fbpx

Partnervold: Frygten for kvinden (Weekendavisen)

Weekendavisen sætter psykisk vold og mænd, der er udsat for partnervold, på forsiden i dag med artiklen ‘Frygten for kvinden’. Mandecentrets faglige projektleder Jørgen Juul Jensen får det sidste ord.

Partnervold rammer også mænd. Alligevel var mændene nærmest ikke nævnt, da der i november blev sat fokus på vold i familien og i nære relationer fra flere sider.

Først kritiserede Europarådet Danmark for, at den seneste nationale handlingsplan mod vold fra 2014 er kønsneutral med beskrivelsen “vold i familien og i nære relationer”. I stedet burde der have været lavet en handlingsplan alene for vold mod kvinder.

Dernæst var ordet “mænd” med én gang i et beslutningsforslag om en skærpet lovgivning og bedre indsats mod psykisk vold fra Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. Og sidst, men ikke mindst, var der den 30. november møde i Justitsministeriet om psykisk vold. Her var ingen organisationer, der alene varetager mænds interesser på området, inviteret med.

Derfor glæder det Mandecentret, at Weekendavisen vælger at tage emnet op. For det er desværre stadig ikke naturligt at tale om mænd som voldsramte i et parforhold.

Følgende er et uddrag af artiklen:

Vold mod mænd er tabu

Hos Mandecentret, som driver de fleste af landets mandekrisecentre, ønsker man ikke at »grave grøfter« mellem kønnene, men at gøre opmærksom på, at også mændene har brug for hjælp. I øjeblikket oplever centrene et stigende antal henvendelser fra mænd, der har været udsat for psykisk og fysisk vold.

De sidste to år har Mandecentret afsluttet 29 forløb med voldsudsatte mænd, der har boet på centret, og de havde alle været udsat for psykisk vold.

»De fleste fortæller, hvordan de har oplevet psykisk og kommunikativ dominans fra kvinden. De er blevet groft nedvurderet og talt ned til gennem mange år i en sådan grad, at de mister fornemmelsen af at være et selv,« fortæller faglig projektleder ved Mandecentret Jørgen Juul Jensen.

Den værste form for psykisk vold mod mænd mener han er truslen om – eller uretmæssigt – at blive nægtet samvær med børnene.

»På familieområdet har kvinderne ofte en stærk magtposition,« siger han og fortæller, hvordan han gennem årene har set flere mænd »brudt ned, til de var på randen af selvmord«.

»Jeg ønsker bestemt ikke at underkende den vold, som mænd begår mod kvinder, for når mændene slår fra sig, slår de ofte hårdt, men der er altså også mange mænd, der udsættes for det her. De har bare sjældent et sprog for det, og de opfatter ofte volden som et tabu,« siger Jørgen Juul Jensen.

Læs hele artiklen i Weekendavisen #51, 22.-28. december 2017.

Mandecentret tilbyder gratis rådgivning og i visse tilfælde et midlertidig sted at bo til mænd udsat for partnervold.

Det handler altid om børnene – debatindlæg i JP

Lige nu forhandler politikerne om en ny familieret. I dag har Mandecentret et debatindlæg i Jyllands-Posten om det arbejde, hvor vi peger på, at der skal tilføres midler til området, ikke mindst i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser. For børns tarv koster.

Det handler altid om børnene- også når det kommer til familieret. Derfor må den ny lovgivning på familieområdet, som der i disse uger forhandles om, have som sin fornemste prioritet at hjælpe og motivere forældrene til at samarbejde om de børn, de har fået sammen.

Sådan skriver seniorrådgiver ved Mandecentret København, Jan Lindell, i dag i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Børns tarv kræver ressourcer

Hvert år oplever cirka hvert tredje barn, at dets forældre må gå fra hinanden. I 10 pct. af sagerne er så komplekse og kan have et så højt konfliktniveau mellem forældrene, at det kræver en særlig indsats fra det offentlige.

I dag er der for det meste kun ressourcer til en halvhjertet konfliktmægling og lidt børnesagkyndig rådgivning. Og det er ikke godt nok. For sagerne har både store konsekvenser og store omkostninger for samfundet, forældrene og ikke mindst børnene.

At beskytte børnene, og at kunne hjælpe dem og deres forældre bedst muligt igennem tiden efter skilsmissen, kræver ressourcer. Læs hvor og hvordan Mandecentret mener, der skal sættes ind her.

Mandecentret tilbyder gratis hjælp til dig i forbindelse med en skilsmisse eller et parbrud. Det kan du læse mere om her.

X