fbpx

Gratis oplæg om mænd udsat for vold

Del med dine venner


Send

Et gratis oplæg om mænd udsat for vold til dig, der vil vide mere om vold i nære relationer.

Få indsigt i voldsformer og voldsmønstre, hvordan mænd reagerer på volden og en forståelse af, hvordan volden spottes.

I dag er tabuet om mænd udsat for vold i deres parforhold blevet mindre. Politisk er der kommet fokus på, at mænd også har brug for rådgivning og et sted at bo, når deres partner eller andre i de nære relationer udsætter dem for vold. Men der mangler stadig viden på området og derfor tilbyder Mandecentret nu et oplæg om mænd udsat for vold.

Det skønnes, at 19.000 mænd årligt er udsat for fysisk partnervold herhjemme. Det er hver tredje af de danskere, der hvert år udsættes for fysisk vold i et parforhold. Internationale undersøgelser viser, at der er cirka lige så mange mænd som kvinder, der er udsat for partnervold, når man ser bort fra den grove fysiske vold.

Psykisk vold er skadelig med en langvarig indvirkning på mandens psykiske sundhed og livskvalitet. I en række tilfælde efterfølges den psykiske vold af fysisk vold, som yderligere medvirker til nedbrydning af mandens selvværd.

Partnervold følger et mønster

Der findes ingen danske undersøgelser, der siger noget om, hvor udbredt psykisk vold mod mænd er.

Vold i et parforhold kommer typisk snigende og følger ofte det samme mønster. Uanset hvem, der udøver volden. Det starter med nedgørelse og manipulation for til sidst at ende med fysisk vold.

Hvis vi skal hjælpe de voldsramte mænd, er det afgørende, at vi som samfund har en forståelse af vold i nære relationer. En forståelse, der kun kan komme af viden. Viden, vi vil bidrage til med dette gratis oplæg om mænd udsat for vold.

Vil du vide mere om mænd udsat for vold?

Oplægget henvender sig til interesserede borgere, arbejdspladser og fagpersoner, der vil blive klogere på vold i nære relationer. Oplægget varer cirka to timer inkl. pause.

Undervejs får du blandt andet indblik i, hvordan partnervolden ser ud, når den er rettet mod manden, og når begge parter udøver volden. Du lærer, hvordan mænd reagerer på vold, og får en forståelse af, hvordan volden kan spottes. Du hører også en voldsudsat mands historie.

Se hele programmet herunder.

Kurset kan bestilles på info@mandecentret.dk eller 70 11 62 63.

Det praktiske:

Oplæg om mænd udsat for vold i nære relationer.

Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause
Hvor: Mandecentrets afdelinger eller efter aftale
Bestilling: info@mandecentret.dk
Pris: Gratis
Oplægsholder: Faglig projektleder Jørgen Juul Jensen og konsulent Nina Haggren Nielsen

Program:
– Velkommen.

– Introduktion til vold i nære relationer, herunder mænds reaktioner på og sprog om volden.

– En voldsudsat mand fortæller. Brian deler sin historie om at være udsat for psykisk og fysisk vold fra sin kone.

– Tak for i dag.

Få mere information og bestil kurset på info@mandecentret.dk eller 70 11 62 63.

Mandecentrets tilbud til voldsudsatte mænd

Mandecentret og fonden Fundamentet driver efter udbud fra ligestillingsministeren et specialiseret tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer.

X