TV2 FYN: MANDECENTER OPRETTER BOLIGTILBUD

Nå, hej, far, du er her forresten også – kommentar

På baggrund af Kronikken fra Berlingeren den 14. december skrevet af den kvindelige kultursociolog Patrizia Madsen og den mandlige professor ved Syddansk Universitet Gunnar Lind Haase bringer Mandecentret en ekstra lille kommentar.
Artiklen blev delt 22 gange fra vores Facebook Side, og 5143 er blevet opmærksomme på problematikken via disse delinger og de 44 likes indlægget fik.
Det betyder meget for vores arbejde, at andre gør opmærksomme på denne problematik og vi synes artiklen er spændende fordi den på baggrund af forskning, viser de forskelle og faktisk diskrimination af skilte fædre i forhold til skilte mødre, som sker. En meget klar og nøgtern beskrivelse, som også ofte erfares i Mandecentrets arbejde. Det er på tide at opdatere lovgivningen og invitere både forskere og nogle få aktører på området til dialog for at virkeliggøre dette. Fjern et væsentligt element af kønskamp fra skilsmissen og der bliver færre tab for alle.
Hvem vil hjælpe med til at skubbe på og hvilke politikere ønsker en grundlæggende reform?
Fokus er relationsomlægning i skilsmissen – som bl.a. Center for Familieudvikling underviser,
På den måde afhjælper vi afbrudte eller meget skævvredne relationer.
Kh. Mandecentret

Lov om Samværschikane

På baggrund af den nye Skilsmissepakken 2015 er der kommet en lov om samværschikane.

Tanja Graabæk fra Hvert 3. barn har bidraget med dette indlæg om netop dette emne.

Tanja Graabæk

Ny lov om samværschikane (skilsmissepakke 2015)

Hvert 3. barn yder hver dag juridisk og psykologisk rådgivning til forældre og børn, der kommer i klemme, når familier går i opløsning – med fokus på barnets behov. De har særligt specialiseret sig i sager hos kommunen og Statsforvaltningen og oplever derfor på tæt hold, hvor vigtigt det er at opbrudte familier får kendskab til nye regler af betydning for opbrudte familier. Det gælder også de nye ændringer til skilsmissepakken:

Den 1. oktober trådte ændringerne af skilmissepakken (Chikanepakke 2) i kraft. Reglerne er blevet revideret for at imødekomme en generel utilfredshed med håndteringen af skilsmissesager. Målet er at modvirke samværschikane og sikre, at skilsmissebørn ikke kommer i klemme mellem deres forældre.

Uanset om der er chikane i jeres opbrudte familie eller ej, er det vigtigt at kende de 6 nye regler, der jo gælder for alle opbrudte familier:

Automatisk erstatningssamvær

Det vil nu være således, at når et samvær aflyses – uanset årsagen – skal der automatisk lægges et erstatningssamvær i den efterfølgende uge på samme tidspunkt og i samme tidsrum, som det aflyste samvær.

Hurtigere sikring af kontakt til barnet

For at sikre barnet ikke mister kontakten til den ene forælder efter f.eks. samlivsophævelsen, kan Statsforvaltningen nu træffe en hurtigere (foreløbig) afgørelse om kontaktbevarende samvær. Samværet fastsættes efter en forudbestemt graf baseret på barnets alder.

Mødepligt til vejledningsmøder

Der er mødepligt til alle møder i Statsforvaltningen, der afholdes med deltagelse af en jurist.

Rammer for bopælsforælderens ferieafholdelse

Hvis en bopælsforælder ønsker at afholde ferie med barnet uden for skolernes ferier, kræver det nu den samværsberettigedes samtykke. Hvis det samtykke ikke kan opnås, kan bopælsforælderen søge Statsforvaltningen om godkendelse af ferieafholdelsen (man søger da om at samværet bortfalder i ferieperioden).

Midlertidige samværsafgørelser ved uenighed om bopæl og/eller forældremyndighed

Når domstolene behandler en sag om bopæl og/eller forældremyndighed, har Statsforvaltningen ofte fastsat et midlertidigt samvær, der skal gælde mens retssagen verserer. Et sådant samvær forsætter nu automatisk (som endeligt samvær) efter retssagens afslutning, hvis den samværsberettigede taber sagen.

Tilbud om børnesagkyndig rådgivning i fogedretten

Hvis et barn ikke bliver udleveret til eller fra samvær, kan fogedretten nu anmode Statsforvaltningens børnesagkyndige om at tage ud og tale med forældrene. Målet er at få forældrene til at indgå en aftale. Sker dette ikke, vil fogedretten dog tage stilling til om barnet skal tvangsfuldbyrdes.

_________

Bemærk, at der er en række udfordringer forbundet med visse af de nye regler, som du skal være opmærksom på. Du kan læse om nogen af udfordringerne på Hvert 3. barns webside.

 

Mandecentret takker Tanja Graabæk og Hvert 3. barn for at bidrage med dette blogindlæg.

Har du brug for rådgivning ved skilsmisse eller parbrud?

Ring for gratis rådgivning på 70116263

Vejen til maskulin autenticitet

Karl-Otto sidder til daglig, som rådgiver på Mandecentret i Aalborg. Her rådgiver han mænd under skilsmisse eller parbrud.

Når han ikke arbejder for Mandecentret, arbejder han med sin egen praksis, hvor han hjælper mænd med at være tro mod deres maskuline autenticitet.

Vi synes det er en spændende tilgang til at få overblik og styr på sine følelser og i dette blogindlæg fortæller Karl-Otto om sin metode:

Når jeg bruger de 4 maskuline arketyper i min Lifecoaching af mænd er det fordi det giver klarhed, overblik og konkrete muligheder for at navigere gennem de svære tider.
De 4 maskuline arketyper bygger på Carl. C Jungs arbejde om arketyperne og er udvikler af Robert Moore og Douglas Gillette til at bestå af Kongen, Krigeren, Magikeren og Elskeren, og de repræsenterer på en måde vores 4 forskellige intelligenser eller kropsdele om du vil.
Vi har alle en del af hver type i os.
Kongen repræsenterer hovedet med visioner, værdier, klarhed som giver retning og formål i livet
Krigeren repræsenterer kroppen med dens livsenergi, handlekraft, udholdenhed, helbred og sundhed.
Magikeren repræsenterer vores indsigt i os selv og andre, samt vores evne til at håndterer følelser og tanke mønstre og skabe ny værdi af dette.
Elskeren repræsenterer hjertet og vores empatiske evner. Som igen tegner kvaliteten af vores relationer og vores evne til at nyde det smukke og det skønne i tilværelsen.

Når du har ubalance i en arketype og har for meget eller for lidt af den, vil den pendulere mellem et aktivt eller passivt polariserende skygge mønster.

Kongen bliver tyrannisk overansvarlig eller ansvarsløs.
Krigeren bliver tromlende sadistisk eller en kujonagtig dørmåtte.
Magikeren bliver manipulerende og snu eller naiv og uskyldig.
Elskeren bliver afhængig af div. substanser og oplevelser eller kollapser i isolation og depression.

Når du får afklaret hvor ubalancen er, får du et nyt godt overblik og et konkret valg ift. din handle og væremåde. Du får balance i de enkelte arketyper og de samarbejder som et team.
Det gør at du får nemmere ved at lede dig selv på en fornuftig og sammenhængende måde.
Du får styr på dig selv, din kærlighed og dit parforhold, din roller som forældre og familiemand.
Du får mod på at stå ved dig selv og gøre mere af det du brænder for, det der gør dig stolt og glad.
Du håndterer stress og pressede situationer og kommer styrket ud af den forandring du går igennem.

Karl-Otto Sandvik

Karl-Otto

Mandecentret

Her kan du læse mere om Karl-Ottos arbejde udenfor Mandecentret

Men’s Health Week 2015 – tjek dig selv mand

Men’s Health Week – en af Danmarks mest vigtige events

Over 100 kommuner deltager i eventet som varer en hel uge landet over , og der findes et hav af aktiviteter som på den ene eller anden måde er med til at fremme viden om sundhed til mænd.

I år er det de unge mænd, der bliver sat fokus på, og det er der en god grund til, unge mænd har 300% større dødelighed end unge piger.

Den sætning lader vi stå lidt for sig selv.

Men vi kan hurtigt vende tilbage til udfordringen:

At mænd generelt taler for lidt om hvordan de har det, og de lytter for lidt til de advarselssignaler deres krop og omgivelser sender dem.

Hvorfor det er sådan? …ja det er der sikkert mange svar på, men vi tænker mere over hvad kan vi gøre ved det?

Hvem kan hjælpe, hvordan skal der hjælpes? Så mænd bryder statistikkerne om højere dødelighed end kvinder.

Et godt eksempel på hvordan man kan starte tidligt med at påvirke unge mænd til at holde øje med deres helbred er gennem sport. Det har sportsorganisationen GAME og Lungeforeningen bevist, i deres samarbejde om undervise i sundhed gennem basketball.

For hvad betyder det egentlig for kapaciteten på banen hvis man ryger eller drikker?

Forum for mænds sundhed opfordrer alle mænd til at tage deres sundhed alvorligt med deres nye kampagne, hvor mænd kan tjekke sig selv, via nettet. Uden nogen følger med. Kampagnen og mulighed for at tjekke dig selv finder du via linket på billedet:

tjekdigselvmand

Og efter statistikkerne at dømme er et tiltag som dette, et stort og relevant skridt på vejen til bedre sundhed for mænd.

Vi fra Mandecentret er taknemmelige for den indsats Forum for Mænds Sundhed sætter for dagen, i missionen om at forbedre mænds sundhed.

Vi ser frem til mange år med mange flere sunde mænd.

Mandecentret

 

Har du, eller kender du nogen der har brug for hjælp før, under eller efter en skilsmisse eller et parbrud?

Ring 70116263

 

Gradbøjer du ordet vold? Se her hvordan du lærer, at karakterisere vold som vold

Vender du den anden kind til, når tingene flyver omkring, fordi din partner/eks har set sig sur på dig?

Mange mænd gør, og vold findes i mange forskellige former. Jo mere den anden kind bliver vendt til, jo større chance er der for, at det fortsætter og at det går ud over selvværdet hos den voldsudsatte.

Definition af vold:

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.
Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Du kan se mere her:  Socialstyrelsens voldsnetværk.

 

Vold har mange former uanset køn og mænd rammes også, som Jørgen Juul Jepsen, rådgiver fra Mandecentret siger:

”Registreringer af Mandecentrets brugere viser, at over 10 procent af de henvendelser vi får, drejer sig om vold mod mænd. Spørger man manden selv, viser tallene sig større.”

 

5 tegn på, at du er udsat for psykisk eller fysisk vold.

  1. Bliver du gentagne gange truet med, at børnene bliver fjernet fra dig?
  2. Er der tendens til, at tingene flyver rundt efter dig, når I prøver at tale sammen om hverdagen eller andre ting?
  3. Får du jævnligt ”dask” af din kone/eks, når I er uenige, eller du har gjort noget forkert?
  4. Bliver du udsat for ekstrem kontrol i dine daglige handlinger derhjemme?
  5. Får du sms’er med trusler?

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er udsat for vold, på den ene eller den anden måde?

Ring til Voldmodmand.dk og få flere svar om din situation. Tlf. 50800750  mellem 10-15

Vold mod mand

Når en far tackler savnet til sit barn

Dette indlæg handler om at tackle det store savn man som far har, de dage man er alene.

Fædre savner ligesom mødre også deres børn, når de ikke ser dem.

På Facebook gruppen Samvær og Trivsel findes en tråd, hvor en far spørger ind til, hvordan han tackler savnet til sin søn, de dage sønnen er hos moderen.

Jesper Jensen, der har været med til at starte gruppen, fortæller om det han kalder en ”savnecyklus”:

”Jeg har haft dem i 7 dage, det er dejligt, men jeg må indrømme jeg bliver også træt, 7 dage alene med dem og specielt i de travle uger.
Så efter jeg afleverer kommer der typisk et par dage eller en, hvor jeg lige ånder lettet op, så er der ro og fred og måske endda tid til at støvsuge, hehe. Derefter kommer der nogle dage hvor det sådan går lige op, jeg kan ting jeg normalt ikke kan, men de mangler da, sådan noget for noget.

Til sidst på ugen dog, der savner jeg dem helt vildt, nu er det snart længe siden jeg har set dem, men jeg tænker også på at de nu endelig nyder at ha fri fra skole, kunne slappe af og det gør mig glad på deres vegne og så glæder jeg bare til mandag når jeg henter, de kram der venter.

Mandag er jeg som regel lige lidt softy i det, og sidder jeg klar når skolen slutter klokken 14, helst lige udenfor døren, at det så også giver mulighed for at snakke med yndlings SFO pædagogerne i fred og ro er bare win win.

Synes jeg klarer de uger fint, klappe mig selv på skulderen, du er dygtig Jesper  … Der hvor den er grim er sommerferien, puuuuha!!! Det er en lang lang lang ferie  hehe.”

Der er flere svar på tråden, både fra kvinder og mænd. Og det viser sig, at på det område, der er forældre ens, uanset køn. Man savner sit barn eller sine børn, når de er hos den anden.

Det handler selvfølgelig også en stor del om hvor meget og hvornår man har sine børn. Jo mindre man har dem , jo mere savner man dem. Og det kan måske være lidt nervepirrende at skulle være sammen, når der går 14 dage imellem, fordi der i børns verden kan ske rigtig meget på 14 dage. (det kan der selvfølgelig også i de voksnes verden…)

 

Hvad gør man så?

  • Hvad kan man så egentlig gøre når savnet står på? 
  • Hvad gør en far egentlig de dage han er alene?
  • Hvordan får far tiden til at gå?
  • Og hvordan sørger far for at holde sig i gang uden at falde i staver over savnet?

 

Et af forslagene er at have billeder af sit barn eller sine børn rundt omkring i huset.

Et andet forslag er at lave så meget som muligt, mens man er alene.

Det bliver dog også nævnt, at det er vigtigt at finde ro med sig selv og lave ingenting.

De fædre som stadig har et godt forhold til barnets / børnenes mor kan selvfølgelig aftale, at man kan ringe og tale sammen, men som Jesper Jensen skriver det, så er det måske mere et forældre behov, og måske man skal lade det være op til barnet eller børnene selv om de har brug for at tale i telefon.

Jesper Jensen tilføjer:

”Jeg tænker man skal erkende at det er ok at savne og så glæde sig til de kommer, bliver det for overvældende må man tage affære jo, man kan f.eks være lige så skør som mig og ligge sig til at sove i en af ungernes senge når det er aller værst.”

 

Vi mener bestemt det er sundt at erkende og samtidig glæde sig over de små ting for at savnet føles lettere eller mindre. Plus det faktum, at man husker at rose sig selv, når det går godt.

 

Hvad gør du som far eller mor, når du savner dine børn?

Giv os endelig dit bud i kommentarfeltet. Det kan gavne andre i deres savnecyklus.

 

Tak til Jesper Jensen for at ville medvirke i dette indlæg og tak til dig for at dele hvis du mener en far eller mor har brug for at læse.

 

Mandecentret – hjælper fædre før, under og efter en skilsmisse.

Ring på 70116263 hvis du er i krise pga skilmisse.

Far savner sine børn

I dagligdagens uretfærdigheder som skilsmissefar…

Hvad gør du,

når uretfærdigheder står højest på nethinden?

når du vågner og ved,

at det du ønsker allermest ikke er muligt?

 

Indlægget her er en hyldest til de fædre, som selvom de ikke må se deres børn

holder dampen oppe.

Det er en hyldest til fædre, som trods uretfærdige afgørelser, alligevel holder hovedet koldt

og lever livet på trods af den smerte, der konstant sidder i hjertet.

 

Smerten i ikke at følge barnet mens det vokser,

mens det udvikler sig og mens det har brug for farens kærlighed og omsorg.

 

Nogle dage er selvfølgelig sværere and andre, men hvad gør den mand, som med et stik

i hjertet vågner hver morgen og skal motivere sig til at leve livet.

På nye præmisser, med nye gøremål, måske brevskrivning til diverse instanser, for det sker,

at fædre må forsvarer sig i sager, som for os udefra virker ufattelig uretfærdige, og som tit

mere forstås som en magtkamp om retten til at få ret eller magt eller …?

 

På mandecentret møder vi mange fædre med udfordringer der bunder i sager om magt.

Rådgivning til fædre er tit formulering af breve, rådgivning omkring den personlige

situation og rådgivning om lovgivning og paragraffer.

Hver mand  tackler sin situation på sin egen måde.

Nogle gange tager det lang tid, andre gange driver lysten, til at komme videre, værket,

og det giver bonus, uanset hvor lang tid der bliver brugt på at rette op på en situation,

 

Så længe der bliver arbejdet på sagen.

Uanset hvilke situation du står i, og har du et stik i hjertet

pga et savn, en uretfærdighed eller andet, så vid at du er langt fra alene.

Dette indlæg er startet på baggrund af det billede jeg viser nu,

fra en far som er mere far for sine venners børn end sit eget.

Og her er en af hans måder at bearbejde sagens gang på:

fra en far

At aflevere visdomsord som disse, når man er presset, viser

overblik, overskud og handlekraft, og det tæller i alle henseende.

En indstilling der gør stærk i stormen og som inspirerer andre

til at holde hovedet højt selvom trykket er tungt.

Specielt hvis livet er hårdt.

Tak fordi du læser med

Tak til Thomas Kristensen for at motivere sig selv og inspirere andre
og give os lov til at dele billedet med dette ene stående budskab.

mandecentret

ps. vi er stadig igang med vores storstilede §8a kampagne, og du kan stadig være med til at sikre

at vi bliver §8a godkendt, så alle vores støtter kan trække beløbet de har doneret fra i skat.

Læs mere her

mandecentret til fashion event med Mond of Copenhagen på XO Burgers & Steaks

mandecentret  til fashion event i anledningen af modeugen.

Det lyder mærkeligt, men den er god nok.

Med rød løber, ildkugler, burgesr, dj og jakkesæt var mandecentret en del
af det festlige setup på Axeltorv 3 i indre by.

XO Burgers & Steaks serverede miniburgers og champagne og Mond of Copenhagen
havde et skræddersyet jakkesæt på højkant til alle som købte et eller flere lodder.

Hvoraf alle pengene gik ubeskåret til mandecentret arbejde med at blive § 8a godkendt.

Efter entréen på den røde løber blev der budt velkommen med lækker Moet og dernæst
blev der serveret miniburgers fra XO Burgers & Steaks.

Kl halv ti startede indsamlingen og salg af lodder, og sikke en fest:

mandecentret fik på 2,5 time 22 nye støtter til §8a og 2’200 kroner til arbejdet i dagligdagen.

Det er dejligt, at så mange, som ingen forbindelse normalt har til mandecentret, støtter så godt
op om vores sag. Og det var en fornøjelse at være i så fint selskab, hvor det eneste vi fra
mandecentret skulle gøre, var at fortælle hvem vi var og sørge for indsamlingen.

 

Her er lidt billeder fra aftenen

IMG_1912 IMG_1848Jakkesæt fra Mond of Copenhagen og miniburgers fra XO Burgers & Steaks, gør de fleste mænd glade.
Og tøjet sidder faktisk endnu bedre og maden smager mere lækkert når man(d) har det godt.

Det var temaet for aftenen, og det trak blandt andet bloggeren Joen til festen. Joen har en af de bedste blogs
i Danmark fra mand til mand, og du kan se ham her til venstre hvor ham matcher Mond of Copenhagen.

Joens blog hedder StayClassy.dk og du kan finde den her.
IMG_1932 IMG_1936

Sidste billede viser aftens vinder af et skræddersyet habitsæt fra Mond of Copenhagen.

Der er et kæmpe tak fra alle os på mandecentret til alle jer som var forbi og støtte os og vise,

at når vi fortæller hvem vi er, så kommer der mere opbakning.

Vil du også støtte op, kan du støtte med minimum 50 kroner på

0268-10124506, Danske Bank

sæt dit tlf nummer i tekst til modtager,når du overfører
så vi kan registerere dig korrekt.

 

mandecentret

 

Fakta om:

XO Burgers & Steaks : Er det hyggelige spisested i København med en stor passion for kød.
Er du kødelsker? Er det her du bliver forkælet
med økologisk og hormonfrit kvalitetskød til en god pris.

Du kan se XO Burgers & Steaks menu og finde restauranten her.

 

Mond of Copenhagen : er det eneste brand i Danmark,
der skræddersyr jakkesæt ved hjælp af 3D teknologi.

Udover en unik tilpasningsteknik, så anvender Mond of Copenhagen metervarer
af høj kvalitet og muligheden for at du kan sætte dit helt eget præg på dit jakkesæt.

Se mere om Mond of Copenhagen her.

Tusind tak endnu en gang til XO Burgers & Steaks og Mond of Copenhagen for at give os denne eksklusive mulighed.

 

 

 

Vi mangler kun 79

§8a

Sikke en mærkelig overskrift, men den er god nok

Vi mangler 79 støtter til at blive §8a godkendt. Det betyder at hvis du vælger at støtte

mandecentret med et beløb, kan du trække beløbet fra i SKAT. Men det kræver,

at vi inden september måned har 100 støtter.

Indtil videre har vi 21 støtter,
som har doneret beløb fra en 50’er og op til 200 kroner.

Det betyder som sagt, at vi kun mangler 79 støtter.

Hvis du støtter med en 50er,
kan du trække den fra i SKAT,
når vi er oppe på 100 støttepersoner.

Du kan sætte pengene ind idag på
0268-10124506,

sæt dit tlf nummer i tekst til modtager,når du overfører
så vi kan ringe dig op og sørge for, at du får dit fradrag.

Du kan også tilmelde dig vores nyheder til mænd,
hvor vi i næste nyhedsbrev forklarer mere om §8a og mandecentrets aktiviteter.
Du tilmelder dig via linket her:

https://www.facebook.com/pages/mandecentret/220368820864?id=220368820864&sk=app_100265896690345

Rigtig god dag

 

Vi håber du er med og støtter os, en 50’er gør en stor forskel