fbpx

Mandecentret åbner nyt botilbud på Frederiksberg

Den 11. juni åbner Mandecentret et nyt botilbud på Frederiksberg. Afdelingen har hjemme på Diakonissen og har plads til 8 mænd og deres børn. Det bringer antallet af pladser i hovedstadsområdet op på 18.

Hvert år bliver mænd funktionelt hjemløse som følge af skilsmisse eller parbrud. En del af disse er omkring Mandecentrets botilbud, og nu kan endnu flere mænd få hjælp i hovedstadsområdet med åbningen af det nye botilbud på Frederiksberg.

“Med åbningen af vores afdeling på Diakonissen opfylder vi et ønske, vi har haft meget længe. Vi ser frem til at kunne hjælpe endnu flere mænd i krise. Både med rådgivning, et midlertidigt sted at bo og sociale aktiviteter,” siger forstander for Mandecentret København, Christina Kirkegaard.

40 pladser på landsplan

Mandecentret tilbyder midlertidig bolig og gratis rådgivning til mænd. Mændene kan stå i en skilsmisse eller et parbrud eller være udsat for vold i familien. Hvert år hjælper Mandecentrets afdelinger mere end 1500 mænd med både det praktiske og det personlige.

Det kan f.eks. være rådgivning omkring samvær med børn, juridisk rådgivning, gruppeforløb med andre mænd – og for nogle altså også en midlertidig bolig på de nu 40 pladser fordelt på afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og Frederiksberg.

“Hvert år må vi desværre afvise en del mænd, der akut mangler et sted at bo, fordi vi ikke har pladser nok. Behovet er der, og vi så selvfølgelig gerne, at Mandecentret havde et tilbud til kriseramte mænd i hver kommune. Med det nye botilbud på Frederiksberg tager vi endnu et skridt i opfyldelsen af den drøm,” siger Morten Kjær Egebjerg, direktør for Mandecentret.

Læs mere om Mandecentrets rådgivning og kontakt os på 70 11 62 63 eller info@mandecentret.dk, hvis du eller en, du kender, har brug for praktisk rådgivning og personlig sparring.

Kom videre i livet – Gratis mandegruppe i København

Mandecentret starter en ny mandegruppe i København til dig, der står midt i et parbrud eller har svært ved at komme videre efter en skilsmisse. Det er gratis at deltage.

Det er aldrig rart at stå alene. Slet ikke når man står midt i en personlig krise. Måske er det opbakning, der mangler. Måske er det gode råd. Måske er det bare at opleve, at man ikke er den eneste. Det hele – og mere til – kan du få i Mandecentrets nye mandegruppe i København.

Under overskriften ‘Kom videre i livet’ vil gruppen mødes seks tirsdage hen over foråret 2018 med start den 22. maj. Under ledelse af en kyndig gruppeleder, der til daglig arbejder med mænd i krise, behandler møderne forskellige temaer, som for eksempel hvordan du:

– finder fokus og får overblik i din livssituation,

– deler vigtige oplevelser med andre ligestillede,

– bliver bedre til de svære samtaler,

– får styrket dine ressourcer og find mere livskraft,

– får sat ord på dine oplevelser, tanker, følelser og handlinger,

– får inspiration fra andre mænd til at komme videre.

En mandegruppe for seks

Der er seks pladser i gruppen til mænd, der ønsker at styrke evnen til at tackle den svære situation og blive bedre til at tage skridt i den ønskede retning. Det er et gratis tilbud til dem, der:

– Kæmper for at forhindre en skilsmisse.

– Står midt i en svær skilsmisse.

– Har svært ved at komme videre efter en skilsmisse.

Gruppen starter tirsdag den 22. maj kl. 17-19.30 på Mandecentret København.

Tilmelding sker ved at maile til visiterende koordinator Liselotte Lyager på lls@mandecentret.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 70 25 90 06.

Læs om Mandecentrets øvrige tilbud i forbindelse med parbrud/skilsmisse her.

Lev Uden Vold lancerer netværksgrupper for voldsudsatte

Det er svært nok at bryde ud af et voldeligt forhold. Men det kan være lige så hårdt at fastholde det nye liv og bryde med gamle mønstre. Derfor tilbyder Lev Uden Vold nu netværksgrupper for voldsudsatte kvinder og mænd.

I denne måned lancerer Lev Uden Vold gratis sociale netværksgrupper for voldsudsatte mænd, kvinder og børn.

Her kan tidligere voldsudsatte kvinder og mænd blive del af en gruppe med andre, der har været udsat for vold i en nær relation. Grupperne ledes af en psykolog, som sammen med de øvrige deltagere giver støtte til at komme godt videre i et liv uden vold.

I første omgang startes der grupper i København og Syddanmark. Det er håbet, at der med tiden kan startes grupper andre steder i landet.

Kønsopdelte netværksgrupper for voldsudsatte

De sociale netværksgrupper skal være med til at styrke voldsudsatte efter et ophold på krisecenter eller efter et ambulant behandlingstilbud.

Grupperne skal hjælpe den enkelte med at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet uden vold. Gennem forløbet er det målet, at man får skabt et overblik over sin egen situation og de muligheder, man har.

Lev Uden Volds netværksgrupper for voldsudsatte består af 5-6 deltagere af samme køn. Grupperne mødes 10 gange hen over 20 uger, og hvert møde varer 3 timer med pause.

Der oprettes løbende grupper – kontakt Lev Uden Vold for flere informationer på 31 51 44 41 eller kontakt@levudenvold.dk.

Læs mere om netværksgrupperne her.

Lev Uden Vold

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning og driver en national hotline, der rådgiver mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller selv er voldelige. Ring på 70 20 30 82.

Både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan henvende sig til Lev Uden Vold for hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.

Lev Uden Vold er etableret af Mødrehjælpen, Danner, Landorganisation af Kvindekrisencentre, Dialog Mod Vold og Mandecentret.

Mandecentrets tilbud til voldsudsatte mænd

Mandecentret og fonden Fundamentet driver efter udbud i Ligestillingsministeriet et specialiseret tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer.

Er du mand og udsat for vold i nære relationer, kan du få hjælp og rådgivning hos Mandecentret. Læs mere her eller ring på 70 11 62 63.

Kan voldsudsatte integrationsborgere flytte?

Voldsudsatte integrationsborgere kan have svært ved at skifte kommune efter et ophold på krisecenter. Men sådan bør det ikke være ifølge Lev Uden Vold.

Ofte kan voldsudsatte integrationsborgere ikke vende tilbage til sin hjemkommune efter et ophold på krisecenter. Men ifølge Lev Uden Vold kan det være særligt problematisk for denne gruppe at etablere sig i en anden kommune.

Der er ikke noget i integrationsloven, der forhindrer, at integrationsborgere kan flytte fra den kommune, som Udlændingestyrelsen har henvist dem til. Men hvis den nye kommune ikke ønsker at overtage integrationsindsatsen, kan det få konsekvenser for borgerens adgang til tilbud om fx sprogskole, bolig, udbetaling af ydelser samt opnåelsen af permanent opholdstilladelse.

En kommune kan altid vælge at overtage ansvaret, men i praksis kan det være vanskeligt at få kommunerne til det. Og som regel ender anmodningerne med et afslag.

Integrationsborgere bør få medhold

Det er catch 22 for voldsudsatte med en integrationskontrakt med hjemkommunen. De kan ikke flytte hjem på grund af frygten for nye trusler, overgreb eller forfølgelse fra voldsudøveren eller dennes familie og netværk. Og de kan ikke flytte til en anden kommune uden at risikere, det får konsekvenser for deres ophold i landet.

Men det bør ikke være sådan, skriver Lev Uden Vold i et notat. I en såkaldt principafgørelse har Ankestyrelsen nemlig bestemt med henvisning til integrationslovens § 18, stk. 2, at en kommune var forpligtet til at overtage integrationsansvaret for en kvinde og hendes børn på grund af vold og chikane.

Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag. Men Lev Uden Vold mener på baggrund af afgørelsen, at voldsudsatte integrationsborgere må kunne kræve, at en ny kommune overtager integrationsansvaret med henvisning til § 18, stk. 2.

Du kan læse hele notatet ved at klikke her samt se den principafgørelse, der refereres til, her.

Lev Uden Vold

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning og driver en national hotline, der rådgiver mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller selv er voldelige. Ring på 70 20 30 82.

Både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan henvende sig til Lev Uden Vold for hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.

Lev Uden Vold er etableret af Mødrehjælpen, Danner, Landorganisation af Kvindekrisencentre, Dialog Mod Vold og Mandecentret.

Mandecentrets tilbud til voldsudsatte mænd

Mandecentret og fonden Fundamentet driver efter udbud i Ligestillingsministeriet et specialiseret tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer.

Er du mand og udsat for vold i nære relationer, kan du få hjælp og rådgivning hos Mandecentret. Læs mere her eller ring på 70 11 62 63.

X