Skilsmissesager: Forandringer sker i de små, og det kan mandecentret se

 

1463657_10151976843485865_1823883118_nDet er op til os selv at være med til at skabe de forandringer, vi ønsker at se.

Demonstrationen i Ringsted i uge 8, hvor Fædre viser at de også gerne vil være fædre, er et eksempel på små forandringer, der langsom er med til at skabe det samfund, vi ønsker.

Hos mandecentret skaber samtaler også  små forandringer,
og vores rådgivere arbejder også med forandringer andre steder.

Det kan kan være:

– møder med politikere eller forvaltninger, som vi prøver at påvirke til at støtte os permanet

– møder med virksomheder, for at høre om deres oplevelse, når ansatte står i skilsmisse

– møder med andre organisationer indenfor samme felt, for at trække på erfaringer og viden

På den måde er vi med til langsomt at skabe forandringer til fordel for mænd i skilsmisse.

 

I januar og februar måned har vi oplevet forandringer på tre områder:

Den første ændring oplevede vi hos Folketingets Ligestillingsudvalg i januar:

mandecentrets senior rådgiver Jan Lindell var 22. januar til lukket møde i Folketingets Ligestillingsudvalg. De ville undersøge de mange henvendelser, de havde modtaget med påstande om, at der finder forskelsbehandling sted af fædre i statsforvaltningen. Ud fra et par case stories og citater fra Familieadvokaternes et år gamle undersøgelse mente Jan at kunne svare klart, at hvis ikke de fremlagte ting dokumenterede forskelsbehandling, dokumenterede de i hvert fald en meget kraftig OPLEVELSE af forskelsbehandling, og det er vel i sig selv alvorligt.

 

Den anden oplevelse var til stormøde hos Statsforvaltningen i Odense

Den 6. februar deltog samme Jan i et arrangement i Odense, hvor statsforvaltningens ledelse havde sat alle juridiske sagsbehandlere og de børnesagkyndige stævne, bl.a. for at høre flere interessenters oplevelse af sagsbehandlingen. Det gav anledning til en god udveksling af erfaringer og påpegning af væsentlige opmærksomhedspunkter i arbejdet med at forbedre statsforvaltningens indsats i de vanskelige konfliktfyldte sager, hvor der er børn indblandet. ”Det var et meget vigtigt initiativ”, sagde Jan bagefter, ”og jeg var glad for at opleve, at ledelsen ønsker at udbygge dialogen i fremtiden. Der er i høj grad brug for samarbejde.”

 

Den anden oplevelse var også hos Statsforvaltningen i Odense i slutningen af februar:

En af vores andre rådgivere var i går til et vejledningsmøde i statsforvaltningen i Odense. Han blev så glad over, at den juridiske sagsbehandler indledte hele mødet med at slå fast, at vi sidder her for at varetage barnets ret til at have kontakt med begge sine forældre. Selv om vores mands ex ikke ville medvirke til det, var det alligevel skønt at høre det udgangspunkt blive løftet frem – som jo også er forældreansvarslovens udgangspunkt.

 

Vi håber du kan se, at mange bække små, i sidste ende bliver til en kæmpe stor å, uden at flyde over.

 

Er du midt i en skilsmisse sag eller har du bare brug for rådgivning til din situation? Ring til mandecentret og aftal tid til en gratis samtale 70116263

mandecentret