fbpx

Mandecentret ruller mandegrupper ud over hele landet

I løbet af 2018 vil alle Mandecentrets afdelinger tilbyde mandegrupper under overskriften ‘8 mænd – 8 uger’. Under det gratis gruppeforløb får du både hjælp til at håndtere din krise og styrket dine evner til at skabe relationer.

‘8 mænd – 8 uger’ er gratis mandegrupper til dig, der kæmper for at forhindre en skilsmisse, står midt i en skilsmisse eller et parbrud, eller føler, at du er gået i stå efter dit parbrud.

I grupperne deltager mange forskellige mænd. Men fælles er det, at man kommer til at møde andre, hvis situation har en del fællestræk med ens egen, og som har ønsket om at få snakket højt om ens udfordringer.

Mandegrupper giver større tilfredshed

Det er vores erfaring, at grupperne kan hjælpe med både at skabe nye relationer, forbedre din kommunikation og hjælpe dig til at få styr på følelsesmæssige udfordringer.

Det kan give en følelse af lettelse at møde andre mænd, der står i en situation, som ligner ens egen. Derudover skaber social støtte fra gruppen et godt grundlag for at komme videre i livet.

Deltagerne oplever over tid en gradvis stigning i tilfredshed med livet, og samtidig træffer de flere beslutninger ud fra, hvordan de selv gerne vil leve deres liv.

Som titlen antyder, løber en mandegruppe over otte gange. Her vil du få mulighed for at:
– finde fokus og skabe overblik
– skabe gode relationer
– blive bedre til at tackle svære samtaler
– dele vigtige oplevelser, tanker, følelser og handlinger med ligestillede
– få inspiration fra andre mænd til at komme videre

Læs mere om ‘8 mænd – 8 uger’ her.

‘8 mænd – 8 uger’ rulles ud over alle Mandecentrets afdelinger i løbet af 2018.

Seminar om mænd udsat for vold var en succes

Den 15. marts havde Mandecenter Fyn inviteret til seminar om mænd udsat for vold i nære relationer. Oplæg og en paneldebat bidrog til at nuancere billedet af den vold, der aldrig bør finde sted.

Voldsudsatte mænd får stadigt mere opmærksomhed. Det vidnede den store deltagelse ved Mandecenter Fyns seminar om mænd udsat for vold i nære relationer torsdag den 15. marts også om.

Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense, Brian Dybro, bød velkommen og understregede vigtigheden af de indsatser, der gøres på området. Både overfor voldsudsatte mænd, kvinder og ikke mindst børn.

Herefter fortalte Jane Lykkegaard Duncker fra Ligestillingsministeriets voldsteam om indsatsen mod vold i de nære relationer, inden Ask Elklit fra Syddansk Universitet satte volden og forskningen inden for området i perspektiv. Det skete blandt andet med udgangspunkt i hans og Sarah Bøgelund Dokkedahls undersøgelse af indbyrdes vold.

Sammen er indsatsen stærkest

Den afsluttende paneldebat med Dialog mod Vold, Krisecenter Odense, Mødrehjælpen Odense, Mandecentret Fyn, samt Jørgen Juul Jensen, projektleder for Mandecentret Danmarks voldsprojekt, satte fokus på samarbejde mellem de lokale aktører. Noget forstander for Mandecentret Fyn, Michael Hammer, håber kan blive en realitet.

“Jeg oplevede et ønske om, at vi blive bedre til sammen at se hele familiens udfordringer omkring voldsdynamikken. Der er behov for, at vi blive mere konkrete og også mere handlingsrettede, så de fine hensigter og intentioner ikke bare forbliver ord. Vi skal formå at sætte handling på dette, og det ser jeg som forstander på Mandecentret Fyn frem til,” siger han.

Hammer sender også en tak til paneldeltagere og oplægsholdere for at bidrage positivt til et nuanceret billede af den ulykkelige vold, der desværre er til stede i alt for mange pressede familier.

“Vi er meget taknemmelige for den interesse og opbakning, der var for seminaret om voldsramte mænd. Det hele gik op i en højere enhed med godt fremmøde, gode oplæg og en god debat, hyggelig stemning blandt folk og fokus på sagen: At mænd også udsættes for vold, ikke mindst psykisk, og at alle voldsramte borgere i Danmark skal tilbydes hjælp – uanset om man er mand, kvinde eller barn.”

Klik her hvis du vil vide mere om Mandecentrets projekt ‘Mænd udsat for vold’.

Hvornår er partnervold vold?

Danskernes opfattelse af vold i et parforhold afhænger af, om det går ud over en mand eller en kvinde. Det viser en Voxmeter-undersøgelse foretaget for Mandecentret. Så hvornår er partnervold vold?

Hvis en mand giver en kvinde en lussing i et voldsomt skænderi, er det så partnervold? Ja, siger 93 pct. af danskerne. Og tiltvinger han sig sex mod hendes vilje, er 92 pct. ikke i tvivl om, at det er en voldshandling.

Men hvordan ser det ud, når det er kvinden, der lader slaget falde? Her opfattes lussingen som vold af ca. 79 pct., mens en tredjedel af danskerne ikke mener, at det er vold, hvis hun tiltvinger sig sex.

Det er et billede, der går igen i en undersøgelse af danskernes opfattelse af partnervold, som Voxmeter har lavet for Mandecentret: Hvis en kvinde er udøver, er vi mindre tilbøjelige til at kalde det vold.

“Det interessante er, at mændene selv er med til at trække ned i statistikken. Kvinderne i undersøgelsen vurderer ret konsekvent handlingerne som vold oftere end mændene – også når det er manden, det går ud over. Men der er stadig flere, der kalder en handling vold, når det er manden, der begår den mod en kvinde,” siger faglig projektleder i Mandecentret, Jørgen Juul Jensen.

Mænd opfatter ikke mænd som ramt af partnervold

I undersøgelsen bliver der spurgt til flere forskellige typer handlinger, der falder ind under Socialstyrelsens definitioner af fysisk og psykisk vold, materiel, økonomisk og seksuel vold samt stalking.

Og udover det generelle billede af, at handlingerne oftere markeres som vold, når det går ud over kvinden, er det også bemærkelsesværdigt, hvordan mænd vurderer handlingerne, når det er en mand, der står for skud.

Tiltvinger en kvinde sig sex kalder knap tre fjerdedele af kvinderne det partnervold, mens det kun er knap 59 pct. af mændene. Og hvis hun igennem flere år ydmyger og håner ham, er det kun knap 55 pct. af mændene, der vil kalde det vold, mod 72 pct. af kvinderne. Den eneste undtagelse er, hvis hun giver ham en lussing i et skænderi. Her er det knap 81 pct. af mændene mod 78 pct. af kvinderne, der karakteriserer det som vold.

Vold er vold – uanset hvem der rammes

“Det taler ind i tabuet om mænd som ofre. For kan en mand overhovedet være udsat for vold af sin partner? Han er jo typisk stærkere end kvinden, så han kan vel bare stoppe hende med magt?” siger Jørgen Juul Jensen og tilføjer, at tabuet er så stærkt, at de fleste af de mænd, der opsøger Mandecentret, ikke selv betragter sig som voldsramte.

Her kommer volden frem som en bifortælling i en større fortælling om fx skilsmisse eller konflikt omkring børnene. Dels fordi mændene ikke selv identificerer det, de oplever, som vold og ikke har et sprog for det. Dels på grund af skam og deres selvopfattelse som mand.

“Lige nu er der stor fokus på vold i de nære relationer, også politisk. Vi er kommet rigtig langt i forhold til volden mod kvinder, men hvis vi skal lykkes til fulde, skal samfundet – og ikke mindst mændene selv – forstå, at vold er vold. Uanset hvem det går ud over,” siger Jørgen Juul Jensen.

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er gennemført i Voxmeters internetpanel med danskere 18 år+. Den er repræsentativ for hele den del af den danske befolkning, der har internetadgang. Der er indsamlet data fra 1000 respondenter.

Download undersøgelsen som pdf her

OM MANDECENTRETS PROJEKT ‘MÆND UDSAT FOR VOLD’
Mandecentret udfører i forlængelse af den seneste nationale handlingsplan mod vold fra 2014 et 3-årigt voldsprojekt under Udenrigsministeriet/Ligestilling, herunder et botilbud til voldsramte mænd.

Af de mænd, der d.d. har været indskrevet i projektets botilbud, har 100% oplevet psykisk vold og 81% fysisk vold. I 42% af tilfældene har der været tale om gensidig vold. 90% af mændene har oplevet vold fra en kvindelig (eks)partner.

X