fbpx

Partnervold: Frygten for kvinden (Weekendavisen)

22.12.2017

Del med dine venner


Send
Partnervold: Frygten for kvinden (Weekendavisen)

Weekendavisen sætter psykisk vold og mænd, der er udsat for partnervold, på forsiden i dag med artiklen ‘Frygten for kvinden’. Mandecentrets faglige projektleder Jørgen Juul Jensen får det sidste ord.

Partnervold rammer også mænd. Alligevel var mændene nærmest ikke nævnt, da der i november blev sat fokus på vold i familien og i nære relationer fra flere sider.

Først kritiserede Europarådet Danmark for, at den seneste nationale handlingsplan mod vold fra 2014 er kønsneutral med beskrivelsen “vold i familien og i nære relationer”. I stedet burde der have været lavet en handlingsplan alene for vold mod kvinder.

Dernæst var ordet “mænd” med én gang i et beslutningsforslag om en skærpet lovgivning og bedre indsats mod psykisk vold fra Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. Og sidst, men ikke mindst, var der den 30. november møde i Justitsministeriet om psykisk vold. Her var ingen organisationer, der alene varetager mænds interesser på området, inviteret med.

Derfor glæder det Mandecentret, at Weekendavisen vælger at tage emnet op. For det er desværre stadig ikke naturligt at tale om mænd som voldsramte i et parforhold.

Følgende er et uddrag af artiklen:

Vold mod mænd er tabu

Hos Mandecentret, som driver de fleste af landets mandekrisecentre, ønsker man ikke at »grave grøfter« mellem kønnene, men at gøre opmærksom på, at også mændene har brug for hjælp. I øjeblikket oplever centrene et stigende antal henvendelser fra mænd, der har været udsat for psykisk og fysisk vold.

De sidste to år har Mandecentret afsluttet 29 forløb med voldsudsatte mænd, der har boet på centret, og de havde alle været udsat for psykisk vold.

»De fleste fortæller, hvordan de har oplevet psykisk og kommunikativ dominans fra kvinden. De er blevet groft nedvurderet og talt ned til gennem mange år i en sådan grad, at de mister fornemmelsen af at være et selv,« fortæller faglig projektleder ved Mandecentret Jørgen Juul Jensen.

Den værste form for psykisk vold mod mænd mener han er truslen om – eller uretmæssigt – at blive nægtet samvær med børnene.

»På familieområdet har kvinderne ofte en stærk magtposition,« siger han og fortæller, hvordan han gennem årene har set flere mænd »brudt ned, til de var på randen af selvmord«.

»Jeg ønsker bestemt ikke at underkende den vold, som mænd begår mod kvinder, for når mændene slår fra sig, slår de ofte hårdt, men der er altså også mange mænd, der udsættes for det her. De har bare sjældent et sprog for det, og de opfatter ofte volden som et tabu,« siger Jørgen Juul Jensen.

Læs hele artiklen i Weekendavisen #51, 22.-28. december 2017.

Mandecentret tilbyder gratis rådgivning og i visse tilfælde et midlertidig sted at bo til mænd udsat for partnervold.

X