fbpx

Når mor giver far blå mærker… (Politiken)

04.01.2018

Del med dine venner


Send
Når mor giver far blå mærker slår bureaukratiet for alvor til

Hvert fjerde tilfælde af partnervold rammer mænd. Men kun børn, som ledsages af deres mor, har automatisk ret til psykologhjælp på landets krisecentre. Politiken skriver om manglende ligestilling i Serviceloven.

Bliver en mand nødt til at flytte ind på Mandecentret eller et andet § 110-tilbud med sine børn fx på grund af partnervold, har børnene ikke ret til psykologhjælp. Det havde de ifølge Serviceloven haft, hvis de var taget med deres mor på kvindekrisecenter.

I dagens Politiken tages der fat på den manglende ligestilling i Servicelovens § 109 og § 110. Førstnævnte sikrer blandt andet et tilbud om psykologhjælp til børn på krisecentre, men da paragraffen ikke omfatter mænd, gælder den heller ikke for deres børn.

“Kvindernes rettigheder er bedre end mændenes, og derfor vil de børn, som følges med kvinder, være bedre stillet end de børn, der følges med mænd,” siger Caroline Adolphsen, lektor og forsker i børnerettigheder samt formand for FN’s center Hope for Children til Politiken.

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) skriver i en skriftlig kommentar til avisen, at partnervold mod mænd er et problem, som regeringen ikke vil sidde overhørig:

“I regeringens handlingsplan mod vold i nære relationer er et pilotprojekt, hvor Mandecentret i København og Aarhus leverer botilbud og rådgivning særligt målrettet voldsudsatte mænd og deres børn. Projektet løber indtil udgangen af 2018, og på baggrund af evalueringens resultater vil regeringen og satspuljepartierne drøfte, om der er behov for at revurdere tilbuddene til mænd, der er udsat for vold.”

Læs hele artiklen i Politiken i dag.

Læs mere om Mandecentrets midlertidige botilbud her.

X