PRESSE

Del denne side


Submit

Pressekontakt for Mandecentret, kontaktinfo på relevante eksperter, love, statistik samt rapporter og undersøgelser inden for områderne mandecentre, mandekrisecentre, voldsramte mænd og mænd i krise.

Der er stigende fokus på voldsramte mænd og mænd i krise. Hos Mandecentret oplever vi også stadigt flere henvendelser fra mænd, der ønsker hjælp og rådgivning eller et midlertidigt sted at bo i forbindelse med skilsmisse eller et parbrud, samvær med børn eller vold.

Vi er interesserede i at gøre det nemt for pressen at tage fat i de problemstillinger, vi arbejder med. Derfor har vi her samlet en række ressourcer, som vi håber kan hjælpe journalister og andre godt på vej.

PRESSEKONTAKT VED MANDECENTRET

Direktør Morten Kjær Egebjerg
Telefon: 24 29 98 22
E-mail: mke@mandecentret.dk

AFDELINGSLEDERE VED MANDECENTRET

Aalborg – René Vinding Christensen
Telefon: 70 25 90 19
E-mail: aalborg@mandecentret.dk

Aarhus – Kim Nidam
Telefon: 70 25 90 18
E-mail: aarhus@mandecentret.dk

Esbjerg – Teddy Jalk
Telefon: 70 25 90 14
E-mail: esbjerg@mandecentret.dk

Fyn (Odense) – Michael Hammer
Telefon: 70 25 90 12
E-mail: fyn@mandecentret.dk

København – Christina Kirkegaard
Telefon: 70 25 90 06
E-mail: info@mandecentret.dk

MÆND UDSAT FOR VOLD

Mandecentret og fonden Fundamentet driver et specialiseret tilbud til voldsramte mænd som led i Den Nationale Handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer. Botilbud og rådgivning sker i Mandecentrets afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København og på Fyn. Projektet løber fra januar 2016 til udgangen af 2018.

Læs mere om projektet ‘Mænd udsat for vold’ her

EKSPERTER

Svend Aage Madsen, Forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet
Telefon: 26 21 28 51
E-mail: svaam@rh.dk / svendaage@madsen.mail.dk
WWW: svendaagemadsen.com

Ask Elklit, professor, leder af Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU
Telefon: 65 50 23 20
E-mail: aelklit@health.sdu.dk
WWW: findresearcher.sdu.dk/ask-elklit

Sarah Bøgelund Dokkedahl, Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU
E-mail: sdokkedahl@health.sdu.dk
WWW: findresearcher.sdu.dk/sarah-boegelund-dokkedahl

Kenneth Reinicke, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Telefon: 40 84 59 74
E-mail: kennethr@ruc.dk
WWW: forskning.ruc.dk/kennethhr

Karin Helweg-Larsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Telefon: 22 44 19 51
E-mail: karinhelweglarsen@gmail.com

Kuno Sørensen, psykolog ved Red Barnet
Telefon (Red Barnet presse): 29 25 56 46
WWW: redbarnet.dk/kuno-sorensen

Lev Uden Vold (Pressekontakt)
Lotte Grostøl, Sekretariatsleder
Telefon: 31 66 44 41
E-mail: lg@levudenvold.dk
WWW: levudenvold.dk

Dialog Mod Vold
Susanne Nour Magnusson, Direktør
Telefon: 50 99 32 91
E-mail: susanne.magnusson@dialogmodvold.dk
WWW: dialogmodvold.dk

Selskab for mænds sundhed
Svend Aage Madsen, formand
Telefon: 26 21 28 51
E-mail: svaam@rh.dk / svendaage@madsen.mail.dk
WWW: sundmand.dk

LOVGIVNING

– Serviceloven
– Forældreansvarsloven

STATISTIK

– Årsstatistik 2014 – Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen 2016)

– Årsstatistik 2013 – Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen 2014)

– Årsstatistik 2012 – Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen 2013)

RAPPORTER OG UNDERSØGELSER

Hvornår er partnervold vold? (Voxmeter for Mandecentret 2018)
Undersøgelse af danskernes opfattelse af partnervold gennemført i Voxmeters internetpanel med danskere 18 år+. Den er repræsentativ for hele den del af den danske befolkning, der har internetadgang. Der er indsamlet data fra 1000 respondenter.

Undersøgelse af indbyrdes vold (Dialog Mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren 2018)
Undersøgelse af Sarah Bøgelund Dokkedahl og Ask Elklit, der efter gennemgang af mere end 200 internationale undersøgelser konkluderer, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i voldelige parforhold. Den viser desuden, at kvinder i parforhold med indbyrdes vold er en anelse hyppigere voldelige over for deres partner. Samtidig slår rapporten fast, at mænd påfører kvinder større fysisk og psykisk skade ved udøvelsen af vold. Læs også ligestillingsministerens pressemeddelelse her.

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn (Red Barnet 2017)
At kvinder udøver vold og begår seksuelle overgreb mod børn bliver der sjældent sat fokus på. Disse temaer bliver belyst i denne faglige rapport fra Red Barnet, som gennemgår forskning, litteratur og internationale undersøgelser med henblik på at belyse udbredelse, myter og dilemmaer.

Undersøgelse af indsatsen på mandecentre og mandekrisecentre (Socialstyrelsen 2014)
Undersøgelse af, om støtte fra et mandecenter har en forebyggende virkning i forhold til at undgå, at mænds livskrise medfører social deroute (fx arbejdsløshed, økonomiske problemer, misbrug, kontaktbrud med familie og evt. børn mv.).

Partnervold mod mænd i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed 2012)
Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om mænd, der udsættes for vold fra deres partner. Statens Institut for Folkesundhed har afdækket det aktuelle omfang og karakteren af partnervold mod mænd i Danmark samt de eksisterende tilbud til voldsudsatte mænd. Derudover er nogle af de barrierer, mænd kan opleve i forhold til at søge hjælp, beskrevet.

Vold i nære relationer – omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed 2012)
Opfølgning på Statens Institut for Folkesundheds to tidligere rapporter om partnervold i Danmark fra 2004 og 2007. I rapporten beskrives den aktuelle forekomst af partnervold blandt mænd og kvinder i Danmark, udviklingen i de seneste ti år og de forebyggelsesinitiativer, der er gennemført og/eller igangsat gennem de nationale handleplaner 2002-2004 og 2005-2008 og 2009-2012 til bekæmpelse af vold i nære relationer.

Mandekrisecentre i Danmark – en undersøgelse af tilbud til mænd i krise (Mandecentret 2010)
Empirisk indsamling af informationer og elementær viden om tilbud til mænd i krise.

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd i krise (Kenneth Reinicke 2008)
Rapporten beskriver de omstændigheder, der gør sig gældende vedrørende mænd i krise og hvilke behandlingsmuligheder, der er tilrådelige. Der er fokus på de socialiseringsprocesser, som i særlig grad er årsag til, at mænd ikke føler sig berettigede til at indrømme, at de befinder sig i en krise og derfor tøver med at efterspørge hjælp.

KONTAKT OS FOR MERE

TELEFON: 70 11 62 63 MAIL: info@mandecentret.dk