fbpx

Ny lov om samværschikane

11.10.2015

Del med dine venner


Send
Ny lov om samværschikane

På baggrund af Skilsmissepakken 2015 er der kommet ny lov om samværschikane. Målet er at forhindre chikanen og sikre, at skilsmissebørn ikke fanges i krisen mellem deres forældre.

Den 1. oktober trådte ændringerne af Skilmissepakken (Chikanepakke 2) i kraft. Reglerne er blevet revideret for at imødekomme en generel utilfredshed med håndteringen af skilsmissesager. Målet er at modvirke samværschikane og sikre, at skilsmissebørn ikke kommer i klemme mellem deres forældre.

Uanset om der er chikane i en opbrudt familie eller ej, er det vigtigt at kende de seks nye regler. Tanja Graabæk fra Hvert 3. barn giver dig overblikket her:

Automatisk erstatningssamvær

Det vil nu være således, at når et samvær aflyses – uanset årsagen – skal der automatisk lægges et erstatningssamvær i den efterfølgende uge på samme tidspunkt og i samme tidsrum, som det aflyste samvær.

Hurtigere sikring af kontakt til barnet

For at sikre barnet ikke mister kontakten til den ene forælder efter f.eks. samlivsophævelsen, kan Statsforvaltningen nu træffe en hurtigere (foreløbig) afgørelse om kontaktbevarende samvær. Samværet fastsættes efter en forudbestemt graf baseret på barnets alder.

Mødepligt til vejledningsmøder

Der er mødepligt til alle møder i Statsforvaltningen, der afholdes med deltagelse af en jurist.

Rammer for bopælsforælderens ferieafholdelse

Hvis en bopælsforælder ønsker at afholde ferie med barnet uden for skolernes ferier, kræver det nu den samværsberettigedes samtykke. Hvis det samtykke ikke kan opnås, kan bopælsforælderen søge Statsforvaltningen om godkendelse af ferieafholdelsen (man søger da om at samværet bortfalder i ferieperioden).

Midlertidige samværsafgørelser

Når domstolene behandler en sag om bopæl og/eller forældremyndighed, har Statsforvaltningen ofte fastsat et midlertidigt samvær, der skal gælde mens retssagen verserer. Et sådant samvær forsætter nu automatisk som endeligt samvær efter retssagens afslutning, hvis den samværsberettigede taber sagen.

Tilbud om børnesagkyndig rådgivning i fogedretten

Hvis et barn ikke bliver udleveret til eller fra samvær, kan fogedretten nu anmode Statsforvaltningens børnesagkyndige om at tage ud og tale med forældrene. Målet er at få forældrene til at indgå en aftale. Sker dette ikke, vil fogedretten dog tage stilling til, om barnet skal tvangsfuldbyrdes.

Om Hvert 3. barn:
Hvert 3. barn yder hver dag juridisk og psykologisk rådgivning til forældre og børn, der kommer i klemme, når familier går i opløsning – med fokus på barnets behov. De har særligt specialiseret sig i sager hos kommunen og Statsforvaltningen.

Ring til Mandecentret på 70 11 62 63 for gratis rådgivning eller læs mere her, hvis du har brug for rådgivning omkring samvær med dit barn/dine børn.

X