Gruppemøder for dig, der ønsker at komme styrket videre i livet efter skilsmisse.

”Mit møde i gruppen slår alt. De lytter til dig, og du lytter til dem. Det er det bedste man kan foretage sig”

”Det er rart at sætte ord på hvad jeg har det svært med og dejligt at jeg ikke er alene om at have det svært”

”Jeg ved ikke hvor jeg ville have været i dag, hvis det ikke havde været for gruppen”

”Det har været fantastisk at komme væk fra de fire vægge og allerede på vej herind kan jeg trække vejret mere frit”

”Nu er jeg mere klar på mig selv og parat til at gå videre med mit liv”

 

Det fælles udgangspunkt for Netværkets gruppemøder er deltagernes livssituation i forbindelse med den aktuelle skilsmisse. Skilsmisse binder umiddelbart deltagerne sammen, og forstærkes gennem deling af fortællinger, nysgerrighed og dialog herom.

Gruppesamtalerne bevæger sig som regel videre end skilsmissen, til også at handle om ønsker og drømme om hvordan deltagerne vil leve på sigt. Undertiden finder enkelte mænd tilbage til tidligere partner, men i de fleste tilfælde bliver gruppemøderne snarere en proces, som fører frem til den vej, som den enkelte efter skilsmissen vælger at begive sig ud på. Ikke sjældent, bliver det til en beslutning om at være nærværende tilstede som en ansvarlig far overfor børnene. Og samtidig tage beslutning om at tage de ting, der er vigtigt for den enkelte, alvorligt i det videre levede liv. Hvad har fyldt og hvordan har du haft det siden sidst, er vigtige spørgsmål og afsæt for samtale. Herfra udspringer aftenens tema, som kunne være:

 • Hvor kom jeg fra og hvor er jeg nu i mit liv?
 • Hvordan finder jeg frem til det liv der vigtigst for mig for at leve?
 • Hvordan finder jeg balancen i livet mellem nærhed og frihed?
 • Hvordan siger jeg farvel til min tidligere partner og opbygger en ny relation?
 • Hvordan tackler jeg min relation til børnene, så det bliver opbyggeligt?
 • Hvordan kan der komme noget godt ud af noget, der også gør så ondt?
 • Hvordan får jeg sagt det jeg mener, så min partner kan høre det og uden at det bliver misforstået?
 • Hvad er en god ven for mig, hvad har jeg med af erfaringer – og hvordan skaber jeg gensidige relationer?
 • Hvordan kommer jeg videre og tager de skridt der gør en forskel?

De spørgsmål der stilles og de svar der gives, kaster den enkelte ud i tanker og processer som næppe før var mulige. Alle der involverer sig går bekræftede, berørte og berigede derfra.

Langt de fleste oplever sig meget alene midt i og oven på en skilsmisse, eftersom mange i samlivet med deres partner, har droppet egne venner. Relationer til mandlige venner er ofte sparsomt. Der er imidlertid et stort ønske fra mændene om at få skabt fællesskaber, hvor der kan tales om de emner, der betyder noget. Her er Netværket et vigtigt sted at træne eller genfinde den kunst det er at være i gensidige og styrkende relationer. Erfaringer med at være sammen om noget, der også er sårbart og svært at håndtere, betyder, at der også udenfor gruppen ofte kan åbnes op for givende relationer. Gennem gruppeforløbet lærer deltagerne hinanden at kende, og lærer at rumme, at nogle holder op og andre kommer til.

Et betydningsfuld element for den enkelte er den genkendelse og identifikation, der ligger i at møde andre i en lignende situation. At kunne lytte nysgerrigt til de andre og at være parat til at dele sine fortællinger med de andre i gruppen, uden at blive vurderet som hverken rigtig eller forkert, er det afsæt, som nok er allermest betydningsfuldt. Ligesom det at blive inspireret af de tanker og handlinger som andre foretager i en tilsvarende situation. Viden og livserfaring deles. Til deltagernes egen overraskelse viser det sig, at alle rummer ressourcer og at der kan kaldes flere frem. Gruppeprocessen styrker som regel ressourcerne og deltagerne kommer i kontakt med mere foretrukne fortællinger, der gør at de kan tage mere bevidste og målrettede skridt i livet. Gruppen bliver for en tid et yderst vigtigt ankerpunkt blandt lige mænd.

Mandecentret sigter med gruppesamtaler i Netværket mod:

at gøre det muligt for mænd i skilsmisse at mødes med andre mænd i en lignende livssituation i et trygt, nysgerrigt, livgivende og ikke-dømmende dialogisk rum – et rum præget af stimulerende samtaleformer, der bidrager til at isolation og følelser af skam og skyld kan mindskes, ophæves eller håndteres mere realistisk, herunder:

 • at gøre det muligt, at nærværende livsfortællinger kan folde sig ud og give den enkelte mulighed for, at give udtryk for og få sat ord på følelser eller vanskeligheder, som de opleves lige nu
 • at træne deltagere i at lytte nysgerrigt til andre, og herigennem erfare, at selv om den enkelte mands historie er særlig, så deler andre ofte tilsvarende erfaringer og smerter
 • at blive inspireret af hvad andre finder vigtigt i livet, hvordan de har tacklet særlige situationer og hvordan de er kommet videre i livet
 • at skabe en gruppe, der giver følelser af tilhørsforhold, og derved bidrager til at mændene bliver bedre til at indgå i fællesskaber og til at styrke gensidige relationer til andre mænd
 • at give mulighed for at der kan etableres venskaber ved at trække på hinanden på og udenfor møderne – og at venskaber undertiden kan fortsætte efter at gruppen er ophørt
 • at træne kommunikative færdigheder, herunder at arbejde med hvordan man(d) nysgerrigt kan stille undersøgende spørgsmål til hinanden og klart og med respekt for andre, kan udtrykke egne tanker
 • at deltagerne gennem samtalerne får øje på kulturelle normers betydning for den enkelte, (f.eks. om hvad det vil sige at være mand), og herfra letter mændenes pres på sig selv og på deres relationer
 • at bidrage til at gruppen sammen tør kaste sig ud på ukendt land og f.eks åbne til tanker om, at fællesskaber med andre mænd kan rumme mange facetter og at der er mange mulige måder at leve livet på

Netværkets gruppemøder afholdes i mandecentrene i Aalborg, Århus, København og på Lolland-Falster.