Vil du også være sponsor for Mandecentret?

Mandecentret drives af Fonden Fundamentet og eksisterer primært på grund af vores frivillige bidrag og satspuljemidler.

Du kan også bidrage og hjælpe mænd i krise til at komme ovenpå igen.

Ring 70 11 62 63 eller send en mail til info@mandecentret.dk for at høre om mulighederne.

Du kan også støtte os direkte ved at overføre et beløb på 0268-10124506.

Selv små beløb hjælper. Oplys meget gerne dit navn og telefonnummer, så vil vi kontakte dig for evt. fradragsmulighed på selvangivelsen.

Mandecentrets støtter

Følgende virksomheder, puljer og fonde gør vores arbejde muligt i dag:

 • Jørgen Leschly Thorsted løber for mandecentret
  Download Jørgens folder her, og læs om ham, hans ultraløb og hvorfor han støtter mandecentrets arbejde.
 • Social- og integrationsministeriet
  Har i flere omgange siden 2006 støttet etableringen og opbygningen af mandecentret markant. Mandecentret støttes i 2012 og 2013 via sats-puljen med det mål at forankre arbejdet i Danmark og sikre det fremadrettet.
 • Bikubenfonden
  Fonden har i 2012 støttet rekonstruktionen af mandecentret efter  økonomisk krise.
 • A.P. Møllers Fond
  Fonden har markant støttet etableringen af mandecentret Aarhus og specielt indretningen af centret, så det fremtræder imødekommende, lyst og gedigent både i rådgivnings-lokalerne og i boligerne. Mange mænd har allerede fået hjælp i Aarhus.
 • Nordea Fonden
  Fonden har i 2012 støttet et projekt til fysisk aktivering efter krise i København. Projektet indeholder bl.a. kajak træning.
 • Trygfonden
  Mandecentret har modtaget støtte til indretning af Mandecentret i Aarhus.
 • OAK Foundation
  Mandecentret har modtaget omfattende støtte til indretning af Mandecentret i København.
 • Egmont Fonden
  Støtte til evaluering af mandecentrets resultater via uafhængig undersøgelse.
 • Deltaplan
  Bidrag med service til planlægning for frivillige og medarbejder
 • Babyklar.nu http://www.babyklar.nu
  Har bidraget økonomisk med et symbolsk beløb, for at vise at de støtter op om vores formål

Herudover har vi fået gaver fra

 • KPMG
 • Sct. Olafs Fond
 • Sct. Georgs Fond
 • Sct. Georgs Gilderne
 • Ole Kirks Fond
 • Jyllands Postens Fond
 • 3F
 • ROOM Copenhagen