Nå, hej, far, du er her forresten også – kommentar

På baggrund af Kronikken fra Berlingeren den 14. december skrevet af den kvindelige kultursociolog Patrizia Madsen og den mandlige professor ved Syddansk Universitet Gunnar Lind Haase bringer Mandecentret en ekstra lille kommentar.
Artiklen blev delt 22 gange fra vores Facebook Side, og 5143 er blevet opmærksomme på problematikken via disse delinger og de 44 likes indlægget fik.
Det betyder meget for vores arbejde, at andre gør opmærksomme på denne problematik og vi synes artiklen er spændende fordi den på baggrund af forskning, viser de forskelle og faktisk diskrimination af skilte fædre i forhold til skilte mødre, som sker. En meget klar og nøgtern beskrivelse, som også ofte erfares i Mandecentrets arbejde. Det er på tide at opdatere lovgivningen og invitere både forskere og nogle få aktører på området til dialog for at virkeliggøre dette. Fjern et væsentligt element af kønskamp fra skilsmissen og der bliver færre tab for alle.
Hvem vil hjælpe med til at skubbe på og hvilke politikere ønsker en grundlæggende reform?
Fokus er relationsomlægning i skilsmissen – som bl.a. Center for Familieudvikling underviser,
På den måde afhjælper vi afbrudte eller meget skævvredne relationer.
Kh. Mandecentret

Vejen til maskulin autenticitet

Karl-Otto sidder til daglig, som rådgiver på Mandecentret i Aalborg. Her rådgiver han mænd under skilsmisse eller parbrud.

Når han ikke arbejder for Mandecentret, arbejder han med sin egen praksis, hvor han hjælper mænd med at være tro mod deres maskuline autenticitet.

Vi synes det er en spændende tilgang til at få overblik og styr på sine følelser og i dette blogindlæg fortæller Karl-Otto om sin metode:

Når jeg bruger de 4 maskuline arketyper i min Lifecoaching af mænd er det fordi det giver klarhed, overblik og konkrete muligheder for at navigere gennem de svære tider.
De 4 maskuline arketyper bygger på Carl. C Jungs arbejde om arketyperne og er udvikler af Robert Moore og Douglas Gillette til at bestå af Kongen, Krigeren, Magikeren og Elskeren, og de repræsenterer på en måde vores 4 forskellige intelligenser eller kropsdele om du vil.
Vi har alle en del af hver type i os.
Kongen repræsenterer hovedet med visioner, værdier, klarhed som giver retning og formål i livet
Krigeren repræsenterer kroppen med dens livsenergi, handlekraft, udholdenhed, helbred og sundhed.
Magikeren repræsenterer vores indsigt i os selv og andre, samt vores evne til at håndterer følelser og tanke mønstre og skabe ny værdi af dette.
Elskeren repræsenterer hjertet og vores empatiske evner. Som igen tegner kvaliteten af vores relationer og vores evne til at nyde det smukke og det skønne i tilværelsen.

Når du har ubalance i en arketype og har for meget eller for lidt af den, vil den pendulere mellem et aktivt eller passivt polariserende skygge mønster.

Kongen bliver tyrannisk overansvarlig eller ansvarsløs.
Krigeren bliver tromlende sadistisk eller en kujonagtig dørmåtte.
Magikeren bliver manipulerende og snu eller naiv og uskyldig.
Elskeren bliver afhængig af div. substanser og oplevelser eller kollapser i isolation og depression.

Når du får afklaret hvor ubalancen er, får du et nyt godt overblik og et konkret valg ift. din handle og væremåde. Du får balance i de enkelte arketyper og de samarbejder som et team.
Det gør at du får nemmere ved at lede dig selv på en fornuftig og sammenhængende måde.
Du får styr på dig selv, din kærlighed og dit parforhold, din roller som forældre og familiemand.
Du får mod på at stå ved dig selv og gøre mere af det du brænder for, det der gør dig stolt og glad.
Du håndterer stress og pressede situationer og kommer styrket ud af den forandring du går igennem.

Karl-Otto Sandvik

Karl-Otto

Mandecentret

Her kan du læse mere om Karl-Ottos arbejde udenfor Mandecentret

I dagligdagens uretfærdigheder som skilsmissefar…

Hvad gør du,

når uretfærdigheder står højest på nethinden?

når du vågner og ved,

at det du ønsker allermest ikke er muligt?

 

Indlægget her er en hyldest til de fædre, som selvom de ikke må se deres børn

holder dampen oppe.

Det er en hyldest til fædre, som trods uretfærdige afgørelser, alligevel holder hovedet koldt

og lever livet på trods af den smerte, der konstant sidder i hjertet.

 

Smerten i ikke at følge barnet mens det vokser,

mens det udvikler sig og mens det har brug for farens kærlighed og omsorg.

 

Nogle dage er selvfølgelig sværere and andre, men hvad gør den mand, som med et stik

i hjertet vågner hver morgen og skal motivere sig til at leve livet.

På nye præmisser, med nye gøremål, måske brevskrivning til diverse instanser, for det sker,

at fædre må forsvarer sig i sager, som for os udefra virker ufattelig uretfærdige, og som tit

mere forstås som en magtkamp om retten til at få ret eller magt eller …?

 

På mandecentret møder vi mange fædre med udfordringer der bunder i sager om magt.

Rådgivning til fædre er tit formulering af breve, rådgivning omkring den personlige

situation og rådgivning om lovgivning og paragraffer.

Hver mand  tackler sin situation på sin egen måde.

Nogle gange tager det lang tid, andre gange driver lysten, til at komme videre, værket,

og det giver bonus, uanset hvor lang tid der bliver brugt på at rette op på en situation,

 

Så længe der bliver arbejdet på sagen.

Uanset hvilke situation du står i, og har du et stik i hjertet

pga et savn, en uretfærdighed eller andet, så vid at du er langt fra alene.

Dette indlæg er startet på baggrund af det billede jeg viser nu,

fra en far som er mere far for sine venners børn end sit eget.

Og her er en af hans måder at bearbejde sagens gang på:

fra en far

At aflevere visdomsord som disse, når man er presset, viser

overblik, overskud og handlekraft, og det tæller i alle henseende.

En indstilling der gør stærk i stormen og som inspirerer andre

til at holde hovedet højt selvom trykket er tungt.

Specielt hvis livet er hårdt.

Tak fordi du læser med

Tak til Thomas Kristensen for at motivere sig selv og inspirere andre
og give os lov til at dele billedet med dette ene stående budskab.

mandecentret

ps. vi er stadig igang med vores storstilede §8a kampagne, og du kan stadig være med til at sikre

at vi bliver §8a godkendt, så alle vores støtter kan trække beløbet de har doneret fra i skat.

Læs mere her

Skilsmissesager: Forandringer sker i de små, og det kan mandecentret se

 

1463657_10151976843485865_1823883118_nDet er op til os selv at være med til at skabe de forandringer, vi ønsker at se.

Demonstrationen i Ringsted i uge 8, hvor Fædre viser at de også gerne vil være fædre, er et eksempel på små forandringer, der langsom er med til at skabe det samfund, vi ønsker.

Hos mandecentret skaber samtaler også  små forandringer,
og vores rådgivere arbejder også med forandringer andre steder.

Det kan kan være:

– møder med politikere eller forvaltninger, som vi prøver at påvirke til at støtte os permanet

– møder med virksomheder, for at høre om deres oplevelse, når ansatte står i skilsmisse

– møder med andre organisationer indenfor samme felt, for at trække på erfaringer og viden

På den måde er vi med til langsomt at skabe forandringer til fordel for mænd i skilsmisse.

 

I januar og februar måned har vi oplevet forandringer på tre områder:

Den første ændring oplevede vi hos Folketingets Ligestillingsudvalg i januar:

mandecentrets senior rådgiver Jan Lindell var 22. januar til lukket møde i Folketingets Ligestillingsudvalg. De ville undersøge de mange henvendelser, de havde modtaget med påstande om, at der finder forskelsbehandling sted af fædre i statsforvaltningen. Ud fra et par case stories og citater fra Familieadvokaternes et år gamle undersøgelse mente Jan at kunne svare klart, at hvis ikke de fremlagte ting dokumenterede forskelsbehandling, dokumenterede de i hvert fald en meget kraftig OPLEVELSE af forskelsbehandling, og det er vel i sig selv alvorligt.

 

Den anden oplevelse var til stormøde hos Statsforvaltningen i Odense

Den 6. februar deltog samme Jan i et arrangement i Odense, hvor statsforvaltningens ledelse havde sat alle juridiske sagsbehandlere og de børnesagkyndige stævne, bl.a. for at høre flere interessenters oplevelse af sagsbehandlingen. Det gav anledning til en god udveksling af erfaringer og påpegning af væsentlige opmærksomhedspunkter i arbejdet med at forbedre statsforvaltningens indsats i de vanskelige konfliktfyldte sager, hvor der er børn indblandet. ”Det var et meget vigtigt initiativ”, sagde Jan bagefter, ”og jeg var glad for at opleve, at ledelsen ønsker at udbygge dialogen i fremtiden. Der er i høj grad brug for samarbejde.”

 

Den anden oplevelse var også hos Statsforvaltningen i Odense i slutningen af februar:

En af vores andre rådgivere var i går til et vejledningsmøde i statsforvaltningen i Odense. Han blev så glad over, at den juridiske sagsbehandler indledte hele mødet med at slå fast, at vi sidder her for at varetage barnets ret til at have kontakt med begge sine forældre. Selv om vores mands ex ikke ville medvirke til det, var det alligevel skønt at høre det udgangspunkt blive løftet frem – som jo også er forældreansvarslovens udgangspunkt.

 

Vi håber du kan se, at mange bække små, i sidste ende bliver til en kæmpe stor å, uden at flyde over.

 

Er du midt i en skilsmisse sag eller har du bare brug for rådgivning til din situation? Ring til mandecentret og aftal tid til en gratis samtale 70116263

mandecentret

barnets samvær

mcblogDette indlæg er det sidste indlæg ud af en serie på fire om forældremyndigheden ved skilsmisse:

Du kan se det første indlæg om forældremyndighed og bopæl ved at trykke her

Du kan se andet indlæg om begrebet midlertidig afgørelse ved at trykke her

Du kan se tredje indlæg om beslutninger i dagligdagen ved at trykke her

 

Indlægget her handler om barnets samvær

Uanset om I har delt eller fælles forældremyndighed, har barnet stadig ret til at se jer begge gennem en samværsordning.

Enten laver I her en gensidig aftale, eller også kan I få hjælp til at lave en aftale i Statsforvaltningen.

Bliver I stadigt ikke enige, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om barnets ret til samvær med samværsforælderen.

Laver I selv en aftale om samvær, er der rigtig mange ting man skal tage stilling til.

Statsforvaltningens blanket kan være en ordentlig mundfuld, og det kan godt betale sig at kontakte mandecentret hvis du vil have rådgivning til at udfylde den. Ring 70116263 og aftal en tid til gratis rådgivning.

I helt særlige tilfælde, kan Statsforvaltningen også træffe afgørelse om, at barnet ikke skal have samvær med den forælder, der ikke er bopælsforælder. Dette gælder uanset om I har fælles forældremyndighed, eller den ene forælder har forældremyndigheden alene.

Derfor endnu en opfordring til at kontakte mandecentrets rådgivere, hvis du er i skilsmisse og er igang med at finde ud af samværsordning.

mandecentrets rådgivere giver gratis rådgivning til mænd i skilsmisse, ring 70116263 og aftal en tid, til at få styr på du og dit barns samvær

 


mandecentret

 

 

 

beslutninger i dagligdagen

Dette indlæg er nummer tre ud af en serie på fire om forældremyndigheden ved skilsmisse:

Du kan se det første indlæg om forældremyndighed og bopæl ved at trykke her

Du kan se andet indlæg om begrebet midlertidig afgørelse ved at trykke hermcblog

 

Dette indlæg handler om Beslutninger i dagligdagen

Der er forskel på at have fælles forældremyndighed som gift eller skilt par.

Er I skilt, tager den forælder, som barnet bor hos (bopælsforælderen), de vigtigste beslutninger i barnets liv.

Bopælsforælderen bestemmer:

 • Hvor barnet skal gå i daginstitution
 • Barnets bopæl, inden for landets grænser (undtagen Færøerne og Grønland)
 • Barnets daginstitution
 • Skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning

 

Når I ikke bor sammen, giver fælles forældremyndighed alligevel en række rettigheder.

I skal som udgangspunkt stadigt være enige om:

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og indgreb
 • Skole og skolefritidsordning
 • Risikobetonede fritidsaktiviteter
 • Flytning til udlandet, herunder Færøerne og Grønland
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas

Der er dog visse forbehold.

Er I ikke enige om skolevalg, bliver barnet indskrevet på bopælsforælderens distriktsskole.

Ønsker en forælder med den fulde forældremyndighed at ændre barnets navn, skal forælderen uden del i forældremyndigheden høres, såfremt barnet har samme mellem- og/eller efternavn.

En forælder med del i forældremyndigheden kan, under særlige omstændigheder, få udstedt et pas til barnet, uden den anden forælders samtykke.

Ved fælles forældremyndighed har samværsforælderen ret til de samme informationer, som bopælsforælderen har. I praksis skal du dog tit selv gøre de relevante steder opmærksom på, at du ønsker information eller aktindsigt i dit barns journal.

Selv om man ikke har del i forældremyndigheden, har man stadigt ret til at blive orienteret om, hvordan det går barnet i skolen eller institutionen.

Men man har ikke ret til at blive orienteret om, eller deltage i, sociale aktiviteter omkring barnet i skolen eller institutionen, lige som man heller ikke har ret til aktindsigt i barnets journal.

 


mandecentrets rådgivere kan give dig en gratis samtale om lige præcis, den juridiske eller personlige  udfordring du oplever i din skilsmisse.

ring ind til os og aftal en tid på 70116263

giv os et like på Facebook eller følg os på Linked In, det hjælper os på mandecentret med at hjælpe andre

 

Sidste indlæg om barnets samvær udkommer imorgen.

 


mandecentret

 

midlertidig afgørelse – hvad betyder det?

Midlertidig afgørelse

Dette indlæg er nummer to ud af en serie på fire om forældremyndigheden.

Du kan se det forrige indlæg om forældremyndighed og bopæl ved at trykke her.mcblog

 

Dette indlæg ser nærmere på
begrebet midlertidigt afgørelse.

Statsforvaltningen kan træffe det som kaldes en midlertidig afgørelse om bopælen eller forældremyndigheden.

Denne afgørelse gælder, så længe sagen behandles i Statsforvaltningen.

Hvis I ikke når til en aftale om barnets bopæl og/eller forældremyndigheden og Statsforvaltningen afslutter sagen, gælder den midlertidige afgørelse fortsat, hvis en af jer inden 4 uger beder om at få sagen i retten. Retten tager så endelig stilling til barnets bopæl og/eller forældremyndigheden.

Hvis Statsforvaltningen afslutter sagen uden at sende den i retten, bortfalder den midlertidige afgørelse efter 4 uger, gældende fra den dato Statsforvaltningen har afsluttet sagen.

I kan dog bede om, at få spørgsmålet om bopælen/forældremyndigheden i retten uden en midlertidig afgørelse, eller efter en afgørelse er bortfaldet efter fristen på de 4 uger, men dog kun såfremt I har deltaget i et vejledende møde på Statsforvaltningen og stadigt ikke har kunnet nå til enighed.

Hvis du stadig synes, det lyder kringlet og har svært ved at finde ud af hvor du står, kan

mandecentrets rådgivere give dig en gratis samtale om lige præcis det juridiske eller personlige  problem i din skilsmisse, du har brug for at få belyst.

ring ind til os og aftal en tid på 70116263

giv os et like på Facebook eller følg os på Linked In, det hjælper os på mandecentret med at hjælpe andre

 

Næste indlæg handler om beslutninger i dagligdagen og udkommer imorgen.

 


mandecentret

 

forældremyndighed – hvornår, hvordan og hvorfor

Det er lang tid siden du har hørt fra os på bloggen, men det har sin forklaring.
To af vores rådgivere har siddet og udarbejdet et dokument vedrørende dine rettigheder om forældremyndigheden.

Det er et stort område at begive sig ind på.mcblog

Kigger du på retsinformations hjemmeside vedrørende forældremyndighed, kan du hurtigt få lovgivningen galt i halsen.

mandecentret ved, at den juridiske process kan tage lang tid og den kan være demotiverende at skulle sætte sig ind i.

Det er dog et plus i bogen, når du forberedt og kan forhandle dig frem til en godt samvær med dit barn. Hvilket du og barnet har ret til.

 

Der er fire områder, du som skilsmisse far, gør godt brug af at vide mere om:

 1. Forældremyndighed og bopæl
 2. Midlertidig afgørelse
 3. Beslutninger i dagligdagen
 4. Barnets samvær

 

I dette indlæg sætter vi fokus på

 

Forældremyndighed og bopæl

 

 • I får automatisk fælles forældremyndighed, hvis I ved barnets fødsel har været gift, eller efterfølgende er blevet gift.
 • I har også fælles forældremyndighed hvis I har været gift med hinanden inden for de sidste 10 mnd. før barnets fødsel.
 • I har også fælles forældremyndighed, hvis I har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Er I uenige om dette eller om, hvordan I vil håndtere samvær med børnene i praksis, skal Statsforvaltningen ind over.

Det er også en god ide at få vejledning i, hvordan du  klarer dig bedst i forhandlinger.

Måske du og din eks kan undgå den lange vej, fordi I formår at finde et fælles fokus for barnets og jeres bedste.

mandecentrets rådgivere kan give dig en gratis samtale om lige præcis det juridiske eller personlige  problem i din skilsmisse, du har brug for at få belyst.

ring ind til os og aftal en tid på 70116263

giv os et like på Facebook eller følg os på Linked In, det hjælper os på mandecentret med at hjælpe andre

 

Næste indlæg sætter fokus på begrebet midlertidig afgørelse og udkommer imorgen.mandecentret

beskyt børnene imod at komme i klemme imellem deres far og mor

Lige før jul sendte vi en blogserie ud om en skilsmisse tjekliste til mænd

Det sidste indlæg handler om samarbejde og børn og det kommer her:beskytte

For at du som forældre kan varetage dit barns tarv, er det en rigtig god ide, at du fra starten i en skilsmisse sætter dig ind i reglerne for, hvordan den slags sager foregår.

– Konktakt andre mænd, som er eller har været i samme situation

– Kontakt organisationer som mandecentret og foreningen far

Ingen sager er ens, og derfor er det vigtigt at du henvender dig, så du kan blive mester til at samarbejde på dine børns vegne i en svær periode.

Det er også vigtigt, at du forstår principperne for forhandlingsteknik og kommunikation, der virker.

På den måde holder du din vej fri for mudder, samtidig med, at du holder fokus for dit barns tarv.
Vi arbejder på at få lavet et indlæg der giver gode råd om forhandlingsteknikker og kommunikation, der virker.

Der skal to til at samarbejde, og én til at ødelægge det samarbejde

Det ser vi flere gange på de forskellige grupper på facebook, der varetager forældres og børns rettigheder i forældremyndighed sager. Der findes alt for mange eksempler på sager, hvor børn kommer i klemme fordi forældrene har svært ved at samarbejde.

Lige før jul skete der noget meget tragisk, som selv Dronningen svagt i sin nytårtale nævner, når hun taler om skilsmisse børn og hvor man holder jul. Et barn fik aldrig lov til at holde jul med sin far, historien kender du måske allerede, ellers kan du se mere om den her.

Vi håber på, at drengen i historien får lov til at hvile i fred. Vi håber, at faderen kommer igennem sorgen på bedst mulig vis.

Vi håber, at sådan en forfærdelig hændelse er sket for første og sidste gang.

Der findes heldigvis også eksempler på, at historien ender godt.

Samtidig med den tragiske hændelse fik to fædre hjælp til at få deres stemme hørt, og de har begge fået mere tid med deres barn. mandecentret ønsker begge fædre et stort tillykke

Trods det tragiske eksempel, hjælper det altså at kæmpe for sin sag.

Derfor, søg rådgivning og inspiration til at føre dit barns sag bedst muligt.

Hvis du står i en situation lige nu, som du har svært ved at tackle, kan du ringe ind til mandecentret og få tid til en gratis samtale, der kan hjælpe dig med at finde ud af hvilke skridt, du skal tage, for at der kan tages hensyn til dit barns tarv og jeres samarbejde. Ring 70116263.

På den måde ruster du dig til at beskytte dit barn imod at komme i klemme imellem mor og far.

Hvis du vil have konkrete råd til, hvordan du taler til dit barn, kan du se mere her og du kan også se mere på facebook her

Rigtig godt nytår

mandecentret

 

 

om at tage beslutninger selvom livet føles sort

I sidste indlæg, handlede det om at bruge intuitionen til at lette de følelsesmæssige processer, der nemt kan forekomme under en skilsmisse. Det handlede også om, at du med intuitionen kan komme nærmere de beslutninger, du skal til at tage for at vælge din fremtid.

beslutninger

Du har måske, som mange af os andre, lært, at når du skal træffe en beslutning, er det en god ide at lave en for og imod liste, eller fordele vs. ulemper. I vores indlæg om at sove på aftalen handlede det også om beslutninger, og om at sove på dem. Her kommer en anden  interessant metode, som Chip og Dan Heath har brugt mange års forskning på at finde frem til:

1. Giv dig selv flere muligheder

2. Fjern de to mest oplagte løsninger og overvej hvad du så vil gøre?

3. Lav et realitytjek på dine muligheder, hvad kan lade sig gøre, hvordan?

4. Forhold dig med distance til beslutningen, sov på den, søg råd og information

5. Vær forberedt på, at du tager fejl, men vid at du har gjort dit bedste for gøre en indsats

 

Når du står midt i en skilsmisse, kan lige præcis det at tage en beslutning være svært. Et virvar af informationer, følelser og nye hændelser flyver rundt, samtidig med, at du skal beslutte hvad du skal gøre. Måske denne metode kan gøre det nemmere for dig?

Hvis du vil vide mere om at tage beslutninger af Chip og Dan Heath kan du kigge her,

mandecentret takker kommunikationsbloggen BRO blog for at hjulpet til med at få 3 store bøgers forsknings resultater kortet ned til lige præcis den viden, vi mennesker har brug for i svære situationer.

Har du brug for rådgivning til at tage en beslutning vedrørende din skilsmisse? Kan du ringe til mandecentret og bestille tid til en gratis samtale på 70116263

mandecentret

12