Efterforsorg

Når du har boet på Mandecentret, kan du, efter behov, modtage Mandecentrets efterforsorgstilbud. Det betyder, at du kan fortsætte rådgivningen og støtten, når du er flyttet fra Mandecentret og ind i dit eget hjem.

Vi tilbyder efterforsorg

Overgangen fra Mandecentret kan for nogle være svær. Derfor har vi mulighed for at fortsætte vores hjælp, når du flytter ud. Tilbuddet gives, hvis du og dine rådgivere er enige om, at det kan være gavnligt for dig. Det er altid forstanderen, der godkender indsatsen.

Forløbet afsluttes, når sandsynligheden for, at krisen vender tilbage, er lille. Ofte vil det være kort tid efter, du er flyttet ud.

Tilbuddet er en forlængelse af den støtte, Mandecentret yder, når du bor på en af afdelingerne. Det vil sige, at du fortsat har en tilknytning til stedet, og at du mødes med de kendte rådgivere, som har hjulpet dig, mens du boede på Mandecentret.

Du kan altid henvende dig til Mandecentret, både telefonisk og ved døren

Du kan altid henvende dig til Mandecentret, både telefonisk og ved døren. Ved al henvendelse sker der en visitation, hvor vi afdækker din situation, og ud fra det, laver vi en individuel vurdering af, hvad Mandecentret kan tilbyde dig og om Mandecentret er det rigtige tilbud for dig.