fbpx

KONTAKT MANDECENTRET

Del med dine venner


Send

Organisation og afdelinger

For pressehenvendelser, se mere nedenfor.

Er du studerende? se mere nedenfor.

Direktør


Jacob Engmose Astrup
jas@mandecentret.dk

Afdelinger

Mandecentret Aarhus

Forstander på Mandecentret Aarhus
Kim Nidam

Vestergade 58N, 2.sal.
8000 Aarhus
Telefon: 70 25 90 18
E-mail: aarhus@mandecentret.dk

Mandecentret Esbjerg

Forstander på Mandecentret Esbjerg
Diana Mose Olsen

Kongensgade 39, 1.
6700 Esbjerg
Telefon: 70 25 90 14
E-mail: esbjerg@mandecentret.dk

Mandecentret Fyn

Forstander på Mandecentret Fyn Michael Panduro Hammer

Tolderlundsvej 1
5000 Odense C
Telefon: 70 25 90 12
E-mail: fyn@mandecentret.dk

Mandecentret København

Forstander på Mandecentret
Christina Kirkegaard

Købmagergade 9
1150 København K
Telefon: 70 25 90 06
E-mail: info@mandecentret.dk

Mandecentret Aalborg

Forstander på Mandecentret Aalborg Rikke Underbjerg

Slotsgade 7 1. sal.
9000 Aalborg
Telefon: 70 25 90 19
E-mail: aalborg@mandecentret.dk

Mandecentret Slagelse

Forstander på Mandecentret
Slagelse Daniel Emil Kristensen

Fruegade 3
4200 Slagelse
Telefon: 7025 9011
E-mail:  slagelse@mandecentret.dk

Mandecentret Randers

Forstander på Mandecentret Randers
Teddy Jalk

Provstegade 10, 2. tv.
8900 Randers
Telefon: 70 25 90 17
E-mail: randers@mandecentret.dk

Pressekontakt

Presse- og kommunikationschef Chastine Engqvist

Mob.: 5080 2867
E-mail ce@mandecentret.dk

Videnscenter

Chef for Faglig udvikling og Formidling
Hans Graunbøl
mob.: 5455 0535
e-mail: hagr@mandecentret.dk

Vil du høre mere om Mandecentret?

Mandecentret tilbyder gratis oplæg om vores arbejde med mænd i krise og voldsudsatte mænd. Oplægget kan indeholde viden om Mandecentrets målgruppe, arbejde og mændenes udvikling under opholdet. Oplægget kan desuden vejlede ift. hvordan man spotter og håndterer mænds krise eller voldsudsættelse. Vi kan inddrage fortællinger fra praksis samt internt og eksternt viden. Er I en forsamling, virksomhed eller organisation og ønsker I et oplæg, så kontakt os på 70 25 90 06 for at høre nærmere, og så tilrettelægger vi et oplæg til jer.

STUDERENDE

Vi får rigtig mange henvendelser fra studerende. Jeres interesse for kriseramte mænd og Mandecentrets arbejde er vi meget taknemmelige for og stolte af.  Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser, og vi hjælper så mange vi kan, men vi kan desværre ikke imødekomme alle forespørgsler om interviews og deltagelse i projekter. Alle henvendelser skal rettes til studerende@mandecentret.dk

KONTAKT EKSPERTER

Lev Uden Vold 

Louise Glerup Aner
Videnscenterchef og konstitueret direktør
H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv.
1553 København V
Tlf. + 45 31 48 44 41
Mail: lga@levudenvold.dk

Dialog Mod Vold
Jesper Rønn-Simonsen, Direktør
Jesper.Simonsen@dialogmodvold.dk
Direkte: 92 82 26 12
WWW: dialogmodvold.dk

Selskab for mænds sundhed
Svend Aage Madsen, formand
Telefon: 26 21 28 51
E-mail: svaam@rh.dk / svendaage@madsen.mail.dk
WWW: sundmand.dk

LOVGIVNING

– Serviceloven
– Forældreansvarsloven

RAPPORTER OG UNDERSØGELSER

Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning (VIVE for Lev Uden Vold 2018)
Undersøgelsen belyser for første gang, hvor mange mænd og kvinder der årligt udsættes for psykisk partnervold i Danmark. Desuden kobles udsathed for psykisk partnervold til andre partnervoldsudtryk og bagvedliggende baggrundsforhold, som giver indblik i, hvem der er udsat for psykisk partnervold, og hvordan de trives.

Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold – kortlægning af forskning (VIVE for Lev Uden Vold 2018)
Lev Uden Vold har gennemført en kortlægning af den nyeste internationale forskning om konsekvenser af psykisk vold i forhold til psykisk, fysisk og social trivsel. Kortlægningen er baseret på i alt 38 studier fra perioden 2014-17 og herudover tre forskningsoversigter for perioden 2005-2013. Studierne peger bl.a. på en særskilt sammenhæng mellem psykisk vold og henholdsvis angst, depression og PTSD, såvel som generel mistrivsel. Læs mere hos Lev Uden Vold.

Hvornår er partnervold vold? (Voxmeter for Mandecentret 2018)
Undersøgelse af danskernes opfattelse af partnervold gennemført i Voxmeters internetpanel med danskere 18 år+. Den er repræsentativ for hele den del af den danske befolkning, der har internetadgang. Der er indsamlet data fra 1000 respondenter.

Partnervold mod mænd i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed 2012)
Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om mænd, der udsættes for vold fra deres partner. Statens Institut for Folkesundhed har afdækket det aktuelle omfang og karakteren af partnervold mod mænd i Danmark samt de eksisterende tilbud til voldsudsatte mænd. Derudover er nogle af de barrierer, mænd kan opleve i forhold til at søge hjælp, beskrevet.

____________________________________________

Mandecentret er en landsdækkende organisation, der tilbyder midlertidig bolig og gratis rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd udsat for vold i familien. Kontakt afdelingen tættest på dig, hvis du har brug for praktisk rådgivning og personlig sparring i forbindelse med en skilsmisse eller et parbrud, hjælp til samvær med dine børn, eller hvis du er udsat for fysisk eller psykisk vold i dit parforhold.

Mandecentret tilbyder i visse tilfælde også et midlertidigt sted at bo i Aarhus, Aalborg, Randers, Slagelse, Esbjerg, Odense og København. Kontakt os på 70 11 62 63, hvis du eller en, du kender, står uden bolig i forbindelse med en skilsmisse eller vold i nære relationer.

X