radio 24Syv Morgen)

Når det kommer til vold i nære relationer viser en ny rapport, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i de voldelige parforhold. I disse forhold er kvinder endda en anelse oftere voldelige end deres partner.

En undersøgelse udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren viser, at den mest udbredte vold i nære relationer er den såkaldte indbyrdes vold, hvor begge parter er voldelige.

Rapportens konklusioner baserer sig på en gennemgang af mere end 200 internationale undersøgelser samt interviews med danske par. Den viser desuden, at kvinder i parforhold med indbyrdes vold er en anelse hyppigere voldelige over for deres partner. Dog påfører mænd større fysisk og psykisk skade ved udøvelsen af vold mod kvinder.

I morges tog Radio 24Syv Morgen fat i rapporten og problematikken med partnervold. Her medvirkede forskeren bag rapporten, Ask Elklit, faglig projektleder ved Mandecentret, Jørgen Juul Jensen, og Brian, der blev udsat for både psykisk og fysisk vold af sin ekskone.

Vold i nære relationer 1 – Brians historie:

Kvinder slår oftere deres mænd end omvendt. Det viser en ny undersøgelse af vold i nære relationer. En af de mænd, der har været offer for partnervold, er Brian. Han fortæller om sine oplevelser med både psykisk og fysisk vold.

Vold i nære relationer 2 – interview med Ask Elklit:

Fysisk og psykisk vold i hjemmet bliver ofte forbundet med kvinden som offer og manden som den voldelige. Men en ny undersøgelse af vold i nære relationer viser, at selvom mændene påfører deres partner større skade end kvinder, når de er voldelige, så er kvinderne oftere voldelige. Vi taler med en af forskerne bag undersøgelsen, Ask Elklit, som er professor på Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet.

Vold i nære relationer 3 – interview med Jørgen Juul Jensen og Brian:

Kvinder er oftere voldelige overfor deres mænd end omvendt – selvom mænd påfører deres partner større skade, når de er voldelige, end kvinder gør. Det viser en ny undersøgelse af vold i nære relationer. Vi taler med Brian, som af sin ekskone blev udsat for både psykisk og fysisk vold, og med Jørgen Juul Jensen, projektleder i Mandecentret, der er et gratis rådgivningstilbud til mænd.

Læs mere om Mandecentrets projekt om mænd udsat for vold.

Er du eller en, du kender, udsat for vold fra sin partner eller ekspartner, så kontakt os på 70 11 62 63 eller info@mandecentret.dk.

Når mor giver far blå mærker… (Politiken)

Hvert fjerde tilfælde af partnervold rammer mænd. Men kun børn, som ledsages af deres mor, har automatisk ret til psykologhjælp på landets krisecentre. Politiken skriver om manglende ligestilling i Serviceloven.

Bliver en mand nødt til at flytte ind på Mandecentret eller et andet § 110-tilbud med sine børn fx på grund af partnervold, har børnene ikke ret til psykologhjælp. Det havde de ifølge Serviceloven haft, hvis de var taget med deres mor på kvindekrisecenter.

I dagens Politiken tages der fat på den manglende ligestilling i Servicelovens § 109 og § 110. Førstnævnte sikrer blandt andet et tilbud om psykologhjælp til børn på krisecentre, men da paragraffen ikke omfatter mænd, gælder den heller ikke for deres børn.

“Kvindernes rettigheder er bedre end mændenes, og derfor vil de børn, som følges med kvinder, være bedre stillet end de børn, der følges med mænd,” siger Caroline Adolphsen, lektor og forsker i børnerettigheder samt formand for FN’s center Hope for Children til Politiken.

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) skriver i en skriftlig kommentar til avisen, at partnervold mod mænd er et problem, som regeringen ikke vil sidde overhørig:

“I regeringens handlingsplan mod vold i nære relationer er et pilotprojekt, hvor Mandecentret i København og Aarhus leverer botilbud og rådgivning særligt målrettet voldsudsatte mænd og deres børn. Projektet løber indtil udgangen af 2018, og på baggrund af evalueringens resultater vil regeringen og satspuljepartierne drøfte, om der er behov for at revurdere tilbuddene til mænd, der er udsat for vold.”

Læs hele artiklen i Politiken i dag.

Læs mere om Mandecentrets midlertidige botilbud her.

Gradbøjer du ordet vold i parforholdet?

Vender du den anden kind til, når ting, ord eller slag flyver omkring, fordi din partner har set sig sur på dig? Se her, hvordan du lærer at karakterisere vold som vold i parforholdet.

Mange af de mænd, der er udsat for vold i parforholdet, opfatter sig ikke som voldsramte. Og det selvom om den vold, mændene fortæller om i Mandecentret, nogle gange er meget grov. Både fysisk og psykisk. Jo mere den anden kind bliver vendt til, jo større chance er der for, at det fortsætter, og at det går ud over selvværdet hos den voldsudsatte mand.

Socialstyrelsen definerer vold i nære relationer sådan:

“Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Læs mere om vold i nære relationer på Socialstyrelsens hjemmeside.

Volden mod mænd

Partnervold kommer i mange forskellige former, og for mænd er det ikke nødvendigvis fysisk vold, som har de alvorligste konsekvenser for manden. Psykisk vold kan være lige så skadelig og have stor betydning for mandens psykiske sundhed og livskvalitet.

I Mandecentret ser vi, at mænd typisk er udsat for:

– Psykisk vold
– Fysisk vold
– Materiel vold
– Økonomisk vold
– Seksuel vold
– Stalking

“Registreringer af Mandecentrets brugere viser, at over 10 procent af de henvendelser, vi får, drejer sig om vold mod mænd. Spørger man manden selv, viser tallene sig større,” siger Jørgen Juul Jensen, rådgiver og projektleder i Mandecentrets projekt ‘Mænd udsat for vold’.

5 tegn på, at du er udsat for psykisk eller fysisk vold:

– Bliver du gentagne gange truet med, at børnene bliver fjernet fra dig?

– Er der tendens til, at tingene flyver rundt efter dig, når I prøver at tale sammen om hverdagen eller andre ting?

– Får du jævnligt dask eller slag af din kone/ekspartner, når I er uenige, eller du har gjort noget forkert?

– Bliver du udsat for ekstrem kontrol i dine daglige handlinger derhjemme?

– Får du sms’er med trusler?

Læs mere om projektet ‘Mænd udsat for vold’ her.

Mandecentrets rådgivning til voldsramte mænd er gratis, og du kan ringe til os på 70 11 62 63 eller læse mere om vores tilbud her.

X