fbpx

Samværsaftale

Del med dine venner


Send

I Mandecentret kan du få hjælp til at opnå eller bevare samvær med dine børn efter en skilsmisse eller et parbrud

samværsaftaleUsikkerheden omkring samværsordninger med dine børn fylder naturligt i en skilsmisseproces. De fleste mænd, der henvender sig til Mandecentret, er optaget af, hvordan skilsmissen eller bruddet kommer til at påvirke forholdet til og samværet med deres børn. Dette gør sig særligt gældende, hvis du og din ekspartner er uenige omkring samværsaftalen og forældremyndigheden.

I de tilfælde kan det være nødvendigt at indblande myndighederne, og her kan det desværre være en sej kamp for mange fædre at få ørenlyd. Mange føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til moderen og oplever, at moderen på forhånd antages at have bedre forældreegenskaber end faderen. Dette er imidlertid en fordom, som i mange tilfælde ikke længere holder vand, men som kan bidrage til en skæv sagsbehandling til skade for børnene.

Mandecentret har siden 2006 rådgivet og hjulpet mænd til samvær med deres børn efter skilsmisser og parbrud. Vi ved gennem erfaring, hvordan det er at føle sig magtesløs, misforstået og mistænkeliggjort. Vi kan hjælpe dig med juridisk rådgivning og fungerer som et fristed, hvor du kan få afløb for alle de frustrationer, der hurtigt kan ophobe sig i sådan et forløb.

Familieretshuset hjælper med at træffe afgørelse omkring samværsaftale

Selvom du og din ekspartner har fælles forældremyndighed, så er det ikke ens betydende med, at I skal have barnet lige meget hos jer i en deleordning. Ligger forældremyndigheden kun hos den ene forælder, er dette heller ikke ensbetydende med, at barnet ikke skal have samvær med den anden forælder. Det er her, samværsaftalen spiller en væsentlig rolle.

Hvis ikke du og moderen kan blive enige om en samværsordning, skal Familieretshuset hjælpe til med at træffe en afgørelse. Dette sker på baggrund af en ansøgning, som I sender ind, hvorefter I vil blive indkaldt til et møde. Det er lovpligtigt for begge parter at deltage i mødet, hvor der alt efter Familieretshusets vurdering, også kan være en jurist og børnesagkyndig tilstede.

Du finder linket til ansøgning her.

Kig under ”Forældreansvar (forældremyndighed, bopæl og samvær)”og find herefter ”Ansøgning om ændring eller fastsættelse af samvær (hvis du er forælder)”.

Vi kan fra Mandecentrets side hjælpe dig i forberedelsen til mødet med Familieretshuset, og hvis det er nødvendigt, kan en repræsentant fra Mandecentret sidde med som bisidder – gratis.

Hvis moderen for nylig har fjernet barnet fra dig og ikke vil lade jer se hinanden, kan du ansøge om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det er vigtigt, at du gør det hurtigst muligt. Søg via dette link.

Bopælsforælder eller samværsforælder

Spørgsmålet om hvorvidt man er bopælsforælder eller samværsforælder, giver i nogle tilfælde helt sig selv, mens det i andre tilfælde kan være mere uklart, om man skal kæmpe for at være barnets bopælsforælder. Det omhandler de rettigheder, som man tildeles eller fratages i de forskellige forældreroller. Bopælsforælderen har som udgangspunkt sidste ord i en række beslutninger, hvis der er uenighed. Dette kan eksempelvis være valg af børneinstitution. Mere vigtigt, så kan bopælsforælderen med kun 6 ugers varsel flytte bopæl med barnet, alle steder indenfor landets grænser. Her er det vigtigt at vide, at man kan gøre indsigelse til Familieretshuset, som vil træffe en afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet. Der kan eksempelvis blive lagt vægt på, at det ikke er til barnets bedste at blive trukket ud af vante rammer og omgivelser i form af venner, skole, familie o.l. I så fald kan det blive bestemt, at barnet fremover skal bo hos den forælder, der ikke er flyttet.

Barnets bedste vægter højest

I tilfælde hvor der er uenighed omkring samværsordningen, kan det sommetider udvikle sig til en grim proces, hvor følelser som afmagt og vrede kan munde ud i et ønske om at gøre livet så surt for sin eks som muligt. Dette kan resultere i, at barnet bliver taget som gidsel i forældrenes stridigheder og forhandlinger, hvilket kan være både ubehageligt og traumatiserende for barnet. I disse tilfælde bestræber Mandecentret sig på at bevare barnets bedste i fokus, også i vores rådgivning af dig som far. Vi ved, at det kan være svært som far at holde et lavt konfliktkniveau, hvis eksen hele tiden optrapper konflikten og nægter at samarbejde. Her er det vores sigte, at barnet kan blive holdt så fri som muligt af forældrenes indbyrdes kamp, uden at det mister sin ret til at beholde kontakten med dem begge.

Hvad kan jeg få rådgivning om?

Mandecentret er en landsdækkende organisation, der siden 2006 har rådgivet og hjulpet fædre med at bevare kontakten til deres børn. Vi har en stor erfaring, som vi kan trække på. Derudover har vi også en stor viden på området fra et forskningsmæssigt perspektiv, men også fra det menneskelige perspektiv, hvor vi ved, hvordan det er at være mand i et system, der kan opleves som værende på kvindens side.

Vi kan blandt andet rådgive dig om:

  • – Hvordan I finder ud af, hvem der skal være samværs- og bopælsforældre
  • – Hvad du kan gøre, hvis du slet ikke har kontakt til dine børn
  • – Hvordan I kan håndtere konflikter mellem jer
  • – Hvad du kan gøre, hvis I skal have afgjort, hvem der skal have forældremyndigheden

Du kan også kontakte os med andre udfordringer ved at stå i skilsmisse/parbrud.

For nogle kan vi også tilbyde et midlertidigt sted at bo.

Hvis din partner, familiemedlemmer eller andre med tilknytning til dig eller din partner/ekspartner udsætter dig for fysisk eller psykisk vold, kan vi også hjælpe.

I den situation kan du også kontakte Lev Uden Volds nationale hotline for voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende på 70 20 30 82.

Hvornår kan jeg henvende mig?

Mandecentret er til for dig både før, under og efter din skilsmisse/parbrud. Det kan være, at du og din partner lige har besluttet, at I går fra hinanden. Det kan være, at I kæmper for ikke at nå dertil. Eller det kan være, at I blev skilt for flere år siden, men først nu er blevet uenige om, hvor meget I hver især skal være sammen med jeres børn.

Du og din ekspartner behøver ikke at have været gift, for at du kan benytte Mandecentret.

Hvad koster det?

Rådgivningen er gratis. Kontakt os her og få en personlig samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med samværsaftale eller andre udfordringer i bruddet.

KONTAKT OS FOR MERE

TELEFON: 70 11 62 63
MAIL: info@mandecentret.dk
X