Mandecentrets historie

Mandecentrets stifter hed Thorkil Vestergaard-Hansen. Thorkils egen fortid blev katalysator for Mandecentrets begyndelse. Læs hele Mandecentrets historie herunder.

2006

Thorkil Vestergaard-Hansen åbnede Mandecentret

Mandecentrets stifter hed Thorkil Vestergaard-Hansen. Thorkils egen fortid blev katalysator for Mandecentrets begyndelse.

Thorkil levede et almindeligt familieliv med kone og to sønner. Sådan så det i hvert fald ud på overfladen. Thorkil havde et stort forbrug af alkohol, og det påvirkede hele familien. Til sidst var en skilsmisse uundgåelig. Hans misbrug tog fart, og Thorkil var på vej til en stejl nedtur. En dag blev han opfordret til at søge hjælp gennem den kristne tro, og langsomt genvandt Thorkil sin styrke og fandt sig selv gennem troen.

Thorkil fik arbejde som buschauffør i København, og på sine ture rundt på Amager fik han øjnene op for alle dem, der lignede ham selv engang.

Mænd på vej til en stejl nedtur.

Han uddannede sig derfor til socialrådgiver som 50-årig for at gøre en forskel for andre. Efter endt uddannelse åbnede han værestedet Fundamentet i Holmbladsgade. Stedet var for folk, som var tæt på at ramme bunden i samfundet. Thorkil fandt hurtigt ud af, at der var et massivt behov for at hjælpe mænd, og at mange af de mænd, han mødte, havde en fællesnævner – at deres krise var startet som følge af en skilsmisse. I 2006 fik Thorkil 12,5 mio. kr. i satspuljemidler og åbnede Mandecentret på Christianshavn.

Thorkil Vestergaard-Hansen foran værestedet Fundamentet på Holmbladsgade

Efter endt uddannelse åbnede Thorkil værestedet Fundamentet i Holmbladsgade. Stedet var for folk, som var tæt på at ramme bunden i samfundet.

2009

Thorkil gik desværre bort

Thorkil blev desværre syg og gik alt for tidligt bort i 2009 – blot tre år efter at han startede Mandecentret.

Efter Thorkils død svandt pengene ind, og kampen for at skaffe penge til den fortsatte drift gik i gang. Den skræntende økonomi skabte usikre ansættelsesforhold, og med bævrende læbe måtte flere opsiges for herefter at blive ansat igen, når der igen kom penge ind på firmakontoen.

Her startede pionerånden.

2015

Mandecentret blev godkendt som et § 110-botilbud

Medarbejderne udviste en enorm vilje til at opretholde Mandecentrets eksistens og arbejdede ulønnet fra tid til anden.

Men i 2015 skete der en kæmpe forandring. Mandecentret blev godkendt som et        § 110-botilbud under Serviceloven og fik herigennem mulighed for at skabe den tillidsfulde, stabile og udviklende virksomhed, som den er i dag.

Den første afdeling, der startede det hele på Christianshavn

Den første afdeling opstod på Christianshavn. 

2020

Mandecentret fik ny direktør

I foråret 2020 blev Jacob Engmose Astrup direktør for Mandecentret. Jacob havde været en del af Mandecentrets bestyrelse siden 2017 og tiltrådte som vicedirektør i 2018, før han blev direktør. 

Mandecentrets bestyrelse består af syv medlemmer, der bredt repræsenterer forskellige arbejdsområder. Flere af medlemmerne arbejder inden for det socialfaglige område, mens den private sektor også er repræsenteret.

2024

Mandecentret blev godkendt til at tilbyde krisecenterpladser efter servicelovens § 109

Den 1. juli 2024 blev en mærkedag for både Mandecentret, mænd og dansk ligestillingshistorie. Fra og med denne dag fik mænd udsat for vold i hjemmet mulighed for at søge tilflugt på krisecenter på lige fod med kvinder. 

I alle Mandecentrets syv afdelinger er vi blevet godkendt til at tilbyde krisecenterpladser til voldsudsatte mænd og deres medfølgende børn efter servicelovens § 109. 

Lovændringen skabte stor glæde blandt medarbejdere

Da det blev offentliggjort, at voldsudsatte mænd endelig ligestilles med kvinder i lovgivningen, skabte det stor glæde blandt Mandecentrets medarbejdere. Store smil bredte sig, da vi på Mandecentrets årlige landsmøde fik at vide, at det, vi har kæmpet for i så mange år, endelig er blevet en realitet.

I dag

Mandecentret har i dag syv afdelinger med plads til 111 mænd

Mandecentret som organisation dækker i dag over aktiviteter i Fundamentet og driftsselskabet Mandecentret Botilbud ApS. Fundamentet er en NGO, hvis formål er at yde sociale indsatser, der forøger livskvaliteten for udsatte mennesker.

Mandecentret har i dag en afdeling i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Slagelse og Randers og har 111 pladser til mænd og deres børn.

Forstandergruppen varetager den daglige drift af Mandecentrets syv afdelinger. Og den samlede ledergruppe, der består af forstandergruppen, chef for økonomi og administration, chef for faglighed udvikling og formidling og presse- og kommunikationschef, samt direktøren, har ansvaret for Mandecentrets strategi og organisation.

Mandecentret har skrevet en bog til ære for Mandecentret og alle de nuværende og tidligere medarbejdere, som har gjort Mandecentret til det, det er i dag.

Tagterrassen i vores gamle lokaler på Christianshavn
Tagterrassen, hvor mange mænd og medarbejdere har tænkt mange tanker, mens de har kigget ud over Københavns tage.