fbpx

Ministerbesøg hos Mandecentret Esbjerg

Ligestillingsminister Eva Kjær Hansen besøgte Mandecentret Esbjerg mandag den 10. juni sammen med ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl. Ministeren vil nu have større fokus på de forskellige tilbud til de voldsudsatte danskere.

To mænds fortællinger gjorde indtryk, da ligestillingsminister Eva Kjær Hansen besøgte Mandecentret Esbjerg i mandags. Sammen med ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl, hørte hun efter en rundvisning på centret Kristian og Søren fortælle deres historier om fysisk og psykisk vold.

Kristian er ambulant bruger af Mandecentret. Han har været udsat for chikane og psykisk vold fra sin ekskone, og har mistet samværet med sine to børn på grund af gentagne falske anklager og anmeldelser for vold mod børnene. Han har ikke set sine børn siden november 2017.

“Det er frustrerende, at statsforvaltningen har vedtaget, at jeg ikke skal have samvær på baggrund af falske anklager. Her har Mandecentret hjulpet med, hvordan jeg skal forholde mig til lovgivningen. De har været bisidder i statsforvaltningen. Og så har de givet overskud til at få hverdagen til at fungere,” fortalte han gæsterne.

Samfund skal også fokusere på mænds behov

Ifølge Kristian er det vigtigt, at der er hurtig hjælp at få, når krisen rammer. Både til manden og til familien. Jo før manden får hjælp, , jo større chance er der for at undgå, at problemerne bliver for store.

“Det kræver, at tilbudene til mænd bliver mere synlige, og at samfundet får større fokus på, at at mænd også er sårbare og har behov for hjælp ved skilsmisse og parbrud,” fortalte han og tilføjede et ønske om, at kommunerne var bedre til at hjælpe med, hvordan man bedst muligt takler en skilsmisse med børnenes trivsel i fokus.

Mænd skal erkende behov for hjælp

At mænd kan være sårbare er ikke kun noget, samfundet skal blive mere opmærksomme på. Det skal mændene også. Søren fortalte, at han havde svært ved at acceptere, at han som mand var udsat og havde brug for hjælp til at komme ovenpå igen efter at have levet i to turbulente forhold præget af psykisk og fysisk vold.

Det endte med en depression og en hverdag, der ikke hang sammen. Til sidst mistede han sit arbejde og boede et halvt år i sin bil, inden han fandt energien til at søge hjælp og flyttede ind på Mandecentret.

“Her har jeg turdet åbne op, fordi jeg føler mig mødt og hørt. Jeg har langt større overblik over min situation i dag og er startet i et praktikforløb som elektriker.”

Ministeren: Der mangler ligestilling

Undervejs spurgte Eva Kjær Hansen og Karina Adsbøl ind til mændenes historier og Mandecentrets arbejde, ligesom der blev tid til at diskutere ønsker for fremtiden, og hvordan der kan skabes større fokus på mændenes situation.

“Mændenes historier har givet mig stof til eftertanke. Som minister vil jeg have større fokus på de forskellige tilbud og se på, hvordan man kan effektivisere de forskellige indsatser,” sagde hun og gav over for TV SYD udtryk for, at der helt principielt mangler ligestilling på området.

Se TV SYDs indslag fra besøget og interview med ligestillingsminister Eva Kjær Hansen (starter efter 01:38 minutter)

19.000 mænd udsat for fysisk partnervold i 2017

I 2017 var 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold i Danmark. I 2005 var tallet 7000. Det viser en ny national undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Siden 2005 er antallet af voldsudsatte mænd i Danmark næsten tredoblet. Det viser den seneste undersøgelse af partnervold og seksuelle krænkelser fra Statens Institut for Folkesundhed, der er blevet offentliggjort i dag. I 2005 var tallet 7000, mens der i 2017 var ca. 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold.

I samme periode har antallet af voldsudsatte kvinder været nogenlunde konstant ifølge en pressemeddelelse fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen. I 2017 var ca. 38.000 kvinder udsat for fysisk partnervold. Samtidig er det stadig kvinderne, der er udsat for de groveste former for fysisk vold. I al overvejende grad fra mandlige partnere.

Blandt de 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold var udøveren i 11 procent af tilfældene en mand. I 94 procent af tilfældene var det en kvinde.

Vold er aldrig acceptabelt

Ligestillingsministeren ærgrer sig i pressemeddelelsen over, at det ikke er lykkedes at knække voldskurven.

“Vold er aldrig acceptabelt – og da slet ikke i hjemmet. Her skal man kunne være tryg sammen med den, man elsker og måske har børn med. Vold i parforhold er stadig alt for udbredt i Danmark,” siger Eva Kjer Hansen.

Hun arbejder lige nu på en ny handlingsplan for vold, der skal afløse den nuværende fra 2014. Det er under den, Mandecentret driver et specialiseret tilbud til voldsramte mænd.

Faglig projektleder i projektet ‘Mænd udsat for vold’, Jørgen Juul Jensen, er glad for, at undersøgelsen på ny sætter tal på en tidligere overset gruppe danskere. Men han mener også, at stigningen i hvert fald delvist kan skyldes et tabu, der bliver mindre og mindre.

Større fokus – højere tal

“Tallene er måske ikke nødvendigvis udtryk for en pludselig stigning i antallet af udøvere af vold mod mænd. Det handler nok lige så meget om et øget fokus på, at mænd også kan være voldsudsatte i deres parforhold. Så tallet kan måske forventes at stige meget mere,” siger Jørgen Juul Jensen.

“Tabuet er mindre, og hos Mandecentret oplever vi i disse år, at flere mænd ringer ind til os for at tale om vold i deres parforhold. Tidligere har det været noget, der typisk dukkede op senere i et forløb omkring for eksempel en skilsmisse.”

Du kan læse hele rapporten ‘Vold og seksuelle krænkelser’ her (download med “højreklik + gem som”).

Udvalgte tal fra undersøgelsen

– Blandt kvinder angiver 1,6 % at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Det skønnes, at svare til ca. 38.000 kvinder på landsplan. Dette antal har siden 2005 været stort set konstant.

– Blandt mænd angiver 0,8 % at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Det skønnes, at svare til ca. 19.000 mænd på landsplan. Dette antal har siden 2005 været stigende.

– Blandt de 16-24-årige angiver 3,2 % af kvinder og 1,6 % af mænd at have været udsat for fysisk partnervold det seneste år. Dette svarer skønsmæssigt til 10.500 kvinder og 5.500 mænd.

– Blandt kvinder udsat for fysisk partnervold har 97 % været udsat for vold fra en mand og 9 % fra en kvinde.

– Blandt mænd udsat for fysisk partnervold har 11 % været udsat for vold fra en mand og 94 % fra en kvinde.

– Blandt kvinder angiver 0,3 % at have oplevet at blive forsøgt kvalt eller angrebet med våben. Blandt mænd er tallet mindre end 0,1 %.

X