Formål, værdier og vision

I Mandecentret arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for, at ingen mand skal stå alene.

Det er Mandecentrets mål at skabe et bedre og trygt liv for mænd – og at ingen mand skal stå alene

I Mandecentret arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for, at ingen mand skal stå alene.

Vi arbejder målrettet med forebyggelse gennem vores ambulante rådgivning. Derudover arbejder vi på at afhjælpe social udsathed, såsom ensomhed, social deroute, isolation og selvmord, samt skabe et tilhørsforhold, fællesskab, tryghed og større forståelse for manden. Igennem vores indsats i botilbuddet kan vi, når en mand er endt i en krise, hjælpe ham tilbage til en selvstændig tilværelse.

At være en del af et fællesskab og at føle sig set, hørt og forstået, er afgørende faktorer for ethvert individs tryghed og trivsel. Alt for mange mænd står helt alene, både når livet er svært, og når livet bare går sin gang.

Mandecentrets brandframework

Eksistens­berettigelse

Mandecentret er til for at hjælpe mænd, som har brug for et sted at gå hen, når de har brug for hjælp efter en skilsmisse, samlivsophør, eller når de har været udsat for vold i hjemmet.

Mission

 • Nedbryde tabuet om krise- og voldsramte mænd.
 • Udbrede viden om Mandecentrets hjælp så flere kan finde Mandecentret, når de har brug for det.
 • Få flere mænd til at søge hjælp.

Vision

Ingen mand skal stå alene – alle har ret til hjælp.

Værdier

 • Alle mænd er unikke og ligeværdige.
 • Alt, hvad vi gør, skal være til gavn for manden og hans familie.
 • Mandecentret – vi er en samlet organisation.

Løfte (CSR)

 • Trivsel
 • Social ansvarlighed
 • FN’s verdensmål nr. 5

Tagline

Det første skridt er det største.

Vores mission

Mandecentret støtter manden i at bryde en social deroute.

Vores rådgivning er helhedsorienteret og med blik for hele familien. Vi har særligt fokus på det gode forældresamarbejde og at støtte manden i at bevare en stærk relation til sine børn og forblive en god far.

Vi er optagede af at blive klogere undervejs ved at indsamle viden om vores målgruppe. Vi vil løfte området gennem formidling, så vi kan nedbryde tabuet og øge kendskabet til – og forståelsen for – kriseramte mænd.

Vores mål er at gøre offentligheden opmærksom på:

 • At nedbryde tabuet om krise- og voldsramte mænd.
 • At udbrede viden om Mandecentrets hjælp, så flere kan finde Mandecentret, når de har brug for det.
 • At få flere mænd til at søge hjælp.

Vores værdisæt

I årenes løb er Mandecentret blevet en respekteret organisation i Danmark. Vi har opbygget et godt omdømme, fordi vi bygger på sunde og stærke værdier. Vi leverer gode resultater, og vi er med vores stemme i offentligheden med til at sikre forandring og bedre vilkår for manden og hans familie. Vi har en høj etik og moral, og samtidig tager vi vores ansvar alvorligt. Vi gør, hvad vi siger, ellers siger vi ikke noget.

Vi er en landsdækkende organisation med rødder i visionært socialt arbejde. Vi bygger broer i stedet for at rive dem ned. Vi samarbejder i stedet for at splitte, og vi er i dialog i stedet for at råbe. 

Vi skaber tillid for vores brugere, samarbejdspartnere, donorer, regering og medarbejdere. Dette er grunden til at, hvad end vi gør, respekterer alle Mandecentrets retningslinjer og værdier.

Værdier

Alle mænd er unikke og ligeværdige.

Alt, hvad vi gør, skal være til gavn for manden og hans familie.

Mandecentret – vi er en samlet organisation.