Det mener vi

En vigtig del af Mandecentrets formål er at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for mænds vilkår, kriser og udfordringer. Vi har tre mærkesager, som vi i særlig høj grad gør en indsats for at udbrede kendskabet til.

43.000 mænd udsættes årligt for fysisk og psykisk partnervold

Alt for mange mænd og kvinder udsættes for vold i hjemmet. Vold i hjemmet har store personlige som samfundsmæssige omkostninger og udløser ofte symptomer på angst, depression, PTSD og isolation.

Vi mener, at én person udsat for vold er én person for meget, uanset køn. Vi anerkender, at der er forskel i antallet af voldsudsatte, når man kigger på køn, men begge køn skal anerkendes for den vold, de bliver udsat for. Ingen skal mistænkeliggøres og ses ned på, fordi de har et bestemt køn. Alt for mange mænd ved ikke, at det, de udsættes for hver dag, er vold. Vi oplever, at reaktionerne på at mænd kan blive udsat for vold i hjemmet er, at de jo bare kan slå igen, og at vold i hjemmet kun er forbeholdt homoseksuelle par. Vi mener, at det er vores ansvar at gøre op med de stereotype forestillinger om, hvad ’en rigtig mand’ er.

Vi er samtidig opmærksomme på, hvad det er, voldsbegrebet kan og ikke kan definere. Særligt psykisk vold skal vi blive bedre til at definere og blive endnu bedre til at klarlægge. Vi mener, at langt flere mænd er ofre for psykisk vold, end vi kender til, og at der altså er et stort mørketal. Men vi mener samtidig, at der er en hårfin grænse mellem usunde relationer og psykisk vold, som vi skal være opmærksomme på.

Vi mener, at vi med anerkendelsen af voldsudsatte, forebyggelse og ambulant rådgivning kan nedbringe antallet af voldsudsatte.

Diskrimination i lovgivningen

I Mandecentret kan vi hjælpe manden ud af volden. Men vi kan ikke tilbyde den samme hjælp til ham og hans børn, som hvis han havde været en kvinde.

Det er ikke o.k. Vi kan ikke være bekendt at diskriminere på køn i lovgivningen. Ligestilling går begge veje, og vi bør som samfund sørge for, at det bliver ændret. Lovgivningen bygger på gamle, stereotype forestillinger om, at det kun er kvinder, som kan blive udsat for partnervold, og derfor er det kun kvinder, som har ret til at komme på krisecenter. Mænd kan tage på et herberg. Det betyder, at hvor kvinderne tilbydes voldsfaglige indsatser og anerkendes som ofre for vold, så er indsatsen til mændene begrænset af at være en hjemløseindsats.

Vi savner argumenter, der er gode nok til at forsvare, at mænd ikke har samme ret til hjælp, bare fordi de er mænd.

VIVE estimerer, at omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd er udsat for fysisk og psykisk vold af en nuværende eller tidligere partner. Tal, der med al tydelighed viser, at vold i hjemmet er et stort samfundsmæssigt problem – uanset om man er mand eller kvinde. Tal, der burde være argument nok til at lave en lovændring, der ikke diskriminerer på køn.

I 2021 blev politikerne langt om længe enige om at igangsætte en undersøgelse, der skulle kortlægge området. Det resultat kom i marts 2022, hvor organisationen Lev Uden Vold gjorde det klart, at der er behov for, at mænd får hjælp, når de udsættes for vold i hjemmet.

I juni 2022 kom regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Vi glædede os, for nu kunne vi ikke vente længere. Men i de 22 tiltag, som handlingsplanen fremsatte, var der ikke ét, der henvendte sig til mænd og den manglende hjælp.

Vi mener, at det er en menneskeret, at køn ikke skal afgøre, om man har ret til hjælp eller ej.

Det er blevet normalt at blive skilt, og derfor gider ingen at tale om det …

… og det, mener vi, er et stort problem. Selvom vi er blevet vant til at tale om skilsmisser og brudte parfold, fordi det mere er reglen end undtagelsen at gå fra hinanden, så har det stadig meget store omkostninger for familien, når den splittes. Hvis der er børn i forholdet, er det desværre ofte sådan, at børn kommer i klemme i en svær skilsmisse mellem to forældre. Børn, som er lavet i kærlighed, bliver gjort til et våben mellem to voksne menneskers uenighed og had til hinanden.

I Mandecentret er far vores indgang til barnet. Men vores udgangspunkt er barnets tarv, og vi tager ikke nogen forældres parti i en konfliktfyldt skilsmisse.

Når Mandecentret taler om barnets ret til en mor og en far, rummer denne holdning en anerkendelse af, at en mor og en far ikke altid opfattes som to forskellige køn. Men et barns ret til to forældre, der i udgangspunktet har lavet et barn i kærlighed til hinanden.

Når et ægteskab slutter, er det Mandecentrets overbevisning, at forældreskabet kan og skal fortsætte gennem hele livet.

Man er den forælder, man har ressourcer til at være, og derfor mener Mandecentret, at disse ressourcer skal være en væsentlig faktor i vurderingen af, hvad der er bedst for barnet. Barnets tarv er ikke nødvendigvis, at barnet ser begge forældre lige meget. Men at forældrene tilgodeser barnets behov og ikke egne behov som forældre.

Du kan altid henvende dig til Mandecentret, både telefonisk og ved døren

Du kan altid henvende dig til Mandecentret, både telefonisk og ved døren. Ved al henvendelse sker der en visitation, hvor vi afdækker din situation, og laver en individuel vurdering af, hvad Mandecentret kan tilbyde dig, og om Mandecentret er det rigtige tilbud for dig.