fbpx

KONTAKT MANDECENTRET

Del med dine venner


Send

Organisation og afdelinger

For pressehenvendelser, se mere nedenfor.

Er du studerende? se mere nedenfor.

Direktør

Jacob Engmose Astrup
Telefon: 70 25 90 06
E-mail: jas@mandecentret.dk

Mandecentret Aarhus

Forstander Kim  Nidam
Vestergade 58N, 2.sal.
8000 Aarhus
Telefon: 70 25 90 18
E-mail: aarhus@mandecentret.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 10-16.

Mandecentret Esbjerg

Forstander Diana Mose Olsen
Kongensgade 39, 1.
6700 Esbjerg
Telefon: 70 25 90 14
E-mail: esbjerg@mandecentret.dk
Åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag – onsdag fra kl. 9.00-15.00, torsdag kl. 9.00 – 17.00 og fredag kl. 9.00 – 14.00.

Mandecentret Fyn

Forstander Michael Hammer
Tolderlundsvej 1
5000 Odense C
Telefon: 70 25 90 12
E-mail: fyn@mandecentret.dk
Telefontid alle hverdage kl. 9-16. Personlig henvendelse kun efter aftale.

Mandecentret København og Frederiksberg

Forstander Christina Kirkegaard
Overgaden neden Vandet 17, 2
1414 København K
Telefontid mandag-fredag kl. 8.30 – 16.00.
Telefon: 70 25 90 06
E-mail: info@mandecentret.dk

Mandecentret Aalborg

Forstander Rikke Marie Underbjerg
Slotsgade 7 1. sal.
9000 Aalborg
Telefon: 70 25 90 19
E-mail: aalborg@mandecentret.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 10-15.

Mandecentret Slagelse

Forstander Daniel Emil Kristensen
Skolegade 7, st.
4200 Slagelse
Telefon: 7025 9011
E-mail:  slagelse@mandecentret.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 10-15

Mandecentret Randers

Forstander Teddy Jalk

Provstegade 10, 2. tv.
8900 Randers
Telefon: 70 25 90 17
E-mail: randers@mandecentret.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 10-15.

Pressekontakt

Kommunikationsrådgiver
Chastine Nygaard Engqvist
Telefon: 50 80 28 67
E-mail: ce@mandecentret.dk 

STUDERENDE

Vi får rigtig mange henvendelser fra studerende. Jeres interesse for kriseramte mænd og Mandecentrets arbejde er vi meget taknemmelige for og stolte af.  Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser, og vi hjælper så mange vi kan, men vi kan desværre ikke imødekomme alle forespørgsler om interviews og deltagelse i projekter.

Alle henvendelser skal rettes til studerende@mandecentret.dk

 

KONTAKT EKSPERTER

Lev Uden Vold 

Sine Gregersen, Direktør
sg@levudenvold.dk
Telefon: 29 32 22 76

Dialog Mod Vold
Jesper Rønn-Simonsen, Direktør
Jesper.Simonsen@dialogmodvold.dk
Direkte: 92 82 26 12
WWW: dialogmodvold.dk

Selskab for mænds sundhed
Svend Aage Madsen, formand
Telefon: 26 21 28 51
E-mail: svaam@rh.dk / svendaage@madsen.mail.dk
WWW: sundmand.dk

LOVGIVNING

– Serviceloven
– Forældreansvarsloven

STATISTIK

– Årsstatistik 2014 – Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen 2016)

– Årsstatistik 2013 – Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen 2014)

– Årsstatistik 2012 – Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen 2013)

RAPPORTER OG UNDERSØGELSER

Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning (VIVE for Lev Uden Vold 2018)
Undersøgelsen belyser for første gang, hvor mange mænd og kvinder der årligt udsættes for psykisk partnervold i Danmark. Desuden kobles udsathed for psykisk partnervold til andre partnervoldsudtryk og bagvedliggende baggrundsforhold, som giver indblik i, hvem der er udsat for psykisk partnervold, og hvordan de trives.

Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold – kortlægning af forskning (VIVE for Lev Uden Vold 2018)
Lev Uden Vold har gennemført en kortlægning af den nyeste internationale forskning om konsekvenser af psykisk vold i forhold til psykisk, fysisk og social trivsel. Kortlægningen er baseret på i alt 38 studier fra perioden 2014-17 og herudover tre forskningsoversigter for perioden 2005-2013. Studierne peger bl.a. på en særskilt sammenhæng mellem psykisk vold og henholdsvis angst, depression og PTSD, såvel som generel mistrivsel. Læs mere hos Lev Uden Vold.

Hvornår er partnervold vold? (Voxmeter for Mandecentret 2018)
Undersøgelse af danskernes opfattelse af partnervold gennemført i Voxmeters internetpanel med danskere 18 år+. Den er repræsentativ for hele den del af den danske befolkning, der har internetadgang. Der er indsamlet data fra 1000 respondenter.

Undersøgelse af indbyrdes vold (Dialog Mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren 2018)
Undersøgelse af Sarah Bøgelund Dokkedahl og Ask Elklit, der efter gennemgang af mere end 200 internationale undersøgelser konkluderer, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i voldelige parforhold. Den viser desuden, at kvinder i parforhold med indbyrdes vold er en anelse hyppigere voldelige over for deres partner. Samtidig slår rapporten fast, at mænd påfører kvinder større fysisk og psykisk skade ved udøvelsen af vold. Læs også ligestillingsministerens pressemeddelelse her.

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn (Red Barnet 2017)
At kvinder udøver vold og begår seksuelle overgreb mod børn bliver der sjældent sat fokus på. Disse temaer bliver belyst i denne faglige rapport fra Red Barnet, som gennemgår forskning, litteratur og internationale undersøgelser med henblik på at belyse udbredelse, myter og dilemmaer.

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre (Socialstyrelsen 2014)
Undersøgelse af, om støtte fra et mandecenter har en forebyggende virkning i forhold til at undgå, at mænds livskrise medfører social deroute (fx arbejdsløshed, økonomiske problemer, misbrug, kontaktbrud med familie og evt. børn mv.).

Partnervold mod mænd i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed 2012)
Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om mænd, der udsættes for vold fra deres partner. Statens Institut for Folkesundhed har afdækket det aktuelle omfang og karakteren af partnervold mod mænd i Danmark samt de eksisterende tilbud til voldsudsatte mænd. Derudover er nogle af de barrierer, mænd kan opleve i forhold til at søge hjælp, beskrevet.

Vold i nære relationer – omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed 2012)
Opfølgning på Statens Institut for Folkesundheds to tidligere rapporter om partnervold i Danmark fra 2004 og 2007. I rapporten beskrives den aktuelle forekomst af partnervold blandt mænd og kvinder i Danmark, udviklingen i de seneste ti år og de forebyggelsesinitiativer, der er gennemført og/eller igangsat gennem de nationale handleplaner 2002-2004 og 2005-2008 og 2009-2012 til bekæmpelse af vold i nære relationer.

Mandekrisecentre i Danmark – en undersøgelse af tilbud til mænd i krise (Mandecentret 2010)
Empirisk indsamling af informationer og elementær viden om tilbud til mænd i krise.

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd i krise (Kenneth Reinicke 2008)
Rapporten beskriver de omstændigheder, der gør sig gældende vedrørende mænd i krise og hvilke behandlingsmuligheder, der er tilrådelige. Der er fokus på de socialiseringsprocesser, som i særlig grad er årsag til, at mænd ikke føler sig berettigede til at indrømme, at de befinder sig i en krise og derfor tøver med at efterspørge hjælp.

 

Mandecentret er en landsdækkende organisation, der tilbyder midlertidig bolig og gratis rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd udsat for vold i familien. Kontakt afdelingen tættest på dig, hvis du har brug for praktisk rådgivning og personlig sparring i forbindelse med en skilsmisse eller et parbrud, hjælp til samvær med dine børn, eller hvis du er udsat for fysisk eller psykisk vold i dit parforhold.

Mandecentret tilbyder i visse tilfælde også et midlertidigt sted at bo i Aarhus, Aalborg, Randers, Esbjerg, Odense, København og på Frederiksberg. Kontakt os på 70 11 62 63, hvis du eller en, du kender, står uden bolig i forbindelse med en skilsmisse eller vold i nære relationer.

X