KOM TIL SEMINAR FOR FAGPERSONER

Når partnervold rammer mænd – hvad så?

mandecentret
 
Sæt kryds i kalenderen den 6. december, hvor Mandecentret afholder et seminar for fagpersoner.
 
Tilmelding senest den 18. november på ljj@mandecentret.dk.

 
13.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk vold fra deres partner. Volden er dybt tabu-belagt, og det meste falder under radaren. Kom og bliv inspireret til dit arbejde med mænd, der måske ikke selv taler om volden.
 
Mandecentret fungerer som krisecenter for mænd. Under den nationale handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer er Mandecentret anker for en national indsats, der udover at tilbyde bolig og rådgivning, indsamler viden om mænd udsat for vold i nære relationer.

 

Det første af tre projektår er nu gået, og på seminaret fremlægger Mandecentret den foreløbige viden om bl.a., hvordan volden udspiller sig, hvilke konsekvenser den har, og hvordan man som fagperson kan hjælpe familier til et liv uden vold.

 

Oplev bl.a.

  • Svend Aage Madsen, chefpsykolog, formand for Forum for Mænds Sundhed og samarbejdspartner på Mandecentrets tilbud til mænd udsat for vold.
  • Kira Appel, chefkonsulent i Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
  • Personlige fortællinger om det at bede om hjælp og vigtigheden af at blive mødt.
  • Centerledere, projektmedarbejdere og rådgivere fra Mandecentret.

 

PRAKTISK

Dato: Tirsdag, 6. december 2016.
Tidspunkt: 14.00-17.00
Sted: Store Sal, opgang H Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Tilmelding: Tilmeld dig på ljj@mandecentret.dk. Frist den 18. november. Ved udeblivelse faktureres et no show-gebyr på 100 kr.
Pris: Seminaret er gratis.
Målgruppe: Seminaret henvender sig til socialrådgivere, politi, terapeuter og andre, der møder mænd i det daglige arbejde, samt branchefolk, der arbejder specifikt med vold i nære relationer, og øvrige samarbejdspartnere.


 

PROGRAM

DEL 1 – HVAD ER PARTNERVOLD MOD MÆND OVERHOVEDET?

13.40 Ankomst og forfriskning
14.00 Intro
– Morten Kjær Egebjerg, direktør i Mandecentret

14.10 Partnervold mod mænd: En ny æra?
– Kira Appel, chefkonsulent i Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
14.25 En fortælling fra en mand udsat for partnervold: ”Hvad har du gjort, siden hun slog dig?”
– Jørgen
14.35 Erfaringer fra Mandecentrets bo- og rådgivningstilbud til mænd udsat for vold: ”Nej, jeg er ikke voldsudsat, men jeg ville ønske, hun ville holde op med at slå”
– Jørgen Juul Jensen, faglig projektleder på Mandecentrets bo- og rådgivningstilbud til mænd udsat for vold og Nina Haggren Nielsen, projektkoordinator på Mandecentrets bo- og rådgivningstilbud til mænd udsat for vold
15.15 Pause. Kaffe og networking

 

DEL 2 – KOMMUNIKATION TIL OG MED MÆND

15.30 Mænds reaktioner og kommunikation med mænd
– Svend Aage Madsen, chefpsykolog, formand for Forum for Mænds Sundhed og samarbejdspartner på Mandecentrets tilbud til mænd udsat for vold
15.55 Samarbejde på tværs af organisationer
– Michael Hammer, centerleder i Mandecentret Fyn
16.05 En fortælling fra en tidligere beboer på Mandecentret: – ”Det betyder alt, hvordan vi møder hinanden som mennesker”
– Laugrits

 

DEL 3 – NÅR FAR OG BARN BLIVER ADSKILT

16.15 Psykisk vold – når en forælder afskæres kontakt til barnet
– Jan Lindell, seniorrådgiver i Mandecentret København og René Vinding Christensen, jurist og centerleder i Mandecentret Aalborg
16.30 En krisecentererklæring for mænd
– Anne-Kathrine Salversen, jurist og rådgiver i Mandecentret Aarhus
16.40 Outro og networking
– Morten Kjær Egebjerg, direktør i Mandecentret
17.00 Slut