SAMARBEJD MED OS

Del denne side


Submit

Samarbejde med Mandecentret

I samarbejde med organisationer på familie-, børne- og mandeområdet tilbyder Mandecentret rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd udsat for vold i familien. Mandecentret tilbyder desuden botilbud efter Servicelovens § 110 i fem byer.

Mandecentret har indgået samarbejde med en række organisationer på familie-, børne- og mandeområdet om hjælp til kriseramte mænd. Udover midlertidig bolig tilbyder vi ambulant rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud og mænd udsat for vold i familien. Mandecentret afvikler endvidere mande- og netværksgrupper.

I samarbejde med Dialog mod Vold, Mødrehjælpen, Danner og LOKK har vi i regi af fonden Fundamentet etableret den selvejende institution Lev Uden Vold (LUV). Fra efteråret 2017 vil LUV drive en række opgaver til bekæmpelse af vold i nære relationer.

De seneste år er der kommet bevågenhed omkring, at også mænd bliver udsat for vold af deres partner, ekspartner eller andre familiemedlemmer. Fonden Fundamentet indsamler i samarbejde med Mandecentret viden om voldsramte mænd.

Læs mere om mænd udsat for vold her og ring til os på 70 11 62 63, hvis vi sammen kan løfte en opgave.

Midlertidigt boligtilbud

Hvis du er i kontakt med en skilsmisse- eller voldsramt mand og vil hjælpe ham til at tage ophold i Mandecentret, kan du eller manden selv tage den første kontakt.

Ring på vores hovednummer 70 11 62 63 eller til Mandecentret lokalt (find afdelingerne her). Så vil vi bede manden eller dig kort beskrive hans situation.

Hvis vi vurderer, at manden er i vores målgruppe, og vi får et ledigt værelse inden for en rimelig tidsramme, vil vi invitere ham til en indflytningssamtale.

Vi tilbyder mænd og deres børn midlertidig bolig i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København og på Fyn. Det sker efter Servicelovens § 110. Ofte kan vi tilbyde en ledig plads efter ingen eller meget kort ventetid. Vi har i alt 32 værelser.

Mandens ophold finansieres af mandens bopælskommune. Manden betaler desuden en egen andel. Mens manden bor på Mandecentret, deltager han i ugentlige samtaler og aktiviteter.

Hvem er botilbuddets målgruppe?

For at komme i betragtning til et værelse på Mandecentret skal manden:

Have en skilsmisse eller et parbrud bag sig og føle sig i krise på baggrund heraf, eller

Have været udsat for vold fra en partner, ekspartner eller et andet familiemedlem.

Det er desuden et krav, at manden:

Ikke har et ubehandlet alkohol- eller stofmisbrug

Ikke har en ubehandlet psykisk diagnose

Manden skal derudover opfylde de almindelige kriterier for at blive visiteret til et botilbud efter Servicelovens § 110. Det vil blandt andet sige, at han skal være uden bolig eller uden mulighed for at opholde sig i den. Han skal også have behov for aktiverende støtte, omsorg og hjælp.

Vi henvender os til mænd med og uden børn.

KONTAKT OS FOR MERE

TELEFON: 70 11 62 63 MAIL: info@mandecentret.dk