fbpx

Fædre i fællesskab

’Fædre i fællesskab’ er til dig, der er nybagt far eller kommende far

Mandecentret i Aarhus har etableret en gruppe for dig, der er kommende eller nuværende far. I gruppen mødes du sammen med andre fædre uden jeres børn og partner.

Du får mulighed for at dele dine erfaringer og tanker, lytte, reflektere og få sparring fra de andre fædre og gruppeledere. Hensigten er at du over tid vil blive styrket i din selvsikkerhed og identitet som far. Gruppen mødes i to timer hver anden tirsdag efter fyraften, og faciliteres af to rådgivere fra Mandecentret. Gruppen er et frirum, hvor du kan dele stort og småt omkring det at være far. Samtaleemnerne vil tage udgangspunkt i dét, der optager dig, som far, og som du har behov for at tale og sparre omkring. Det kunne for eksempel være emner som fædreroller, tab af frihed, drømme for familien, egne tilknytninger i opvæksten, parforhold, konflikthåndtering etc.

Det overordnede mål med gruppen er, at du bliver mere tryg og selvstændig i din rolle som far, og at du opbygger en god relation til dit barn. Vi har erfaring med at fædre, i højere grad, oplever sig selv som en ligeværdig, vigtig forælder, der naturligt tager stor del i og ansvar for deres børns opvækst, når man har fokus på sin far-identitet og selvtillid i rollen som forældre. Det er i dag velunderbygget at nærværende, deltagende fædre fremmer barnets livsduelighed og ressourcer.

Om os:

Mandecentret Aarhus hjælper mænd i akut krise i forbindelse med en skilsmisse/et brudt parforhold. Vores målgruppe er mænd over 18 år uden ubehandlet misbrug eller med svær psykisk sygdom. Vi arbejder med et nationalt fokus og har afdelinger i Danmarks seks største byer. Mandecentret har som mål at forebygge eller bryde en social deroute og sikre, at manden kommer godt igennem krisen og frem til et liv, hvor han igen bliver i stand til at varetage hverdagen med egen bolig, arbejde eller uddannelse. Vi har et særligt fokus på mandens rolle som far og vi arbejder for at bidrage mærkbart til en god far-barn-relation samt for et konstruktivt samarbejde mellem forældrene omkring børnene.

Gruppen mødes: tirsdage i lige uger klokken 17-19

Tilbuddet er GRATIS

Tilmelding;

Tove Land

Tlf. 6022 9118

Mail: tl@mandecentret.dk

I 2019 har Mandecentret øget kapaciteten med 15 nye værelser: Udvidelserne er fordelt på vores afdelinger i Esbjerg, Odense og Aalborg. Mandecentret kan nu huse i alt 57 mænd og deres børn. Åbningen af de nye værelser er blevet fejret på fornemste manér og 2019 har i det hele taget stået i fejringens tegn.

2019 vil nok blevet husket som det år, hvor vi har afholdt særligt mange receptioner.
I Aalborg fejrede vi både en fordobling af antallet af botilbudspladser og 10-års jubilæum. Social– og indenrigsminister Astrid Krag samt Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen var med til at markere den store dag sammen med os. Begge to holdt fine taler, som vidner om stort engagement og fokus på vores indsats. Tak!
Til åbningen af Esbjergs nye afdeling og en udvidelse fra seks til tolv værelser deltog Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen og bidrog med en tale og stor indlevelse.
Også da Mandecentrets afdeling på Frederiksberg, lidt forsinket, fejrede de otte nye værelser, der blev taget i brug i 2018, markerede vi det med en reception, hvor blandt andre Frederiksbergs daværende borgmester Jørgen Glenthøj deltog.
Udover lokalpolitikere, borgmestre og ministre, så deltog også mange af Mandecentrets brugere og beboere samt vores dygtige frivillige, vores gode samarbejdspartnere og andre vigtige aktører i vores netværk. Sammen har vi fejret, at Mandecentret nu kan hjælpe endnu flere mænd videre i livet efter en krise, som er opstået i forbindelse med en skilsmisse eller et brudt parforhold.

Vi oplever et tiltagende behov for støtte; både under og efter en skilsmisse. Vi arbejder derfor for fortsat vækst, både i den ambulante rådgivning og i antallet af botilbudspladser.

2019 var også året, hvor Statsforvaltningen skiftede navn til Familieretshuset. Forventningerne til de nye tiltag var store; især til et styrket fokus på børnenes tarv, bedre samarbejde mellem mor og far efter en skilsmisse og en stærkere faglighed i sagsbehandlingen. Men desværre har Familieretshuset aldrig haft længere sagsbehandlingstider end nu og vi i Mandecentret møder flere og flere frustrerede og ulykkelige fædre, der magtesløst må vente uger og måneder på at få en afgørelse på, hvornår de kan se deres børn. Vi står fortsat klar til at yde gratis juridisk rådgivning og oplever en stigende efterspørgsel.

Sidste punktum i projektet ”Mænd udsat for vold”

Det er ikke kun i forbindelse med åbningsreceptionerne, at Mandecentrets medarbejdere og samarbejdspartnere er mødt talstærkt op. Da Mandecentrets 3-årige projekt ”Mænd udsat for vold”i februar afholdt afsluttende aktørseminar i de smukke omgivelser på Nationalmuseet, bevidnede vi igen, at der er en stigende interesse for viden om partnervold.
Interessen manifesterede sig også på Christiansborg, hvor forhenværende ligestillings-minister Eva Kjer Hansen holdt tale om Mandecentrets arbejde med at sætte fokus på området og nedbryde tabuer. Og lige inden årsskiftet bandt vi en sløjfe på projektet, da vi fik sat sidste punktum i faghæftet ”Under Radaren: Vold mod mænd i nære relationer”

Mandecentret i medierne

I 2019 har Mandecentret været vidt omkring i medierne. Vi fik på mange forskellige platforme og på mange forskellige måder slået fast, at vi har en unik viden om dét at være mand i krise. Mandecentret har blandt andet medvirket i ”Manus Manege” på P1, hos P4 Morgen Syd samt på den nye landsdækkende radiokanal Radio4.

Udover en artikel i ’Christianshavneren’ samt deltagelse i P3’s radioprogram TABU, blev det også til en video i DR3’s sociale medie kampagne ’Udvid min horisont’ under overskriften:
”Vi skal anerkende, at også mænd kan være udsat for partnervold.”

Internt     

Internt i Mandecentret står den på fællesskab på tværs af vores afdelinger, som er spredt rundt i de fem største danske byer. I september afholdt vi vores årlige landsmøde, hvor vi satte fokus på førstehjælp, beredskabsplaner og ’god arbejdslyst.’ Alt sammen noget, der har styrket vores interne samarbejde og vidensdeling.
2019 blev også et år, der har været præget af uddannelse, efteruddannelse, supervision, forstandermøder og nye faglige fællesskaber.
To nye forstandere er kommet til:
Daniel Emil Kristensen, der d. 1.8. blev forstander for afdelingen i Aalborg og Diana Mose Olsen, der pr. 1.1.2020 begynder som forstander for Mandecentrets afdeling i Esbjerg.

Hvad venter i 2020

I 2020 fortsætter vi udvidelserne og begynder året med at åbne en helt ny afdeling i Randers. Derudover arbejder vi fortsat for at skabe mere fokus på mænd i krise, bryde tabuer og udbrede kendskabet til Mandecentrets arbejde.

Vi vil benytte lejligheden til at takke for alle de donationer, som vi har fået i årets løb.
Det er midler, som går direkte til at hjælpe kriseramte mænd og deres børn. Både i det daglige arbejde og i forbindelse med etablering af den kommende afdeling i Randers.
Vi takker desuden vores samarbejdspartnerne og venskabsvirksomheder – gamle som nye.

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår og ser frem til et spændende 2020

X