For fagfolk

Denne side henvender sig til fagfolk der beskæftiger sig med arbejdet med mænd. Her finder du mandecentrets egen folder, samt en række relevante rapporter, der blandt andet omhandler dialogen med mænd og mænds sundhed, samt nogle eksterne henvisninger.

Mandecentrets folder

Download, print eller send den til en du kender der kunne have brug for den. Du kan også kontakte mandecentret i København på 7025 9006 hvis du vil have tilsendt nogle foldere.

Mandecentrets folder – 2012

Rapporter

pdf_ikon

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre

Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i 2014

Faderskab efter samlivsbrud

Kandidatspeciale fra 2007 af Johnny Carlsen om: skilsmissefædres beretninger om livet uden børn.

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

12 oplæg til undervisning om mænds overdødelighed, stigende tilfælde af sygdomme, underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd samt mødet med manden og tilbud der passer ham.

Skilsmissetema

Noter fra temadag om skilsmisse på Center for Familieudvikling

I forbindelse med Danmarks Radios fokus på skilsmisser i uge 43 2012, afholdt Center for Familieudvikling i København en temadag om skilsmisser. En række repræsentanter fra Mandecentret deltog. Noterne er skrevet af Annette Due Madsen og berører alle emner på temadagen: sammenhængende identitet ved integrering af to verdener, relationer som læringsfelt, støttetilbud til børn og unge som oplever familiebrud, erfaringer med kommunale tilbud fra Norge, evaluering af skilsmissekurser, samt hvordan vi møder børns livsudfordringer.

Forældreansvarsloven

Ændringer i Forældreansvarsloven

Her findes de væsentligste ændringer på Forældreansvarsloven, Dokumenter er udarbejdet i september 2012.

Relevante links

Fundamentet

Fundamentet er Moderorganisation til Mandecentret.

NeMM

Netværk for forskning om mænd og maskuliniteter – samler og understøtter forskere der beskæftiger sig med forskning om og i mænd og maskuliniteter.

Tænketanken VM

Tænketanken Viden om Mænd arbejder for en øget synliggørelse og forståelse af de samfundsproblematikker, der knytter sig til mænd og maskulinitet.

Selskab for mænds sundhed

En gratis-organisation der arbejder for viden om mænds sundhed.

Landsforening af Mandekrisecentre

Hovedformålet er at udvikle viden om og forståelse for krisearbejde for mænd.

Rapporter og evalueringer

PDF dokumenter:

Ny og omfattende undersøgelse af tilbud til mænd i krise i Danmark

Undersøgelse om tilbud til mænd i krise i Danmark, udarbejdet af mandecentret.

Evaluering af mandecentrene i København og Århus fra 2011

Evalueringen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Socialministeriet og indeholder en karakteristisk af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret.

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd i krise – Kenneth Reinicke

Rapporten beskriver de omstændigheder, der gør sig gældende vedrørende mænd i krise og hvilke behandlingsmuligheder, der er tilrådelige. Der er fokus på de socialiseringsprocesser, som i særlig grad er årsag til, at mænd ikke føler sig berettigede til at indrømme, at de befinder sig i en krise og derfor tøver med at efterspørge hjælp.

En mulighed for at få sat livet sammen igen – en evaluering af mandecentrets aktiviteter og resultater fra 2008

Evalueringen er udviklet af Socialt Udviklingscenter for mandecentret i 2008.

Mandecentret i medierne

Her er et udvalg af de steder, hvor mandecentret har været repræsenteret i medierne.

Så har vi balladen besøger mandecentret – i marts 2012 besøgte DR P4’s radioværter Monica Krog-Meyer og Dennis Johannesson mandecentret til en snak med Mark Hinchely og den tidligere beboer Søren.

Radio24syv – i april 2012 deltog centerleder Mark Hinchely og Stefan fra mandecentret i Søren Faulis radioprogram Løsgængeren.

DR P1 Feature – i maj 2012 besøgte DR P1 radioprogrammet Feature mandecentret til en snak om hvordan mænd tackler kriser. Hør centerleder Mark Hinchely og Peter fortælle.

Mænd tror, de skal klare alting selv – i septemberudgaven af Q-magasinet giver mandecentret Københavns centerleder, Jan Lindell, sit bud på hvorfor mænd vil klare alting selv. I bladet er også nogle spændende cases fra mændene selv.

Mandefald – i november måneds udgave af Euroman kunne man læse en lang og rørende artikel om en mand, der fik slået benene væk under sig efter bruddet med sin kæreste, og som derefter fik hjælp af mandecentret.

Det handler om følelser – skilsmisse (for en mand) – i slutningen af august 2012 sendte DK4 en udsendelse om, hvad det indebærer for en mand at blive skilt, og hvad man kan bruge mandecentret til. Centerledere Mark Hinchely og Jan Lindell optræder i dette tv-indslag.

Færre mænd i lægernes venteværelser – i december har Midtjyllands Avis bragt et indlæg om mænds tendens til i ringere grad at søge hjælp hos eksempelvis lægen, end kvinder. Læs også hvad der menes om dette på mandecentret i Silkeborg.