fbpx

Lev Uden Vold lancerer netværksgrupper for voldsudsatte

02.05.2018

Del med dine venner


Send
Lev Uden Vold lancerer netværksgrupper for voldsudsatte

Det er svært nok at bryde ud af et voldeligt forhold. Men det kan være lige så hårdt at fastholde det nye liv og bryde med gamle mønstre. Derfor tilbyder Lev Uden Vold nu netværksgrupper for voldsudsatte kvinder og mænd.

I denne måned lancerer Lev Uden Vold gratis sociale netværksgrupper for voldsudsatte mænd, kvinder og børn.

Her kan tidligere voldsudsatte kvinder og mænd blive del af en gruppe med andre, der har været udsat for vold i en nær relation. Grupperne ledes af en psykolog, som sammen med de øvrige deltagere giver støtte til at komme godt videre i et liv uden vold.

I første omgang startes der grupper i København og Syddanmark. Det er håbet, at der med tiden kan startes grupper andre steder i landet.

Kønsopdelte netværksgrupper for voldsudsatte

De sociale netværksgrupper skal være med til at styrke voldsudsatte efter et ophold på krisecenter eller efter et ambulant behandlingstilbud.

Grupperne skal hjælpe den enkelte med at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet uden vold. Gennem forløbet er det målet, at man får skabt et overblik over sin egen situation og de muligheder, man har.

Lev Uden Volds netværksgrupper for voldsudsatte består af 5-6 deltagere af samme køn. Grupperne mødes 10 gange hen over 20 uger, og hvert møde varer 3 timer med pause.

Der oprettes løbende grupper – kontakt Lev Uden Vold for flere informationer på 31 51 44 41 eller kontakt@levudenvold.dk.

Læs mere om netværksgrupperne her.

Lev Uden Vold

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning og driver en national hotline, der rådgiver mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller selv er voldelige. Ring på 70 20 30 82.

Både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan henvende sig til Lev Uden Vold for hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.

Lev Uden Vold er etableret af Mødrehjælpen, Danner, Landorganisation af Kvindekrisencentre, Dialog Mod Vold og Mandecentret.

Mandecentrets tilbud til voldsudsatte mænd

Mandecentret og fonden Fundamentet driver efter udbud i Ligestillingsministeriet et specialiseret tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer.

Er du mand og udsat for vold i nære relationer, kan du få hjælp og rådgivning hos Mandecentret. Læs mere her eller ring på 70 11 62 63.

X